Graafmelding

Home > Inwoners > Graafmelding

Graafmelding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u met machinale graafwerkzaamheden uitvoeren in een ondergrond? U moet verplicht dan van tevoren een graafmelding doen bij het Kadaster.

Na de graafmelding krijgt u binnen 2 dagen informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. U hebt deze actuele informatie nodig om graafschade aan de kabels en leidingen te voorkomen.
 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten moeten bij het Kadaster informatie aanleveren over hun netten. U hebt deze informatie als uitvoerder van het graven (grondroerder) nodig bij het graven. De informatie (mag niet ouder zijn dan 20 dagen zijn) moet aanwezig zijn op de plek waar gegraven wordt, zodat u graafschade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter (geldt alleen voor agrariërs). Bij de melding geeft u een graafpolygoon op. Dit is de weergave op kaart van het gebied waarbinnen de graaflocatie zich bevindt. De uitvoerder die gaat graven (de grondroerder) maakt deze weergave.
Treft u in de ondergrond afwijkingen aan t.o.v. de gegevens in de graafmelding, dan bent u verplicht dit te melden bij het Kadaster.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de melding bij het Kadaster.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

Als de graaflocatie in een veiligheidsgebied ligt, dan geldt een andere procedure.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Contactpersonen Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.