Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Home > Inwoners > Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Hoe gaat het verder na 1 oktober?

De Tozo wordt verlengd tot en met juni 2021. Dit heeft de regering 28 augustus bekend gemaakt. Op dit moment kunt u nog geen 'Tozo 3' aanvragen in gemeente Nederweert. Dat kan vanaf 1 oktober. We houden u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.


Informatie (versie 5 juni 2020)

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een noodpakket banen en economie aangekondigd vanwege de grote economische gevolgen van de coronacrisis voor zelfstandig ondernemers. Onderdeel van dit noodpakket is de zogenaamde Tozo. Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De initiële regeling liep van 1 maart tot 1 juni 2020. De regeling is verlengd tot 1 oktober 2020 en heet nu 'Tozo 2'.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Soort ondersteuning

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor maximaal vier aaneengesloten maanden in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 en/of voor bedrijfskapitaal.

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wat u moet weten

 • De Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd binnen de periode van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020.
 • Heeft u al gebruik gemaakt van de Tozo 1? Dan kunt u een verlenging aanvragen via een verkort aanvraagformulier. Deze vindt u onder Direct online regelen’.  
 • U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 of per datum van de aanvraag. Heeft u al eerder Tozo 1 aangevraagd? Dan gaat de verlenging in op het moment dat Tozo 1 afloopt. De verlenging geldt tot uiterlijk 30 september. Voorbeeld: u heeft Tozo 1 aangevraagd voor april-mei-juni, dan kunt u Tozo 2 aanvragen voor juli-augustus-september.
 • U heeft de keuze tussen een aanvraag voor 1, 2, 3 of 4 maanden. Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 1 juni 2020 aan te vragen voor de komende 4 maanden (t/m 30 september 2020).
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand € 1.503,31 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.052,32 netto voor alleenstaanden (norm per 1 januari 2020). De precieze bedragen voor uw situatie vindt u onder Voorwaarden.
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening. De lening bedraagt maximaal € 10.157. Dit is voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen tegen een verlaagd rentepercentage. Heeft u al een lening ontvangen vanuit de eerste Tozo-regeling? Dan kunt u alleen een aanvulling aanvragen tot een maximaal bedrag van € 10.157.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.
 • Het inkomen van u en uw partner (als u die heeft) onder het sociaal minimum is. Zie ook 'Aanvullende voorwaarden partnerinkomen' hieronder.
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
 • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder normale omstandigheden werkt u per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1225 uur.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Nederweert. In sommige gevallen kunt u ook bedrijfskrediet aanvragen als u in het buitenland woont. Hieronder vindt u meer informatie voor grenswerkers.
 • Als er weer inkomsten zijn uit uw bedrijf en uw financiële situatie wijzigt, dan bent u verplicht deze wijziging aan ons door te geven.   

Aanvullende voorwaarden partnerinkomen

Heeft u een partner? Dan telt – anders dan voor Tozo 1 - voor Tozo 2 ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen (verlenging van uw) Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op Tozo 2. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering

Hoe hoog is het sociaal minimum?

Dit betreft voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.503,31
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
  • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.052,32
  • van 18 tot 21 jaar € 259,78
 • Per 1 juli 2020 worden deze bedragen aangepast.

Aanvullende voorwaarden voor een bedrijfskapitaal

De regeling bedrijfskapitaal is alleen bedoeld als de ondernemer voldoet aan de bovenstaande algemene voorwaarden en als het bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis. De ondernemer moet dit naar waarheid verklaren en aannemelijk maken.

 • De lening bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,00 met een rente van 2%.
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar.
 • Uitstel van aflossing op de lening tot 1 januari 2021.
 • Heeft de ondernemer die het bedrijfskapitaal aanvraagt een maatschap, Vof, CV, BV of coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid? Zo ja; het bedrijfskapitaal wordt slechts verleend indien hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit de bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:
  • alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend;
  • de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid.

Let op: de eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat. Het bedrijfskapitaal wordt niet verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de aan de andere vennoten verleende bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

Voorwaarden voor AOW-gerechtigden

U kunt alleen een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

Voorwaarden voor grenswerkers

Bent u zelfstandige en woont of werkt u over de grens? Uw recht op Tozo is afhankelijk van waar u woont en waar u uw bedrijf of beroep uitoefent. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

 • Woont u in Nederland, maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in het buitenland (bv. België)?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud indienen. U kunt geen aanvraag indienen voor bedrijfskrediet.
   
 • Woont u in het buitenland (bijv. België), maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in Nederland?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente Maastricht. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning.
U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

Voor het indienen van een aanvraag heeft u DigiD nodig.

Beslisboom Rijksoverheid: wel of geen recht op Tozo?

Wij verzoeken ondernemers om die beslisboom in te vullen, alvorens een aanvraag bij de gemeente wordt ingediend. Als uit de beslisboom blijkt dat de ondernemer mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt de ondernemer rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. 

>> Vul éérst de beslisboom 'Krijg ik Tozo' in <<

Aanvragen Tozo

Heeft u nog niet eerder een aanvraag gedaan, of wilt u een bedrijfslening aanvragen, gebruik dan het ‘aanvraagformulier Tozo 2’.
Heeft u onder Tozo 1 al een aanvullende uitkering levensonderhoud toegekend gekregen? Gebruik dan het ‘aanvraagformulier verlenging Tozo 2’.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Bel ons gerust.

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111
E: sociaaldomein@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.