Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Om een datum vast te leggen voor de registratie van een partnerschap dient u telefonisch een afspraak te maken.
Tel. 14 095 of (0495) 677 111.
 

Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • U meldt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aan. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Als u en uw partner niet in Nederland wonen en in ieder geval een van u is Nederlander, doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Niet-Nederlanders

Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Hiermee verklaart u geen geregistreerd partnerschap aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. U doet dit bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig als u:

 •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlander te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Met betrekking tot de partnerschapsregistratie houden de ambtenaren van de burgerlijke stand graag rekening met uw wensen. Om dit te kunnen doen verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen.
Vragenlijst voltrekking (pdf) (of sturen wij u met de meldingsformulieren een vragen lijst toe. Wij verzoeken u deze ingevuld terug te sturen.)

In de melding verstrekt u de benodigde gegevens die de ambtenaar burgerlijke stand controleert in de Basisregistratie personen (BRP) en andere registers (bijvoorbeeld Burgerlijke Stand). Bij de melding moeten kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande partners en de getuigen worden bijgevoegd.

Is de melding akkoord dan kan de partnerschapsregistratie 14 dagen later worden voltrokken.

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.
De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.
In dat geval sturen wij u meldingsformulieren toe waarin tevens een eigen verklaring van partijen is opgenomen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

 • Huwelijksrecht/partnerregistratie ma t/m vrij € 270,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie zaterdag € 420,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie Eijnderhoof € 565,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie Eijnderhoof zaterdag € 610,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie in een bijzonder huis (art. 64, Boek 1,van het Burgerlijk wetboek) € 100,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie in of op een andere locatie (huis der gemeente) binnenkantooruren € 350,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie in of op een andere locatie (huis der gemeente) buitenkantooruren € 500,00
 • Trouwboekje standaard € 11,00
 • Uittreksel  Burgerlijke stand € 13,20
 • Kalligraferen € 8,00
 • Verklaring huwelijksbevoegdheid € 23,30
 • Getuigen gemeente per persoon € 16,00
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.