Bij deze verkiezing gelden ook in de stemlokalen de coronamaatregelen, zoals het houden van 1,5 meter-afstand en de hygiënemaatregelen. In elk stemlokaal worden extra maatregelen genomen zoals een ruimere opstelling, kuchschermen voor de stembureauleden en een verschillende in- en uitgang. Zo brengen kiezers straks veilig hun stem uit. Op een verkiezingsdag komen veel mensen langs in het stembureau. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over uw aanmelding als stembureaulid. Zeker als u tot één van de risicogroepen behoort.