Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen in eerste instantie hard gestegen. De gemeente geeft, net als in 2022, een compensatie aan huishoudens met een laag inkomen. Dit is de energietoeslag 2023. Het gaat nu om een bedrag van €800,-. Eerder dit jaar is er al een bedrag van €500,- uitgekeerd.

Start uitbetaling

Huishoudens die aan de voorwaarden voldoen en bekend zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, kregen de energietoeslag automatisch uitbetaald vóór 1 november.

Bij huishoudens die geen uitkering ontvangen, maar in 2022 wel energietoeslag hebben ontvangen toetst de gemeente of zij ook in 2023 aan de voorwaarden voldoen. Dit gebeurt automatisch. Als ook in 2023 aan de voorwaarden is voldaan ontvangen deze inwoners automatisch de energietoeslag. Dit gebeurt uiterlijk 1 december.

Sociaal Raadslieden helpen

Huishoudens die de energietoeslag niet automatisch ontvangen, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking komen, kunnen de toeslag vanaf 4 december aanvragen via onze website. Heeft u vragen of kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen? De Sociaal Raadslieden staan voor u klaar en helpen u bij het aanvragen van de toeslag. Zij zijn telefonisch bereikbaar via tel. (088) 65 60 692 en via raadsliedennederweert@amwml.nl. U kunt ook binnenlopen tijdens spreekuren.