Als overheidsinstelling geldt vanzelfsprekend  dat we de maatregelen vanuit het Rijk en het RIVM  naleven. Het belang van de gezondheid van onze inwoners en van onze medewerkers staat daarbij voorop. Dat betekent dat we een aantal maatregelen nemen:

 • U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch: (0495) 677 111.
 • Wij verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen in het publieksgedeelte van het gemeentehuis. Heeft u een afspraak, neem dan een mondkapje mee;
 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • Heeft u of een van uw huisgenoten koorts, dan blijft u ook thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Hoest en nies in uw elleboog.

Websites

•    Algemene informatie (per doelgroep)
•    Regionale algemene- en gezondheidsinformatie
•    Gezondheidsinformatie en veelgestelde vragen/antwoorden

Informatienummers

•   Landelijk: 0800 - 1351 (Rijksoverheid: ma-vrij 8.00-20.00 uur)
•   GGD Limburg-Noord:  088 - 119 19 90 (GGD: ma-vrij 8.30-17.00 uur)

17-11-2020: Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van twee weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal drie mensen thuis ontvangen en met maximaal vier mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

11-11-2020: Factsheet corona

Onze gemeenteraad praten we continu bij over de impact van corona op onze gemeente. Zo sturen we sinds maart met grote regelmaat een digitale nieuwsbrief. En vond maandag 9 november een themabijeenkomst plaats om de raad inzicht te verschaffen in de effecten van corona op onze gemeente, onze organisatie en de gemeentefinanciën. Daarnaast ontvingen de raadsleden tijdens deze bijeenkomst een factsheet met de meest relevante feiten, de extra of niet uitgevoerde werkzaamheden en de financiële consequenties van de coronacrisis tot 1 november 2020. We zijn als gemeente in control wat betreft de corona-aanpak en -financiën en blijven in gesprek met de raadsleden, maar ook met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Toelichting factsheet:

 • FEITEN: In deze rubriek staan de cijfers van 1 januari tot 1 november opgenomen en worden vergeleken met de getallen in dezelfde periode van 2019. 
 • EXTRA WERKZAAMHEDEN: In deze rubriek staan de extra werkzaamheden die corona met zich meebrengt. In Nederweert is gekozen voor een persoonlijke aanpak. In ons persoonlijk contact met bedrijven, instellingen, inwoners zoeken we steeds naar passende oplossingen. 
 • ONDERNEMERSONDERSTEUNING: Deze rubriek geeft weer hoeveel en voor welke bedrag Nederweerter bedrijven gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. 
 • MAATSCHAPPELIJKE ZORG: In deze rubriek staat de aanpak van de gemeente Nederweert uitgelegd richting onze organisaties met betrekking tot subsidies en voorschotten.  
 • NIET UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN: Deze rubriek maakt duidelijk dat de werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd, vooral betrekking hebben op verplichte sluitingen of zaken waar een participatievorm in zit. 
 • MINDER INKOMSTEN: In deze rubriek staat een overzicht van de bedragen (inkomsten) die de gemeente Nederweert niet heeft ontvangen vanwege de coronapandemie.
Overzicht met kengetallen. Kunt u deze niet zien, dan kunt u bellen met de webcoordinator voor een telefonische toelichting, via 0495 677111

03-11-2020: Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Volhouden

Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen.

Groepen

 • Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.

 • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

13-10-2020: Verdere aanscherping maatregelen vanaf 14 oktober

In de laatste persconferentie werd een verdere verscherping van de maatregelen aangekondigd. De nieuwe maatregelen gelden vanaf 14 oktober om 22 uur. De nieuwe maatregelen gelden tenminste twee weken. Deze stap is nu nodig. Het is noodzakelijk dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Hieronder een opsomming van de aangescherpte maatregelen.

Nieuwe regels voor groepen

 • Ontvang thuis maximaal 3 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
 • U mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken, of met alle mensen die bij uw huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn, of alle mensen die bij 1 huishouden horen.

Thuiswerken

 • Werk zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar uw werk als het echt niet anders kan.

Mondkapjes dragen

 • Draag een mondkapje in gebouwen waar u als publiek naar binnen mag. Bijvoorbeeld in de bibliotheek, een winkel of het station.
 • Draag in het openbaar vervoer een mondkapje.
 • Draag een mondkapje op de middelbare school, op mbo-scholen en op hogescholen en universiteiten. Doe het mondkapje alleen af tijdens de les.
 • Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

Cafés en restaurants gesloten

 • Alle cafés en restaurants zijn gesloten. Afhaalrestaurants mogen open.
 • De regels gelden niet voor cafés en restaurants bij:
  • hotels (voor hotelgasten);
  • uitvaartcentra;
  • luchthavens  voorbij de security check.
 • Cafés en restaurants in andere gebouwen moeten dicht, bijvoorbeeld in musea.

Meeste winkels ’s avonds gesloten

 • Winkels gaan uiterlijk om 20:00 uur dicht. Er zijn geen koopavonden. Alleen supermarkten mogen langer open.

’s Avonds geen alcohol en softdrugs

 • Tussen 20.00 uur en 07.00 uur is verkoop van alcohol en softdrugs verboden.
 • U mag dan ook geen alcohol of softdrugs bij u hebben op straat.
 • U mag ook geen alcohol of softdrugs gebruiken op openbare plekken. Bijvoorbeeld op straat.
 • Alcohol en softdrugs mogen ook niet worden thuisbezorgd.

Evenementen gaan niet door

Evenementen zijn verboden. De volgende evenementen mogen wel doorgaan:

 • Markten voor levensmiddelen
 • Beurzen en congressen
 • Bioscopen en theaters
 • Wedstrijden
 • Demonstraties

Nieuwe regels voor sporten

 • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
 • Sport alleen of in een team van maximaal 4 mensen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder. De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij mogen wel in grotere teams sporten en wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten.

Nieuwe regels voor reizen

 • Ga zo min mogelijk op reis.
 • Gaat u wel op reis? Blijf dan zoveel mogelijk op uw vakantieadres. .

Op reis naar het buitenland

Volg altijd de reisadviezen als u naar het buitenland wilt gaan.
De reisadviezen staan op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Draag een mondkapje waar dat moet.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

01-10-2020: Mondmasker in het gemeentehuis

Heeft u een afspraak in het gemeentehuis, dan draagt u vanaf 1 oktober een mondmasker. In het publieksgedeelte van het gemeentehuis dragen zowel de medewerkers als de bezoekers een mondkapje. Ook als u een afspraak hebt in de back office en via het publieksgedeelte binnenkomt, draagt u daar een mondkapje. Achter de contactschermen in de front office dragen de medewerkers geen mondkapje. Deze contactschermen bieden voldoende bescherming. 

Verspreiding coronavirus beperken

Deze maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Behalve het dragen van een mondkapje vragen wij u ook om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. U vindt desinfecterende spray en gel in de publiekshal. Verder gelden uiteraard de algemene corona hygiëne- en gezondheidsregels:

 • Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • Heeft u of een van uw huisgenoten koorts, dan blijft u ook thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Hoest en nies in uw elleboog.

U kunt het gemeentehuis alleen bezoeken op afspraak. Een afspraak maakt u online of telefonisch

01-10-2020: Tozo 3 van kracht

Het kabinet heeft een noodpakket banen en economie aangekondigd vanwege de grote economische gevolgen van de coronacrisis voor zelfstandig ondernemers. Onderdeel van dit noodpakket is de zogenaamde Tozo. Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De initiële regeling liep van 1 maart tot 1 juni 2020 en is al eens verlengd tot 1 oktober 2020. De regeling is nu wederom verlengd tot uiterlijk 1 juli 2021 en heet nu 'Tozo 3'. Op 30 september 2020 liet het kabinet weten dat er waarschijnlijk vanaf 1 april 2021 een beperkte vermogenstoets op beschikbare geldmiddelen gaat gelden voor Tozo 3. Per 1 oktober 2020 kan voor maximaal zes maanden (t/m 31 maart 2021) Tozo 3 worden aangevraagd zonder de beperkte vermogenstoets.

29-09-2020: Aangescherpte maatregelen

Op maandag 28 september was opnieuw een landelijke persconferentie. Er zijn verscherpte maatregelen afgekondigd voor de komende drie weken. De maatregelen gelden per 29 september. 

Nieuwe regels binnen

 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Ontvang thuis maximaal 3 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • U mag met een groep van 4 mensen samen afspreken, bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee.
 • Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants. U mag tot 21.00 naar binnen. U geeft uw naam en telefoonnummer op. Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD u op.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • U moet reserveren voor bezoek aan een museum of bibliotheek.
 • Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is.
 • In de supermarkten komen er speciale winkeltijden voor ouderen en zieken (mensen met een slechte gezondheid).
 • Mensen met een contactberoep moeten klanten registreren. 

Er zijn uitzonderingen op regels voor ruimtes binnen.

Nieuwe regels buiten

 • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek.
 • Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.
 • In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen. Kinderen tellen mee. Mensen lopen niet rond op die plek.
 • Musea en dierenparken laten beperkt mensen toe. U moet reserveren en dan hoort u van hoe laat tot hoe laat u mag komen.

Er zijn uitzonderingen op regels voor ruimtes buiten.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Bellen met vragen over het coronavirus

 • Bel naar 0800 - 1351 of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
 • Het telefoonnummer is bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur, van maandag tot en met vrijdag.

30-08-2020: Nieuwe testlocatie in Venlo

Sinds 1 september is een nieuwe corona teststraat in gebruik genomen aan de Willem Barentszweg 8 in Venlo. De tijdelijke locatie aan de Nijmeegseweg 40 in Venlo (op het parkeerterrein van de Veiligheidsregio) komt hiermee te vervallen. De nieuwe locatie is op de Willem Barentszweg 8 te Venlo.

28-08-2020: Wat kan wel (video)

24-08-2020: Samen houden we het vol!

Het coronavirus vraagt veel van ons allemaal. Het virus is nog niet onder controle. Vorige week dinsdag maakte premier Rutte nieuwe regels bekend in verband met het virus. Nederweert volgt het landelijke beleid. “We zullen ook de komende tijd afstand moeten bewaren tot elkaar. Maar we zien ook heel veel goed gaan”, aldus burgemeester Op de Laak.

Crisisteam

Sinds het uitbreken van het coronavirus komt er een gemeentelijk crisisteam samen om de informatie en acties te stroomlijnen. Het team bestaat uit burgemeester Op de Laak, wethouder Koolen (o.a. Gezondheidszorg, Onderwijs en Economie), de gemeentesecretaris, het managementteam en ambtenaren van Openbare Orde en Veiligheid en Communicatie.

Persconferentie

Na de persconferentie van vorige week dinsdag is de actuele situatie besproken. De maatregelen vragen veel van mensen. Neem bijvoorbeeld de organisatie van Americana Village. Sinds de uitbraak van het coronavirus was er nauw contact met de organisatie van het evenement. Het was lang spannend of de dertiende editie plaats zou kunnen vinden. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het virus, de nieuwe overheidsmaatregelen en op basis van een advies van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, is uiteindelijk besloten om het evenement een jaar op te schuiven.

Energie

“Het zijn elke keer moeilijke beslissingen”, aldus burgemeester Op de Laak. “Je wilt enerzijds dat het leven zo gewoon mogelijk door kan gaan. Aan de andere kant hebben we te maken met een onbekend en ongrijpbaar virus waar mensen ziek van worden en aan kunnen overlijden. Organisaties, vrijwilligers en ondernemers steken veel energie in het alsnog mogelijk maken van een evenement of activiteit. Of het nu om de altijd goed bezochte Nederweerter kermis gaat of het grootse familiefeest. Als iets dan niet door kan gaan, is dat een teleurstelling voor ons allemaal. “We hopen allemaal dat we het virus snel onder controle krijgen.”

Waardering

De burgemeester spreekt haar waardering uit voor de manier waarop verenigingen en bedrijven, maar ook individuele inwoners hun verantwoordelijkheid blijven nemen. “Ik wil u tevens en opnieuw op het hart drukken de adviezen van de Rijksoverheid serieus te nemen en de maatregelen te volgen”, aldus de burgemeester.

Maximaal 6 gasten thuis

De belangrijkste aanscherping is dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Altijd een vaste zitplaats

Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op 1,5 meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor.

Thuiswerken

10 dagen thuisquarantaine

Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Het OMT heeft geadviseerd dat de periode kan worden teruggebracht van 14 naar 10 dagen.

Samen volhouden

Nu de vakanties eindigen en de scholen weer beginnen, is het belangrijk dat we samen volhouden. Want alleen samen krijgen we het virus onder controle.

02-06-2020: "Nederweerter horeca gaat weer open" (video)

20-05-2020: In gesprek over de coronacrisis (video)

In deze video extra aandacht voor de contactberoepen. Bekijk hier de uitzending.

13-05-2020: In gesprek over de coronacrisis (video)

Aan de hand van videogesprekken geeft het bestuur van de gemeente antwoord op veel gestelde vragen en haken de bestuurders in op actuele situaties. In deze video is wethouder Voss in gesprek.

06-05-2020: In gesprek over de coronacrisis (video)

Aan de hand van videogesprekken geeft het bestuur van de gemeente antwoord op veel gestelde vragen en haken de bestuurders in op actuele situaties. In deze video is burgemeester Op de Laak in gesprek. Bekijk hier de uitzending.

29-04-2020: In gesprek over de coronacrisis (video)

Aan de hand van videogesprekken geeft het bestuur van de gemeente antwoord op veel gestelde vragen en haken de bestuurders in op actuele situaties. In deze video is wethouder Koolen in gesprek. Bekijk hier de uitzending.

16-04-2020: In gesprek met de burgemeester (video)

Aan de hand van videogesprekken geeft het bestuur van de gemeente de komende weken antwoord op veel gestelde vragen en haken de burgemeester en de wethouders in op actuele situaties. In deze tweede video is burgemeester Op de Laak in gesprek. Bekijk hier de uitzending. 

08-04-2020: In gesprek met de burgemeester (video)

Aan de hand van videogesprekken geeft burgemeester Op de Laak de komende weken antwoord op veel gestelde vragen en haakt ze in op actuele situaties. Bekijk hier de uitzending.