Ongediertebestrijding

Home > Inwoners > Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Ongediertebestrijding omvat de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren.

Ratten en ander ongedierte
Als u ratten of ander ongedierte signaleert, dan verzoeken wij u dit bij de gemeente te melden, telefonisch (0495) 677 111, per e-mail: kcc@nederweert.nl) of via het meldingsformulier zwarte of bruine rat. Als het mogelijk is met een (digitale) foto.

>> Meldingsformulier zwarte of bruine rat <<

De gemeente heeft de volgende taken op het gebied van ongediertebestrijding:
- adviseren over maatregelen om ongedierte te voorkomen;
- adviseren over bestrijdingsmiddelen;
- adviseren over te nemen wervingsmaatregelen.

De gemeente heeft geen bestrijdingsplicht. Na een melding wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek door een medewerker van de buitendienst, die in het bezit is van het vakdiploma Bestrijdingstechnicus ongedierte. Deze medewerker adviseert u wat u kunt doen als er ongedierte in of om woning en/of gebouwen overlast veroorzaakt. Daarna moet de bestrijding uitgevoerd worden.

Sinds juni 2008 is het beleid van de gemeente in de bestrijding van de zwarte rat veranderd: de gemeente voert de bestrijding uit en betaalt de kosten van de bestrijding van de zwarte rat bij particulieren. Een adequate bestrijding van de zwarte rat vereist namelijk kennis van de leefwijze van het dier en kennis van de werking van het vergif. Daarom voert gemeente de bestrijding zelf uit en laat dit niet meer over aan de burger zelf.

Als het om muizen, wespen, boktor, houtwormen, kakkerlakken, ovenvisjes, zilvervisjes, papiervisjes, clustervliegen, et cetera gaat, zal de ongediertebestrijder u adviseren welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Wij kunnen insecten laten determineren om te bepalen om welk insect het gaat (determinatie) en zodoende een juist bestrijdingsadvies verstrekken.

Wanneer de overlast door met name ratten (of muizen) zodanige vormen aanneemt dat de volksgezondheid in gevaar komt, zullen er (dwingende) afspraken worden gemaakt over o.a. wering, zodat de overlast zich in de toekomst niet herhaalt.

De belangrijkste omstandigheden waar ratten door worden aangetrokken, zijn de aanwezigheid van voedsel, de mogelijkheid om dat te bereiken of zich toegang te verschaffen tot gebouwen en de mogelijkheid om zich ongestoord te vestigen en voort te planten.

Krijgen we verschillende meldingen uit een gebied, maar kunnen we de bron niet traceren, dan wordt overgegaan tot een buurtonderzoek en volgt eventueel blokbestrijding. Dit wil zeggen dat een gebied helemaal bezocht en onderzocht wordt op aanwezigheid van sporen om de aanwezige rattenpopulatie met succes te bestrijden.

Bijen en wespen
Zit een bijennest of zwerm of een wespennest op gemeentelijk eigendom, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Voor een bijen- of hommelnest op particulier eigendom, kunt u contact opnemen met de gemeente. Treft u een wespennest op particulier eigendom aan, dan kunt u dit het beste laten weghalen door een deskundig ongediertebestrijder. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Voor plaagdierbestrijding kunt u onder meer contact opnemen met onderstaande bedrijven.

  • Ongediertebestrijding Van Heugten & Slaats, Gebbelsweg 21, 6035 EA Ospel, tel. 06 53841362 info@hs-plaagdierbestrijding.nl
  • Van Eck bedrijfshygiëne, Sonniuswijk 43, 5691 PD Son en Breugel, tel. 088 4100041 
  • Plaagdierbeheer Van den Akker, Van Laarsbongerd 32, 6093 JZ Heythuysen, tel. 06 40409822 info@plaagdierbeheer.nl
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Het bestrijden van de zwarte rat vindt plaats na een melding. Er worden afspraken gemaakt ter voorkoming van overlast in de toekomst.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.