Het onderwerp duurzaamheid staat bij iedereen wel op de agenda. Duurzaamheid is ook een breed begrip. Zo kun je bij duurzaamheid bijvoorbeeld aan duurzame kleding, duurzaam voedsel of duurzame energie denken. Om een inzicht te geven waar de gemeente qua duurzaamheid zoal mee bezig is, is er een duurzaamheidskalender gemaakt.

Inzicht

Als gemeente hebben we stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Om projecten en activiteiten voor de komende jaren inzichtelijk te maken is er de duurzaamheidskalender opgesteld. 

Tijdlijn

De duurzaamheidskalender is een overzichtelijke tijdlijn die laat zien waar de gemeente zoal mee bezig is op het gebied van duurzaamheid. Zowel groot als klein. Denk aan de elektrische deelauto’s, de aanplant van 365 bomen, het doorlopen van het proces om windmolens te kunnen bouwen en het beleid rond zonne-energie. Maar ook het bewust inkopen van duurzame koffie bekers, gerecycled papier en het warmteplan maken deel van uit van de projecten en activiteiten.