Afkoppelen van hemelwater, subsidie

Home > Inwoners > Afkoppelen van hemelwater, subsidie

Afkoppelen van hemelwater, subsidie

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. U kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken.

Subsidie voor afkoppelen

De gemeente Nederweert wil dit graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie voor het afkoppelen van hemelwater. De gemeenteraad heeft hiervoor de Verordening subsidieregeling afkoppelen regenwater gemeente Nederweert 2016 vastgesteld. Als voorbeeld ontvangt u voor de afkoppeling van 100m2 verharding € 900,--.

>> Subsidie aanvragen voor afkoppelen regenwater (DigiD) <<

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Nederweert ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast.

Wat zijn de voordelen van afkoppelen?

  • We voorkomen wateroverlast op straat, in huis en in de tuin
  • Uw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt
  • U hebt de mogelijkheid tot waterbesparing (u vangt het water op en gebruikt dit om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien)

Bovendien helpt u mee aan een beter milieu. De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt doordat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil). Dit heeft ook een positieve invloed op flora en fauna. Sommige planten- en dierensoorten zijn erg gevoelig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het oppervlaktewater.

Hoe koppel ik af?

Sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat u in de tuin uitlopen, natuurlijk niet op de riolering. Of gebruik het regenwater om een vijver mee te vullen. Als de vijver vol is, loopt deze over naar de tuin.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het water rechtstreeks in de bodem te laten infiltreren. Dit kan op verschillende manieren:

  • ‘Gewoon’ op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in. 
  • Gebruik infiltratiekratten. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem. 
  • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een gat in de grond zonder folie. Leg eventueel wat grind op de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.

Op de website www.waterklaar.nl vindt u meer informatie over afkoppelen, wat de Limburgse waterpartners al doen om wateroverlast te voorkomen en waarom we afkoppelen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, mag u pas gaan afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen drie maanden na subsidieverlening gestart zijn en binnen een half jaar voltooid.

Woont u in een nieuwbouwwoning? Uw woning is waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool en dan kunt u geen subsidie krijgen.

Woont u in een huurhuis? Alleen de eigenaar van de woning kan een aanvraag indienen.

In onderstaand schema kunt u zien in welke gevallen het mogelijk is om subsidie aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijkt u hiervoor onder het tabblad Voorwaarden.

Wilt u eerst advies voordat u de aanvraag indient, neem dan contact op met de gemeente.

In overleg met de gemeente ontvangt u  na goedkeuring van de aanvraag een subsidie beschikking.

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen


Als u dit product online wilt aanvragen, dient u in te loggen met DigiD.
 

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.