Evenement organiseren

Home > Inwoners > Evenement organiseren

Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente? Dan moet u een melding doen of een evenementenvergunning aanvragen. Voor kleinere evenementen is een melding voldoende. Voor grootschalige evenementen zoals een braderie, kermis, optocht, straatfeest of festival vraagt u een evenementenvergunning aan.

Melding of vergunning

Er wordt onderscheid gemaakt in:

 • Meldingen.
 • Vergunningen voor evenementen met een laag risico (met een beperkt aantal vergunningvoorschriften).
 • Vergunningen voor evenementen met een gemiddeld en verhoogd risico (met meerdere specifieke vergunningvoorschriften).

Melden klein evenement 

Wanneer een melding?

 • Het aantal deelnemers is maximaal 200 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 uur en 01.00 uur.
 • Het evenement heeft niet tot gevolg dat er (een) belangrijke (ontsluitings-)weg(en) afgesloten moet(en) worden.
 • De totale oppervlakte van de geplaatste objecten is maximaal 10 m2.
 • Er moet een organisator zijn.

Hoe een melding doen?

 • U meldt het evenement tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement.
 • Als uw melding in orde is, dan ontvangt u binnen enkele dagen een schriftelijke bevestiging.
 • Als er aanleiding is om het evenement te verbieden of als de melding te laat is ingediend, dan ontvangt u ook binnen enkele dagen bericht.
 • U ontvangt de algemene regels die gelden voor het organiseren van een klein evenement en het geluidbeleid.
 • Voldoet het evenement niet aan de criteria, dan moet u een vergunning aanvragen.
 • Er moet een organisator zijn.

Aanvragen evenementenvergunning

Wanneer een vergunning?

 • Het aantal deelnemers is meer dan 200 personen.
 • Het evenement vindt plaats voor 09.00 uur.
 • Het evenement eindigt na 01.00 uur.
 • Het evenement heeft tot gevolg dat er (een) belangrijke (ontsluitings-)weg(en) afgesloten moet(en) worden.
 • De totale oppervlakte van de geplaatste objecten is meer dan 10 m2.

Hoe een vergunning aanvragen?

 • U vraagt de vergunning ongeveer 12 weken van tevoren aan met het aanvraagformulier.
 • Na het invullen en ondertekenen van het formulier, deponeert u het formulier in de brievenbus van de gemeente of verstuurt u het per post.
 • U ontvangt binnen 4 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan worden verdaagd met 4 weken.
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

EHBO Nederweert

De EHBO-vereniging Nederweert kan hulp verlenen bij een evenement (Link opent in een nieuw venster)

Activiteiten met dieren, hygiënerichtlijn

Activiteiten met dieren, zoals een lammetjesdag, kunnen extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om bezoekers en medewerkers van een dergelijke activiteit of evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat er hygiëneregels worden nageleefd door alle betrokkenen. Onder Formulieren/bijlagen staan de hygiënerichtlijn en bijbehorende bijlagen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Op grond van Artikel 2.1 lid 1 van het gemeentelijk Bibob-beleid vindt bij bepaalde aanvragen een verplichte Bibobtoets plaats. Hiervoor vult u het Bibob-vragenformulier in. Dit formulier vindt u bij Formulieren en Bijlagen.. Let op: U vult dit formulier pas in als wij daar om vragen; u ontvangt dit verzoek nadat u contact hebt gehad met de gemeente over uw voornemens tot een vergunningaanvraag. Dit formulier levert u vervolgens in, inclusief alle bijlagen. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en eventueel de financiën en de medewerkers.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Indien wij daarom vragen: een ingevuld Bibobformulier plus de gevraagde bewijsstukken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Soort evenementenvergunning Kosten   
Evenementenvergunning klasse B, gemiddelde risicoklasse   € 125,00
Evenementenvergunning klasse A, hoge risicoklasse € 175,00
Verlenen brandpreventief advies € 180,00

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
Team AJBZ
Postbus 2728
6030 AA Nederweert 

T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.