Aanpak criminaliteit in buitengebied: melden helpt!

Home > Actueel in Nederweert > Aanpak criminaliteit in buitengebied: melden helpt!

Aanpak criminaliteit in buitengebied: melden helpt!

Nederweert en Leudal lanceerden begin 2015 een campagne om de aanpak van criminaliteit in het buitengebied te versterken. Dat deden de gemeenten met een aantal partners, zoals politie, LLTB en Meld Misdaad Anoniem. Het project richtte zich op ondernemers, bewoners en gebruikers van het buitengebied. Het doel was om de meldingsbereidheid van verdachte zaken te vergroten. “Er zijn successen gehaald en de reacties op het project zijn positief”, aldus toenmalig wijkagent Ivo Kwantes en wijkagent Frank Mans. De campagne eindigt weliswaar, maar het werken aan de veiligheid in het buitengebied blijft.

De afgelopen jaren spraken de wijkagenten de nodige gebruikers en bewoners van het buitengebied. “We probeerden in die gesprekken iedereen ervan bewust te maken dat het melden van verdachte situaties helpt”, aldus Mans.

Informatiebijeenkomsten

De wijkagenten realiseerden zich dat de agrarische sector het vaak erg druk heeft met de werkzaamheden op het land. Ze stemden acties daarom zoveel mogelijk af met bracheorganisatie LLTB en probeerden groepen te benaderen. Er werden informatieavonden gehouden voor ondernemers, bewoners en gebruikers in het buitengebied, maar ook voor professionals. Steeds werd de boodschap dat melden belangrijk is herhaald.

Aantal meldingen toegenomen

Inmiddels is het project geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het gestelde doel is bereikt. Het aantal meldingen is zichtbaar toegenomen. Er kwamen 173 meldingen vanuit het buitengebied bij de wijkagenten binnen of via aangiftes, waaronder 76 anonieme M.-meldingen. Onlangs is er daardoor nog een amfetaminelaboratorium opgerold in Haler. Een mooi resultaat. Naast de meldingen verbeterde de informatiepositie van de gemeente en politie. De samenwerkingsrelatie tussen partners, meldgroepen, politie en gemeente is eveneens versterkt.

Acties gaan door

Hoewel de campagne stopt, worden acties voortgezet. Zo gaan de gemeenten aan de slag met een drugspreventie-actie. Ook leggen de partners hun focus nog meer op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. De kernboodschap dat melden helpt, blijven de partners samen communiceren.

Melden

Het melden van verdachte situaties in het buitengebied kan op diverse manieren. Via het algemeen telefoonnummer van de politie: 0900-8844, het alarmnummer 112 (als elke seconde telt of bij een heterdaadsituatie) of via de wijkagenten Joost Jelmer Kasper en Dennie Joosten van Nederweert, e-mail: wijkagent-nederweert@politie.nl.

Anoniem

Ook kan anoniem melding worden gemaakt bij de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem via het gratis telefoonnummer: 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem (M.) maakt het voor getuigen toegankelijker om signalen of vermoedens van het dumpen van drugsafval en andere misdaden te melden. M. is een onafhankelijk telefonisch meldpunt. Getuigen kunnen er gratis, veilig en anoniem een melding doen zonder dat de naam en andere persoonlijke gegevens van de melder bekend worden; ook niet bij de verdachte(n).