Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Inwoners > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De onroerende zaakbelasting (OZB) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken, bouwterreinen en weilanden.De onroerende zaakbelasting kent een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Alle objecten worden betrokken in het eigenaarsdeel. Bij onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, wordt tevens een gebruikersdeel opgelegd.

De gemeente Nederweert werkt sinds 2012 voor de belastingen samen met de BsGW: de gemeente maakt het beleid, de BsGW regelt de administratie en klantenservice.
Voor uw belastingvragen kunt u kijken op www.bsgw.nl of telefonisch op tel.nr 088 - 8420 420. Het Klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Onroerende zaakbelasting voor eigenaren
De onroerende zaakbelasting voor eigenaren (OZB-E) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken. Alle objecten worden in deze heffing betrokken.

Belastingplichtig voor de OZB-E is diegene die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar is van een onroerende zaak. Een verkoop in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op de hoogte van de heffing.

De hoogte van de OZB-E wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde.

Onroerend zaakbelasting voor de gebruiker van een niet-woning
De onroerende zaakbelasting voor de gebruiker van een niet-woning (OZB-G) is een algemene belasting die door gemeente wordt geheven van gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De OZB-G wordt dus niet geheven over woningen.

Belastingplichtig voor de OZB-G is diegene die bij het begin van het kalenderjaar het gebruik heeft van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient. Een wijziging in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op de hoogte van de heffing.

De hoogte van de OZB-G wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De gemeente Nederweert werkt sinds 2012 voor de belastingen samen met de BsGW: de gemeente maakt het beleid, de BsGW regelt de administratie en klantenservice.
Voor uw belastingvragen kunt u kijken op www.bsgw.nl of telefonisch op tel.nr 088 - 8420 420 (op werkdagen van 08.30 tot 17 uur) .

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de onroerend zaakbelasting wordt een apart tarief vastgesteld voor woningen en niet-woningen. Tevens is er een apart tarief voor het gebruik van niet-woningen. Het tarief is een percentage dat vermenigvuldigd moet worden met de WOZ-waarde.

De hoogte van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting en andere belastingen kunt u terug vinden op de website www.bsgw.nl.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Website: www.bsgw.nl
Telefoonnummer: 088-8420420
Directe link persoonlijke pagina: https://dbb.bsgw.nl/

Postadres: Postbus 1271
6040 KG ROERMOND

Bezoekadres: Kerkeveldlaan 2
6042 JX ROERMOND

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.