Gemeentegrond gebruiken

Home > Inwoners > Gemeentegrond gebruiken

Gemeentegrond gebruiken

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.
Wilt u gemeentelijke grond in gebruik nemen, voor bijvoorbeeld een tuin of wei, de opslag van bouwmaterialen, het plaatsen van een container of het aanleggen van een pad achterom? Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft zij eigenaar van de grond, maar krijgt u het recht om de grond voor een vastgesteld doel te gebruiken. De gemeente kan voorwaarden verbinden aan dit gebruik.

Als u een pad naar uw achtertuin wil aanleggen door het openbaar groen dan hoeft u dit alleen maar te melden bij de gemeente. Aan de aanleg van een "pad achterom" zijn wel regels verbonden.

>> Aanvraag in gebruik nemen, huren of kopen van gemeentegrond <<

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Een verzoek tot het in gebruik nemen van grond kunt u indienen bij de klantenbalie.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Beschrijving van het gewenste gebruik.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Ingebruikneming van grondstroken is in de meeste gevallen gratis.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.