Ontgronding

Home > Inwoners > Ontgronding

Ontgronding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning;
 • waterberging;
 • natuurontwikkeling.

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

 • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
 • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
 • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
 • bouwen van bouwwerken
 • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
 • boren in de grond
 • opruimen van buizen, palen en kabels
 • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

 • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
 • Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
 • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.