Ter uitvoering van de Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2020, worden nadere regels jeugdhulp gemeente Nederweert 2021 opgesteld. Voor inspraak ligt het concept van de nadere regels van 23 april t/m 13 mei ter inzage bij de infobalie. Ook kunt u het raadplegen op onze website.

De nieuwe en aangepaste regels geven meer duidelijkheid over vak-therapie, gebruikelijke en boven-gebruikelijke hulp, eigen kracht, logeren, vervoer en persoonsgebonden budget. Ze zijn in regionaal verband tot stand gekomen.

Reageren

Wilt u reageren op het concept van de nadere regels? Dan kunt u een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een e-mail sturen kan ook, naar info@nederweert.nl. Uw reactie moet uiterlijk 13 mei 2021 aan ons verzonden zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Broekmans van het team Samenleving Sociaal: (0495) 677 111.