Grond kopen, huren of pachten

Home > Inwoners > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als de gemeente bouwkavels te koop heeft, kunt u wellicht een kavel kopen voor de bouw van een eigen woning. Vraag bij de gemeente na welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Publiekrechtelijk
Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat en als op het perceel een omgevingsvergunning rust.

Privaatrechtelijk
Om speculatie tegen te gaan, kunnen door de gemeente aanvullende criteria gesteld worden bij de aankoop indien gronden met korting ten opzichte van de reguliere marktprijs worden verkocht. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld inschrijving op een wachtlijst of door u de mogelijkheid te geven op een kavel te bieden. In het laatste geval wordt de kavel verkocht aan de hoogste bieder.

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.