Vraag uiterlijk 30 april experimenteersubsidie aan!

De derde ronde van de experimenteerregeling Samen aan de Slag is opengesteld. Tot en met vrijdag 30 april 2021 kunnen organisaties en inwoners van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert hun initiatieven indienen. Nog niet bekend met ‘Samen aan de Slag’? Lees er alles over op www.samenaandeslag.net.

De eerste twee ronden van de experimenteerregeling zijn inmiddels afgesloten. Zeven initiatieven hebben het predicaat ‘Erkend experiment’ gekregen. Nieuwsgierig welke initiatieven dat zijn? Bekijk de korte filmpjes.

Wat houdt de experimenteerregeling in?

De drie gemeenten hebben de ambitie ‘Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht’. Initiatieven die op een vernieuwende manier helpen deze ambitie waar te maken, kunnen een beroep doen op de experimenteerregeling voor financiële ondersteuning. 

Voor wie?

De experimenteerregeling is er voor iedereen met een goed initiatief dat bijdraagt aan het waarmaken van onze ambitie. Dus inwoners, bedrijven, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, scholen, verenigingen, et cetera; iedereen is uitgenodigd om gebruik te maken van de regeling. 

Een initiatief Indienen

U kunt uw aanvraag indienen tot en met vrijdag 30 april. U doet dit door het aanmeldformulier in te vullen en te mail naar info@samenaandeslag.net. Ga direct naar het aanmeldformulier

Als u er behoefte aan heeft, kunt u voordat u uw aanvraag indient, advies inwinnen bij Mayan Oomkes, de aanjager. Zij bekijkt samen met u hoe kansrijk uw aanvraag is en of uw aanvraag voldoet aan de eisen die zijn gesteld. 

En dan?

Alle ingediende initiatieven worden bekeken. Daarna hoort u of u wordt uitgenodigd om uw initiatief te presenteren. Hoe dat gaat en wanneer, maken we later bekend.