Verhuizen naar Nederland

Home > Inwoners > Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor dit product dient u telefonisch een afspraak te maken.
Tel. 14 095 of (0495) 677 111.


Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

If you are coming to live in the Netherlands, you must register at the city Hall. You cannot schedule an appointment for this product on this website.  
You can only make an appointment by telephone tel. (0495) 677 111

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

  • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
  • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
  • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
  • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
  • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  3. Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba.
  4. Andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na uw vertrek naar het buitenland. Te denken valt aan akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte.
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.