Ik wil een idee indienen

Home > Ik wil een idee indienen

Ik wil een idee indienen

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage kunt u het idee-formulier invullen en verzenden. De leefbaarheidsregisseur ontvangt dit formulier en neemt binnen twee weken contact met u op.

>> Idee-formulier subsidie t.b.v. een leefbaarheidsinitiatief <<

Indien nodig wordt een afspraak gemaakt om met u het idee door te spreken. Er wordt dan samen met u gekeken naar de voorwaarden van het leefbaarheidsfonds. De voorwaarden van het leefbaarheidsfonds geven aan waar een idee aan moet voldoen.

Vervolgens informeren wij u binnen zes weken nadat u uw idee hebt ingediend of uw verzoek om een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds wordt toegekend.

Let op:
Vraagt u een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds die hoger is dan € 500,- ? Dan geldt de volgende voorwaarde:
U moet binnen 4 weken na de realisatie van het initiatief, een overzicht van de werkelijke kosten en verkregen inkomsten indienen bij het college van burgemeester & wethouders van Nederweert. Dit doet u per post t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Of per mail via: info@nederweert.nl

Op basis van dit overzicht wordt achteraf de hoogte van de subsidie vastgesteld en toegekend.