Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind mogelijk leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. Dit wordt onder andere bepaald door:

  • de afstand tussen uw woning en de school;
  • de reistijd;
  • de mogelijkheden van het kind om zelfstandig te reizen.

Wat zijn de kosten?

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Voor (speciaal) basisonderwijs en voor sommige scholen verder dan 20 km vraagt de gemeente een eigen bijdrage wanneer uw inkomen boven een vooraf vastgestelde norm komt.

Leerlingenvervoer aanvragen

Denkt u dat uw kind voor leerlingenvervoer in aanmerking komt? Dan kunt u via onderstaande link uw aanvraag indienen. U hebt hiervoor mogelijk onderstaande documenten nodig:

  • Toelaatbaarheidsverklaring (alleen als uw kind nog niet eerder leerlingenvervoer voor deze school heeft aangevraagd bij de gemeente Nederweert)
  • (IB60-formulier of totaalblad aangifte 2017 of jaaropgave 2017)
  • Medische verklaring specialist

Aanvraag leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021

Er zijn verschillende mogelijkheden (ook voorzieningen genoemd) voor leerlingenvervoer.

1. Openbaar vervoer (OV)/fiets
Kan uw kind met het OV (trein of bus) of fiets naar school? Dan ontvangt u hiervoor een vergoeding. Kan uw kind niet zelfstandig, maar wel met begeleiding gebruik maken van het OV of per fiets? Dan ontvangt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.

2. Taxi(bus)
Kan uw kind niet met het OV of per fiets naar school, dan heeft uw kind mogelijk recht op vervoer per taxi(bus). Dit taxivervoer wordt in de gemeente Nederweert verzorgd door Taxi Geerets-de Leeuw B.V. uit Ospel.

3. Auto
Als u uw kind met uw eigen auto naar school wilt (laten) brengen, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.

Als wij u een voorziening - eigen vervoer (auto/fiets) hebben toegekend, dan komt u in aanmerking voor een km-vergoeding. Het aantal kilometers hebben wij al voor u berekend. U moet alleen nog het aantal dagen/vervoersbewegingen aan ons doorgeven. Dit doet u via onderstaande link.

Declaratie reiskosten leerlingenvervoer 2019-2020 (DigiD

U vindt hier informatie over: "Bijlage(n)"

Bijlage(n)

Onderstaand formulier printen, invullen en opsturen naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.