De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken samen met de omgeving aan de verbinding N266-N275. Het doel is om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid rondom Nederweert te verbeteren. Tegelijkertijd wordt hiermee ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen in de kern van Nederweert en het leisuregebied langs Randweg West. 

Negen projectlocaties

Zowel de gemeenteraad als Provinciale Staten hebben ingestemd met het zogeheten Nieuwe Alternatief. Daarin zijn negen projectlocaties vastgesteld waar knelpunten aangepakt gaan worden. 

Haalbaarheidsfase

Hiermee is het project in de haalbaarheidsfase terecht gekomen. Dat wil zeggen dat voor de verschillende projectlocaties een eerste schetsontwerp wordt opgesteld en dat de haalbaarheid hiervan wordt onderzocht.

Onderzoek en ontwerp

Na een openbare Europese aanbesteding door de provincie is het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek gegund aan ingenieursbureau Geonius uit Geleen. Dit bureau stelt het schetsontwerp op en voert diverse verkennende onderzoeken uit. Dat gebeurt op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, flora en fauna, explosieven, verkeer en akoestiek. De werkzaamheden worden naar verwachting in het najaar van 2021 afgerond. 

Meedenken over verbeteringen

De provincie en gemeente hechten waarde aan de ideeën van direct aanwonenden, bedrijven en belanghebbenden. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over dit project. Dat helpt om later in het besluitvormingsproces weloverwogen keuzes te maken binnen de vastgestelde uitgangspunten.

Digitale presentatie

Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen bijeenkomsten mogelijk zijn, is er vanaf woensdag 28 april om 10.00 uur een digitale presentatie over dit project beschikbaar. Hiermee krijgt u meer informatie over het project, de aanleiding, de negen projectlocaties, wat er onderzocht en ontworpen wordt en wat uw inbreng kan zijn. De presentatie staat op www.limburg.nl. Voer in de zoekbalk ‘N266’ in voor een sneller zoekresultaat.

Klankbordgroepen

Naar aanleiding van de digitale presentatie kunt u zich aanmelden voor deelname aan een klankbordgroep. Er komen in totaal vier klankbordgroepen, verdeeld op basis van de negen projectlocaties. In de digitale presentatie leest u meer over de indeling, de spelregels die gelden voor deelname en hoe u zich kunt aanmelden. 

Vragen en opmerkingen

Ga voor meer informatie over het project naar www.limburg.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar N266-N275Nederweert@prvlimburg.nl