Intentieovereenkomst voor versnellen netwerkverzwaring

Op vrijdag 28 juni ondertekenden de wethouders van Cranendonck, Leudal, Nederweert en Weert en de directie van Enexis een intentieovereenkomst voor het versnellen van netwerkverzwaring. In deze overeenkomst maken partijen afspraken over de maatregelen die nodig zijn om de vier gemeenten ook in de toekomst van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien en ontwikkelingen mogelijk te maken.

Ondertekenen overeenkomst
V.l.n.r.: wethouder Michel Graef (Leudal), wethouder Boris Meessen (Nederweert), Dennis Fokkinga (Enexis), wethouder Lizbeth Steinbach (Weert) en wethouder Jorik Franssen (Nederweert) ondertekenen de overeenkomst.

Netwerkcongestie

De afgelopen tijd was de term ‘netwerkcongestie’ vaker in de media. Netwerkcongestie ontstaat doordat er steeds meer vraag is naar transport van elektriciteit. Dit komt door een stijgende vraag vanuit woningen en bedrijven. Maar ook door een toenemend stroomaanbod in omgekeerde richting door de toename van zonnepanelen en windturbines. Om het elektriciteitsnetwerk niet te laten verstoppen, is het noodzakelijk om kabels te verzwaren en nieuwe transformatorstations te plaatsen.

Laag-, midden- en hoogspanning

Voordat de stroom thuis is, zijn er een aantal stations gepasseerd. Vanuit de elektriciteitscentrale gaat de stroom in hoogspanning het net op. Dat gebeurt door middel van hoge elektriciteitsmasten, die ook in Nederweert op enkele plekken het landschap doorkruisen. De stroom gaat naar een middenspanningstation. Vanuit daar gaat de stroom naar laagspanning. Via transformatorstations die in de wijken en straten staan, wordt de stroom verspreid naar de gebruikers.

Capaciteit uitbreiden

Wethouder Meessen: “Om de drukte op het net op te lossen, moet de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk de komende jaren fors worden uitgebreid. Om te voorkomen dat het netwerk uitvalt in de toekomst, moet met name het midden- en laagspanningsdeel op de schop. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst woningen blijven bouwen. Omdat stroom niet stopt bij de gemeentegrens en we trafo- en verdeelstations met andere gemeenten delen, werken we ook nauw samen met Cranendonck, Leudal en Weert.”

Werkafspraken maken

Wethouder Franssen: “Specifiek voor de gemeente Nederweert moeten er in de komende jaren door Enexis kilometers extra kabels worden aangelegd en het aantal transformatorstations moet bijna worden verdubbeld. Om dit soepel te laten verlopen, hebben we nauw contact met Enexis en maken we in de intentieovereenkomst werkafspraken. Zo zorgen we ervoor dat de noodzakelijke werkzaamheden snel en soepel verlopen. Zodat onze bedrijven in de toekomst weer kunnen uitbreiden en we nieuwe bedrijven weer kunnen voorzien van stroom.”

Goede basis voor samenwerking

Daphne Verreth, directeur Enexis: “De gemeente en Enexis zetten zich samen in om het midden- en laagspanningsnet in de gemeente Nederweert toekomstbestendig te maken. Dat is noodzakelijk, want we gaan meer elektriciteit gebruiken en terugleveren waardoor de druk op onze elektriciteitsnetten flink toeneemt. De intentieovereenkomst legt een goede basis voor onze samenwerking en helpt om de gewenste versnelling te realiseren in de uitvoering van de buurtaanpak