Bodemkwaliteitskaart

Home > Inwoners > Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit bevat regels voor het toepassen van grond en baggerspecie.

Bij woningbouw, de aanleg van wegen en rioleringen komt grond vrij. Deze grond mag niet zomaar ontgraven en hergebruikt worden. Om hergebruik van grond mogelijk te maken en te stimuleren, binnen de randvoorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit, is een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Het gebruik van deze kaart is bedoeld voor het toepassen van grond op de bodem en/of als bewijsmiddel voor de kwaliteit van (vrijkomende) grond.

Met een bodemkwaliteitskaart is het ook mogelijk om bijvoorbeeld plaatselijk grond toe te passen van mindere kwaliteit (als de kwaliteit van de bodem daar al minder is). Voor het toepassen van grond voeren we een dubbele toets uit. Zo is het alleen toegestaan om grond met de kwaliteit industrie toe te passen op een locatie die de functie industrie heeft en waar de bodem dus ook de kwaliteit industrie heeft.

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit verschillende kaarten:

Ontgravingskaart: deze kaart geeft de kwaliteit weer van de te ontgraven grond op een niet verdachte locatie. Deze algemene bodemkwaliteit is berekend met de onderzoeksresultaten van vele uitgevoerde bodemonderzoeken volgens statistisch onderbouwde regels. Dit betekent dat de bodemkwaliteit ter plaatse kan afwijken van de werkelijke kwaliteit.

Bodemfunctieklassenkaart: deze kaart geeft de ligging aan van gebieden met de functies wonen, industrie en overige gebieden (landbouw en natuur).

Toepassingskaart: deze kaart geeft aan welke kwaliteit de grond minimaal moet hebben om grond toe te passen. Het is een combinatiekaart van de ontgravingskaart en de bodemfunctieklassenkaart.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Als u de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt, is het verplicht om een (historisch) vooronderzoek uit te voeren. Is er sprake van een specifiek locatie- of partijonderzoek, dan kunt u geen gebruik maken van deze kaart.

Het toepassen van grond- of baggerspecie moet u tenminste vijf werkdagen voor de voorgenomen toepassing melden aan de minister van VROM via het Meldpunt Bodemkwaliteit: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Dit gaat elektronisch. U kunt dit ook schriftelijk melden met een formulier dat u kunt downloaden van de website van het meldpunt.

Meer informatie vindt u op www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

U vindt hier informatie over: "Formulieren / bijlagen"

Formulieren / bijlagen

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.