HBS Wilhelmina Ospel heeft er even op moeten wachten, maar op vrijdag 10 september kon dan toch eindelijk het 125-jarig jubileum gevierd worden. Al zoveel jaar bestaan is een hele mooie prestatie en daar werd op de receptie uiteraard bij stilgestaan. Niet alleen door het bestuur, maar ook door burgemeester Op de Laak. En dat was een grote eer voor de vereniging. Want het bezoek had een bijzondere reden: de uitreiking van een Koninklijke Erepenning. Daarom werd zij vergezeld door het voltallige college, senior beleidsmedewerker sport Jan van Riet en Kabinetschef Giel Bruijnaers.

Ereteken voor verenigingen

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De onderscheiding is in 1965 ingesteld door toenmalig Koningin Juliana en is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan.

Voorzitter Harrie de Wit ontvangt de Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Op de Laak. Foto: Nederweert24

Groots

De burgemeester vertelde in haar toespraak dat de vereniging een begrip binnen en buiten onze gemeente is en dat vele generaties hiervan deel hebben uitgemaakt en mee hebben gebouwd, letterlijk en figuurlijk, tot de vereniging die zij nu is, 126 jaar oud maar jong van lijf en leden! En dat is iets om groots op te mogen zijn. Zij overhandigde de fraai ingelijste oorkonde en de zilveren penning aan voorzitter Harrie de Wit.

Vereniging van Handboogschutters Wilhelmina (HBS Wilhelmina)

De vereniging werd op 1 september 1895 opgericht onder de naam Handboogschuttersgezelschap ‘De Vriendenkring’. Op de feestdag van de Heilige Sebastianus werd in 1897 de naam ‘De Vriendenkring’ gewijzigd in ‘Wilhelmina’. Tijdens de bezetting werd in 1942 onder druk van de bezetter de naam ‘Wilhelmina’ weer veranderd in ‘De Vriendenkring’, om na de oorlog weer snel terug te keren naar de huidige naam.

Voortrekkersrol

HBS Wilhelmina is een actieve, solide, sportieve én gerespecteerde vereniging in de kern Ospel en onder de handboogverenigingen. De vereniging vervult een voortrekkersrol op het gebied van de handboogsport.

Koninklijk besluit

De Koninklijke Erepenning is bij Koninklijk Besluit van 17 juni 2020 door Zijne Majesteit de Koning toegekend. Vanwege corona is de viering van het 125-jarig jubileum uitgesteld moeten worden. Vandaar dat de burgemeester de Erepenning nu pas kon uitreiken.

Eén keer eerder

Sinds de instelling van de Koninklijke Erepenning is slechts één keer eerder in de gemeente Nederweert deze penning uitgereikt. Dat gebeurde in 1978 door toenmalig burgemeester Kessels aan Schutterij Sint Barbara Leveroy bij gelegenheid van haar 350-jarig bestaansjubileum.

Felicitaties

Gemeente Nederweert feliciteert de handboogvereniging van harte met deze eervolle onderscheiding en wenst het bestuur en de leden heel veel succes voor de toekomst.