Milieustraat

Home > Inwoners > Milieustraat

Milieustraat

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U kunt bijna al uw afval inleveren bij de milieustraat in Weert. Ook hier scheiden wij het afval. U kunt het afval weggooien in de containers die daarvoor bestemd zijn.

>> Aanvraag Weerterlandpas <<

Spelregels

  • De milieustraat is alleen voor inwoners van de gemeenten Nederweert en Weert.
  • U laat uw identiteitsbewijs zien.
  • U kunt betalen met uw Weerterlandpas.

Openingstijden
 

Dag Tijdstip
Maandag 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 15.00 uur
Zondag gesloten


Locatie

De milieustraat ligt aan de Graafschap Hornelaan 207/209 in Weert. Telefoon: (0495) 575000.

Soorten afval

U kunt verschillende soorten afval inleveren bij de milieustraat. In het overzicht staat vermeld wat u wel en niet naar de milieustraat kunt brengen.

Bladafval gratis naar milieustraat

Vanaf 1 oktober tot 1 maart kunt u gratis bladeren aanleveren bij de milieustraat.

Meer informatie over de milieustraat

Op de website van de gemeente Weert vindt u nog meer informatie over de milieustraat.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Persoonsgebonden

De Weerterlandpas is persoonsgebonden. De pas is dus gekoppeld aan uw persoons- en adresgegevens. De pas kan dus alleen door u worden gebruikt. Ter controle kan er op de milieustraat naar uw identiteitsbewijs gevraagd worden. Zorg dus dat u een geldig identiteitsbewijs bij u hebt tijdens een bezoek aan de milieustraat.

Knippen

Elk jaar krijgt u 6 knippen per huishouden. Hiermee kunt u afval naar de Milieustraat brengen. Met elke knip kunt u 1 m3 afval wegbrengen. De knippen gelden voor dit kalenderjaar. Heeft u aan 6 knippen niet genoeg? Dan kunt u bij de Milieustraat extra knippen kopen voor € 20,- per knip. Wilt u navragen hoeveel knippen er nog op uw Weerterlandpas staan? Stuur dan een e-mail aan servicepuntruimte@weert.nl

Verlies, diefstal of beschadiging

De gemeente is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de Weerterlandpas. Dit is voor eigen risico. Als u de pas kwijt bent of de pas is beschadigd, dan neemt u contact op met de gemeente.

Verhuizing

De Weerterlandpas is in tegenstelling tot de eerdere milieupas persoonsgebonden. Bij verhuizing neemt u de pas gewoon mee. Als u verhuist binnen de gemeente Nederweert of Weert dan blijft u tegoed gewoon geldig. Verhuist u buiten een van beide gemeenten dan vervalt het toegangsrecht tot de milieustraat.

De Weerterlandpas is gratis. Hiermee kunt u 6x gratis naar de Milieustraat. 

Gratis (zonder bezoekrecht af te schrijven)

Per bezoek aan de Milieustraat wordt 1 bezoekrecht afgeschreven. Er is echter ook afval dat gratis gebracht mag worden, zonder dat er 1 bezoekrecht van de Weerterlandpas verbruikt wordt.
(U hebt de Weerterlandpas echter wel nodig om binnen te komen!)

U mag het volgende gratis aanbieden:
papier
kunststof verpakkingen
wit- en bruingoed
metaal
kleding
schoenen
klein chemisch afval
olie
autobanden (geen bedrijfs- of tractorbanden)

Via de rechterrijstrook bij de toegang van de Milieustraat kunt u gratis afval aanbieden. Er gaat dan geen bezoekrecht van uw pas af. De rechten die u op dat moment hebt, behoudt u.

Bezoekrechten (bij)kopen

Heeft u meer dan 6 bezoeken nodig in een jaar? Of bent u wel inwoner van de gemeenten Weert of Nederweert, maar betaalt u geen afvalstoffenheffing? Dan kunt u aan de toegangspoort van de Milieustraat één of meer bezoeken (bij)kopen. Dit geldt ook voor verenigingen, stichtingen en kleine bedrijven.

Het huidige tarief is € 20,- voor maximaal 1 m³ per keer. U kunt alleen met pin betalen. U krijgt toegang via de rechter rijstrook, waar u de pas kunt opwaarderen.

Méér dan 1 m³ bij een bezoek?

U geeft zelf bij de toegangspoort aan of u 1 m³ brengt (één bezoekrecht) of meer. Bij de perscontainers wordt gecontroleerd hoeveel afval iemand brengt. Elke 1 m³ aan afval dat u brengt, is één bezoek. Dat geldt ook als u minder dan 1 m³ afval brengt. Brengt u meer dan 1 m³ afval, bijvoorbeeld 1,7 m³, dan geldt dit als 2 bezoeken.

Aan het begin van elk jaar krijgt u weer recht op 6 nieuwe bezoeken. Als bij de perscontainers wordt geconstateerd dat iemand meer dan 1 m³ brengt en dit niet bij de toegangspoort correct is aangegeven, wordt er alsnog een bezoekrecht afgeschreven of wordt betaling vereist. Voor betaling kunt u dan terecht bij de toegang aan de rechterrijstrook.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De gemeenten Nederweert en Weert de hebben de Weerterlandpas gelanceerd. De pas kan gebruikt worden als 'sleutel' voor (semi) publieke en commerciële diensten in de gemeenten Weert en Nederweert. Gestart wordt met de diensten van de Milieustraat.

Voor het brengen van afval naar de Milieustraat betekent de Weerterlandpas het volgende: Met de Weerterlandpas kan elk huishouden in de gemeenten Weert en Nederweert per jaar 6 x gratis afval brengen (1 m³ per keer) .

De 6 bezoeken aan de milieustraat worden berekend per kalenderjaar. Vanaf 1 januari dit jaar heeft u per huishouden 6 nieuwe knippen op de Weerterlandpas ontvangen waarmee u 6 m³ mag storten.

Hoe werkt de nieuwe pas?

De Weerterlandpas registreert het aantal keren dat u afval brengt. Elke 1 m³ aan afval die u brengt, is één bezoek. Dat geldt ook als u minder dan 1 m³ afval brengt. Brengt u meer dan 1 m³ afval, bijvoorbeeld 1,7 m³, dan geldt dit als 2 bezoeken.
Aan het begin van elk jaar krijgt u weer recht op 6 nieuwe bezoeken. Voor het reguliere afval meldt u zich aan de toegangspoort van de Milieustraat via de linkerrijstrook. Voor het aanbieden van gratis, bijzonder of extra afval (waarvoor u moet bijbetalen) meldt u zich via de rechterrijstrook.

Elke keer dat de hoofdbewoner of een van zijn huisgenoten afval aanbiedt, vindt op de achtergrond een verrekening plaats van het totaal aantal bezoeken voor dat adres. Als bijvoorbeeld vader 1 bezoekrecht verbruikt en de dag erna de zoon ook 1 bezoekrecht verbruikt, dan zijn er nog 4 van de 6 bezoekrechten over op dat adres.

De hoofdbewoner van elk adres heeft in juni 2012 een Weerterlandpas ontvangen, deze blijft geldig. In februari van dit jaar hebben alle leden in een gezin vanaf 16 jaar ook een Weerterlandpas ontvangen. 

Waar is de Weerterlandpas verkrijgbaar?

De Weerterlandpas is alleen verkrijgbaar bij de gemeente Nederweert/Weert. Alle huishoudens die er recht op hebben (afvalstoffenheffing betalen) hebben de pas in februari 2013 ontvangen.

Heeft u de pas niet ontvangen? Of is de pas beschadigd of bent u hem verloren? U kunt de pas eenvoudig en snel aanvragen via een digitaal formulier. Dit formulier kunt u vinden onder het kopje formulier hierboven. U krijgt de pas dan binnen twee weken thuis gestuurd. Ook als u telefonisch contact opneemt met de gemeente of aan de balie op het gemeentehuis komt om de pas aan te vragen, sturen wij de pas naar uw huisadres.

Pas kwijt?

Bent u de Weerterlandpas kwijt geraakt door verlies of diefstal? U kunt via digitale aangifte bij de gemeente een nieuwe pas ontvangen. Na acceptatie ontvangt u de nieuwe pas binnen twee weken op uw huisadres.

Hoe fraudegevoelig is de Weerterlandpas?

De Weerterlandpas is een kaart zonder saldo en zonder (persoonlijke) gegevens. Op de pas staan alleen een nummer en een naam. Er staat géén geld of andere gegevens op de pas. Het is om die reden niet interessant om mee te frauderen. De toegangsrechten voor de Milieustraat zijn gekoppeld aan het nummer van de pas, dat is de enige rechtstreekse koppeling.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  • De Weerterlandpas.
  • Een identiteitsbewijs.
Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.