Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Verhuist u naar een ander adres binnen Nederland? U moet dan binnen 5 dagen aangifte hiervan doen bij uw (nieuwe) gemeente. Dat geldt ook als u binnen de gemeente Nederweert verhuist.

>> Verhuizing doorgeven (DigiD) <<

>> Toestemming hoofdbewoner inwoning (DigiD) <<

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Verhuist u naar een ander adres binnen Nederland? U moet dan binnen 5 dagen aangifte hiervan doen bij uw (nieuwe) gemeente. Aangifte doen van verhuizing is verplicht. Soms mogen andere personen de aangifte voor u doen.

De volgende personen zijn verplicht aangifte te doen:

 • iedere meerderjarige (18 jaar of ouder);
 • de ouders, voogd of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen;
 • de curator van de persoon die onder curatele staat.

De volgende personen mogen aangifte voor een ander doen:

 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als zij hetzelfde woonadres hebben;
 • iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager;
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Verhuizen

 • U moet u laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
 • U kunt een verhuizing zowel persoonlijk bij het gemeenteloket als schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Voor een schriftelijke melding beschikt de gemeente over door u in te vullen verhuizingsformulieren.

Emigreren

U bent verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen.
De formulieren kunt u downloaden onder het blok formulieren.
In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden.

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Persoonlijke aangifte

Bij een persoonlijke aangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte moet u vermelden:

 • uw naam en geboortedatum;
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;
 • uw oude adres;
 • uw nieuwe adres;
 • de datum van uw verhuizing.

U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij te voegen.

Opsturen naar:
Antwoordnummer 8006
T.a.v. Burgerzaken
6031 ZX Nederweert
(postzegel is niet nodig)

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt of als u bij iemand gaat inwonen, moet u persoonlijk aan het loket van de gemeente verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

 • een verklaring waarin de hoofdbewoner toestemming verleent;
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • uw geldige identiteitsbewijs.
U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.


Als u dit product online wilt aanvragen, dient u in te loggen met DigiD.

U vindt hier informatie over: "Formulieren / bijlagen"

Formulieren / bijlagen

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.