Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

  • u bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt in de drie jaren voorafgaand aan de datum dat u een verzoek indient een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag (of langdurigheidstoeslag) ontvangen.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

  • U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.
  • Er kan aan u gevraagd worden naar bewijsstukken van inkomen, vermogen  van u en eventuele gezinsleden om de aanvraag te kunnen beoordelen.
  • Binnen 8 weken krijgt u een besluit van de gemeente toegezonden.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.