Stemlokalen open

 • Woensdag 17 maart van 07.30 - 21.00 uur.
 • Maandag 15 en dinsdag 16 maart van 07.30 - 21.00 uur, enkele stembureaus, vooral voor risicogroepen.

Gezondheidscheck

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Maatregelen in het stemlokaal

 • Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.
 • In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.
 • Kiezers dragen een mondkapje.
 • Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
 • Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
 • Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.
 • Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
 • Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur schoongemaakt.
 • Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Hulp nodig bij het stemmen?

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?

Kijk hier voor een overzicht van de stemlokalen, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?

Kijk op www.elkestemtelt.nl.

Hieronder ziet u de maatregelen samengevat in een infographic.