Planschade

Home > Inwoners > Planschade

Planschade

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

 • Beperking van woongenot.
 • Beperking van privacy.
 • Beperking van vrij uitzicht.
 • Schaduwwerking door nabije bebouwing.
 • Onevenredige verkeers- en parkeerhinder.
 • Belemmerde bereikbaarheid.

Bijzondere voorwaarden

 • Toekomstige schade, bijvoorbeeld omzetschade en inkomensschade, kan voor vergoeding in aanmerking komen.
 • Als de schade te voorzien was ten tijde van de aankoop of ingebruikneming van het onroerend goed, of als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande bouwmogelijkheden, kunt u niet op vergoeding rekenen.
 • Het recht op een volledige vergoeding van geleden schade bestaat niet altijd. Bepaalde zaken behoren namelijk tot de normale maatschappelijke ontwikkelingen. Het moet gaan om schade die niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd.

Let op!

 • aan het indienen van een claim zijn kosten verbonden (€500). Deze krijgt u alleen terug als daadwerkelijk planschade is toegekend.
 • Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de schadeveroorzakende plan/besluit onherroepelijk is.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Een verzoek tot tegemoetkoming in de schade moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden.
Een verzoek om tegemoetkoming in planschade dient te worden ingediend via een daarvoor bestemd formulier.
Bij indiening van uw verzoek moet u volgens de wet € 300 betalen aan de gemeente. De gemeenteraad kan dit bedrag met maximaal tweederde verhogen of verlagen. Dit bedrag krijgt u terug als op uw verzoek geheel of ten dele positief wordt beslist. Informeer bij de gemeente naar mogelijke indieningsvereisten en het verdere verloop van de procedure.

U vindt hier informatie over: "Formulieren / bijlagen"

Formulieren / bijlagen

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.