Strooien van wegen

Home > Inwoners > Strooien van wegen

Strooien van wegen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wanneer strooien we de wegen?

In de winter is er geregeld kans op gladheid. De gemeente strooit om gevaar van gladheid te beperken. Het uitgangspunt is om zo weinig mogelijk, maar toch verantwoord te strooien. Dit is beter voor het milieu en de kosten zijn minder hoog. Hoe gaan we nu te werk?

Nat strooien

Er zijn gebiedsontsluitingswegen waar de gemeente uit voorzorg strooit als het glad kan worden. Dit zijn de drukkere verkeerswegen naar de buurgemeenten en de wegen tussen de kernen én de minder drukke verkeerswegen binnen de bebouwde kom. Dit doen we door het zogenaamde nat strooien.

Droog strooien

Bij aanhoudende gladheid wordt ook een aantal gebieden correctief gestrooid. De strooiwagen rijdt dan over erfontsluitingswegen zoals drukkere woonstraten en plattelandswegen, terwijl ook gestrooid wordt op de wegen bij seniorenwoningen. Het Raadhuisplein komt aan de beurt vanwege de weekmarkt. Daarnaast komen we op plaatsen die gevaar opleveren, zoals wegen onder een helling.
Aan de routes in de omgeving van scholen geven we een hogere prioriteit. Het argument om deze wegen als eerste te nemen, is het verhoogde risico door de gezamenlijke aanwezigheid van motorvoertuigen, fietsers en voetgangers.

Strooiroutes

Op minder drukke woonstraten en plattelandswegen wordt dus niet gestrooid. Bij aanhoudende gladheid met sneeuwval doen we dat wél. De strooiroutes zijn zo uitgezet dat binnen de bebouwde kom elke inwoner binnen een redelijke afstand, maximaal 200 meter, op een begaanbare route kan komen. Let u dus goed op als u op een weg komt waar niet gestrooid is.

Houd er ook rekening mee dat bepaalde locaties, zoals bruggen en wegen onder een helling, eerder aanvriezen. Om u hiervoor te waarschuwen, staan tijdens de winterperiode op een aantal plaatsen waarschuwingsborden.

Veiligheid voorop

Verder vragen wij u om de trottoirs vrij van sneeuw te houden, vooral daar waar ze smal zijn. Wilt u de sneeuw dan niet op de rijbaan schuiven? Dit kan namelijk gevaarlijk zijn voor de fietsers. We weten dat het verplaatsen van sneeuw op smalle trottoirs wel eens moeilijk kan zijn, maar we hopen dat u toch wilt meehelpen om het zo veilig mogelijk te maken.

Te downloaden kaartjes van strooiroute:

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.