Recreatie en toerisme steviger op de kaart zetten en daarbij cultuur en monumenten niet vergeten. Dat was de opdracht die de gemeenteraad een tijdje geleden meegaf aan het college en waarmee de organisatie vervolgens aan de slag is gegaan. Er is veel informatie opgehaald, ondanks de coronatijd. Deze maand presenteren we aan de gemeenteraad een uitvoeringsprogramma voor de korte en middenlange termijn. 

Ophaalsessies

Hoe zou Nederweert er in 2030 uit moeten zien op het gebied van recreatie en toerisme? Het is een vraag die adviesbureau Leisure Br@ins gebruikte tijdens het ophalen van informatie. Bij de gemeenteraad, bij ondernemers en bij een groot aantal betrokkenen op het gebied van recreatie en toerisme in Nederweert. Deze informatie is verzameld en vormt de input van het uitvoeringsprogramma. 

Veertien projecten

“Het uitvoeringsprogramma bestaat uit veertien projecten die de basis van recreatie en toerisme in Nederweert zullen verstevigen”, vertelt stagiaire Yvonne Verstappen. “Recreatie en toerisme wordt gezien als onderdeel van gastvrijheid en beleving in Nederweert. Om de inspanningen op het gebied van recreatie en toerisme meetbaar te maken, gaan we een ruimtelijke en economische nulmeting doen. Zo worden zowel ruimtelijk als economisch de verschillen zichtbaar, waarbij we 2020 als nulpunt nemen.”

Samenwerken

Gemeentelijk regisseur buitengebied Harold Veugen: “Per project kijken we naar mogelijke samenwerkingen. Zo zoeken we bij het verbinden van natuurgebieden contact met de Brabantse kant en omliggende gemeenten van de Peel. Met Midden-Limburgse gemeenten en Limburg Marketing werken we samen met een visie en actieprogramma voor recreatie en toerisme. Hierbij richten we ons op drie product-verhaallijnen: ‘Midden door Limburg’, ‘The big Five’ en ‘Water, fun en winkelen’. De projecten uit het uitvoeringsprogramma van Nederweert sluiten aan op deze verhaallijnen”.

V.l.n.r.: Harold Veugen, Yvonne Verstappen en wethouder Frank Voss zetten zich in om recreatie en toerisme steviger op de kaart te zetten. Foto: gemeente Nederweert

Versterken

Andere projecten gaan over het versterken van infrastructuur, het verbinden van hotspots, het zichtbaar maken van historische verhalen en een optimale branding voor Nederweert. “Ook kijken we naar een manier waarop we A2-passanten meer kunnen ‘verleiden’ om een kijkje in Nederweert te nemen”, aldus Thijs Vossen. Hij werkt namens adviesbureau Leisure Br@ins mee aan het uitvoeringsprogramma. De projecten hebben een looptijd van tien jaar en worden uitgevoerd in de periode van 2020 tot 2030.

Themaraad en raadsvergadering

Een deel van de projecten is tussen januari en maart verder vormgegeven en uitgewerkt. In de themaraad en de raadsvergadering van april is recreatie en toerisme een belangrijk onderwerp. We laten daarin zien wat er allemaal al op de achtergrond is gebeurd en wat de wensen voor de toekomst zijn.