Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u een woning of bedrijf (ver)bouwen, een boom kappen of bijvoorbeeld een inrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat u alleen een melding hoeft te doen. 

Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen

Hieronder leest u hoe u in 3 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet.

Stap 1: Vooroverleg
Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u met de gemeente van tevoren overleggen. U kunt telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen. 

Stap 2: Vergunning of melding?
Als u gaat bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u het project alleen maar te melden. Als alleen een melding nodig is. kunt u dit regelen in het Omgevingsloket Online. Doe hieronder de vergunningcheck in het Omgevingsloket Online. Dit duurt een paar minuten.

Doe de vergunningcheck

Stap 3: Aanvraag indienen
Vraag de vergunning aan in het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Vraag een omgevingsvergunning aan  

Opvragen vergunningen en bouwtekeningen

Hoe verloopt de procedure voor een vergunning?

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.
  • Ingewikkelde aanvragen behandelen we binnen 6 maanden. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

Meer informatie over omgevingsvergunning

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Op grond van Artikel 2.1 lid 1 van het gemeentelijk Bibob-beleid vindt bij bepaalde aanvragen een verplichte Bibobtoets plaats. Hiervoor vult u het Bibob-vragenformulier in. Dit formulier vindt u bij Formulieren en Bijlagen.Let op: U vult dit formulier pas in als wij daar om vragen; u ontvangt dit verzoek nadat u contact hebt gehad met de gemeente over uw voornemens tot een vergunningaanvraag. Dit formulier levert u vervolgens in, inclusief alle bijlagen. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en eventueel de financiën en de medewerkers.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Indien wij daarom vragen: een ingevuld Bibobformulier plus de gevraagde bewijsstukken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de tarieventabel bij de Legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren / bijlagen"

Formulieren / bijlagen

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

 

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.