Startersleningen

Home > Inwoners > Startersleningen

Startersleningen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen die voldoen aan de gemeentelijke verordening startersleningen kunnen startersleningen worden verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

De gemeente bepaalt vooraf of aanvrager voldoet aan deze criteria. Verder bepaalt de gemeente per nieuwbouwproject of dit in aanmerking komt voor een starterslening.

Toekenning van deze startersleningen is slechts mogelijk voor zover er budget beschikbaar is.

De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen.

De aanvrager is meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
De kandidaten mogen geen woningverleden (hypotheekverleden) hebben.

De maximale koopsom exclusief verwervingskosten van een bestaande woning mag maximaal incl. meerwerk/verbeterkosten € 173.000,-- bedragen. De maximale koopsom van een nieuwbouw grondgebonden starterswoning mag maximaal € 180.000,-- vrij op naam bedragen.

De starterslening zelf bedraagt maximaal € 37.000,--.
Het voordeel van een starterslening is dat hierover de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden.

Toekenning van startersleningen is slechts mogelijk voor zover het betreffende budget nog beschikbaar is en u voldoet aan de voorwaarden voor in aanmerking te komen van een starterslening.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U vraagt bij de gemeente het “verzoek beschikbaar stellen aanvraagformulier startersleningen” aan. U geeft aan of het een bestaande of nieuwbouw woning is (het adres of kavelnummer) en waar het formulier naartoe gestuurd mag worden. Nadat de gemeente het ingevulde verzoek van u heeft ontvangen, wordt getoetst of u in aanmerking komt voor  het verstrekken van het aanvraagset. Het ingevulde aanvraagset verstuurd u naar Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (S.V.N.)-www.svn.nl, SVn behandeld namens de gemeente de aanvragen.

Het SVn adviseert de gemeente over het al dan niet verlenen van de startersleningen en de hoogte ervan.

Op basis hiervan besluit de gemeente tot het al dan niet toekennen van een starterslening en de voorwaarden hiervoor. Deze zogenaamde toewijzingsbrief verzendt de gemeente aan aanvrager en het SVN. Op basis hiervan kan het SVN de starterslening toekennen aan aanvrager.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.