Voor dit product kunt u telefonisch een afspraak maken.
Tel. 14 095 of (0495) 677 111.
U kunt het verzoek ook digitaal indienen.

Verzoek aanduiding naamgebruik aanvragen met DigiD

Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. U kunt dan kiezen voor:

  • alleen uw eigen achternaam
  • alleen de achternaam van uw partner
  • de achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam
  • uw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner

Let op! Dit is niet hetzelfde als uw eigen achternaam veranderen, omdat u de achternaam van een andere ouder wilt of omdat uw achternaam een gekke betekenis heeft.

Hoe werkt het?

  • De achternaam waar u voor kiest, wordt opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn ook andere overheidsorganisaties op de hoogte en kunnen zij de achternaam gebruiken die u hebt gekozen. U informeert zelf andere instellingen en bedrijven.
  • Op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat altijd uw eigen naam. Ook als u getrouwd of geregistreerd partner bent. U kunt wel uw partners naam op deze documenten laten zetten.

Wat moet ik doen?

  1. De gemeente is niet bevoegd de registratie in de BRP op telefonisch verzoek te wijzigen. Het wijzigen kan alleen na een schriftelijk verzoek. Komt u aan het loket dan kunt u ter plekke een schriftelijk verzoek doen. U kunt het verzoek ook digitaal indienen.
  2. Zodra de gemeente uw schriftelijke verzoek heeft ingewilligd, wordt dit verwerkt in de BRP en ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Wat moet ik meenemen?

  • Als u de aanvraag online doet, hebt u uw DigiD(externe link) nodig.
  • Als u aan de balie uw aanvraag doet, hebt u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Wat zijn de kosten?

Gratis

Bent u tevreden over deze pagina?