Onze mooie gemeente is er voor iedereen. Ontmoeten, gezelligheid en samen de handen uit de mouwen steken, vinden we belangrijk. Als je door de gemeente rijdt zie je dit in de praktijk terug door de vele bijzondere en creatieve initiatieven. Initiatieven die er stuk voor stuk voor zorgen dat onze kernen, wijken, buurten en straten prettige plekken zijn om te leven. 

De zes dorpsraden van Budschop, Leveroy, Nederweert, Nederweert-Eind, Ospel en Ospeldijk spelen hier een heel belangrijke rol in. We zijn dan ook heel trots op onze dorpsraden.

Meer vrijheid en vertrouwen

Alle zes de dorpsraden zetten zich op hun eigen manier in om de leefbaarheid van hun kern te verbeteren. Gemeente Nederweert juicht dit toe en wil de dorpsraden meer vrijheid en vertrouwen geven om hier actief mee aan de slag te gaan. Daarom verhoogt de gemeente de jaarlijkse subsidie. 

Extra kansen

De dorpsraden grijpen de kansen die hierdoor ontstaan met beide handen aan. Zo vertelt Joke Oostdijk (dorpsraad Budschop): “Dit biedt extra kansen voor onze kern. Mooi gebaar van de gemeente”. En Rini van Veldhoven (Dörpsoverlek Ni-jwieërt) verwacht dat ze hierdoor meer kunnen realiseren met en voor de Nederweertenaren. 

Eigen regie op positieve gezondheidsbeleving

Als gemeente willen we een bijdrage leveren aan een positieve gezondheid(sbeleving) van inwoners. We zijn ervan overtuigd dat een gezonde en prettige leefomgeving daar een belangrijke rol in speelt. 

Wethouder Carla Dieteren: “Initiatieven van de dorpsraden maar ook van individuele inwoners, zoals de samentuinen, beweeg- of ontmoetingsplekken of culinaire activiteiten, laten zien dat een prettige leefomgeving iets is wat we samen creëren. Deze beweging ondersteunen wij als gemeente van harte”.