Afkoppelen maar, ook in 2018

Home > Actueel in Nederweert > Afkoppelen maar, ook in 2018

Afkoppelen maar, ook in 2018

Gaat u met uw tuin aan de slag?

In 2017 riepen we samen met Waterschap Peel en Maasvallei en de provincie een subsidieregeling in het leven voor particulieren om regenwater af te koppelen van het riool en om dat te infiltreren op eigen terrein. Vakspecialist Jac Broens bezocht de afgelopen maanden een groot aantal inwoners die interesse hadden in de regeling. Ook in het nieuwe jaar staat Jac klaar voor advies.

Waarom afkoppelen?

Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van een woning of schuur valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. “Het is beter dit water af te koppelen van het riool”, aldus Broens. “Op die manier beperken we de wateroverlast. Nu, maar zeker in de toekomst.”

Veel mogelijk

Jac Broens adviseert inwoners over de mogelijkheden om af te koppelen. In 2017 bezocht hij 73 huishoudens. Bij 18 inwoners is al afgekoppeld en de subsidie uitgekeerd.  Verder zijn er 18 voorlopige subsidies toegekend. “Inwoners reageren enthousiast als ze horen dat ze subsidie kunnen krijgen voor het afkoppelen van hemelwater. Vaak is dat best eenvoudig te realiseren. Zeker als iemand een grote tuin heeft. Maar ook op kleine percelen is veel mogelijk. Bijvoorbeeld met infiltratiekratjes.

Bijdrage voor je tuin

“Stel je wilt je tuin veranderen. Dan is dat hét moment om te overwegen het hemelwater af te koppelen.” Broens adviseert u graag over de mogelijkheden. Op onze website vindt u de eerste informatie. Ook op www.waterklaar.nl is veel te vinden over afkoppelmogelijkheden. Heeft u interesse dan volgt een bezoek en een advies. Zie de subsidie bijvoorbeeld als een extra bijdrage in het aanpassen van de tuin.

Besluiten

Van de 37 overige huishoudens die in 2017 interesse hadden, geven 13 eigenaren aan uiteindelijk toch niet af te koppelen. Dat doen ze om verschillende redenen. Dan zijn er nog 24 huishoudens die zich nog beraden. Broens hoopt dat ze alsnog besluiten af te koppelen.


Vakspecialist Jac Broens inspecteert een afgekoppelde regenpijp van het gemeentehuis. Hij komt graag bij u langs voor
een afkoppeladvies. Foto: Gemeente Nederweert.

Gemeente zelf ook aan de slag

De afgelopen jaren werden onder meer de sporthal en de parkeerplaats bij de Bengele en een gedeelte van het gemeentehuis en de parkeerplaats aan de Loverstraat afgekoppeld. In 2018 gaan we verder met het afkoppelen van gemeentelijke gebouwen, zoals de gemeentegarage, het gemeentehuis en de gymzaal in Ospel.