Zowel de Nederlandse regering als de gemeente Nederweert hebben diverse steunmaatregelen voor ondernemers genomen. Zie hier een overzicht:

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

(versie 1 februari 2021)
Door de economische gevolgen van de coronacrisis hebben sommige huishoudens plotseling minder inkomen. Hierdoor kunnen ze in de problemen komen met het betalen van noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Om deze groep te helpen is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hieronder leest u er in het kort meer over.

Voor wie is de TONK?

Voor bijvoorbeeld zelfstandigen en werknemers die hun baan (gedeeltelijk) verliezen of zijn verloren door de coronacrisis en: 

 • te maken hebben met een plotselinge en onvermijdbare terugval in het inkomen en;
 • daardoor niet meer noodzakelijke kosten zoals woonlasten kunnen betalen en;
 • voor die noodzakelijke kosten geen beroep kunnen doen op een andere regeling.

Voor welke kosten is de TONK bedoeld?

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand voor met name woonkosten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en het betalen van gas, water en licht. 

Hoelang geldt de TONK?

De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

En nu?

Wij moeten deze regeling eerst verder uitwerken. Daarna kunt u aanvragen. Via deze website informeren wij u nog over de precieze voorwaarden om voor de TONK in aanmerking te komen. Ook komt er een aanvraagformulier op de website om de TONK aan te vragen. 

Update Hulp aan ondernemers in coronatijd (18-12-2020)

Sinds 15 december is een vergaande lockdown ingevoerd om het coronavirus de kop in te drukken. De lockdown geldt tenminste tot en met 19 januari 2021 en heeft daarmee, net als in het voorjaar, opnieuw een forse impact op veel ondernemers. De horeca was al vanaf 14 oktober dicht. Nu hebben ook veel winkeliers, kappers, rijscholen, sportscholen, masseurs etc. hun deuren (weer) moeten sluiten. De onzekerheid onder ondernemers groeit en velen staat het water aan de lippen.

De gemeente Nederweert voelt mee met deze ondernemers en ondersteunt waar mogelijk. Onlangs, op de Dag van de Ondernemer, deden we al een beroep op inwoners om onze lokale bedrijven te steunen, bijvoorbeeld door lokaal te bestellen. Hier wordt gelukkig goed gehoor aan gegeven.

De Rijksoverheid heeft diverse steunmaatregelen in het leven geroepen. Veel ondernemers zien echter door de bomen het bos niet meer. De gemeente Nederweert vindt het belangrijk om de hulp voor ondernemers zo laagdrempelig mogelijk te houden. We leggen de mogelijkheden daarom graag nog een keer uit.

Waarvoor kunt u terecht?

Op het gebied van inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal voert de gemeente voor ondernemers diverse regelingen uit. We werken samen met de Stichting 155. Voor de Bbz- en IOAZ-regeling kunnen ondernemers voor meer informatie en een eerste check terecht op www.155.nl.

De regeling TOZO kent twee onderdelen, voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. TOZO 4 geldt vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021.

Steunmaatregel TONK

Er komt een nieuwe steunmaatregel, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), voor situaties waarin vanwege corona betalingsmoeilijkheden ontstaan en bestaande regelingen tekortschieten. De TONK wordt uitgevoerd door de gemeente. Naar verwachting kan er vanaf 1 februari 2021 een beroep op worden gedaan.

Waar kunt u nog meer terecht?

 • UWV (www.uwv.nl)
 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3) voor ondernemers met personeel. Let op: u kunt een aanvraag nog indienen tot en met 27 december 2020.
 • RVO (www.rvo.nl)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
 • Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) Ondernemers met betalingsmoeilijkheden vanwege corona kunnen langer uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen. De periode is verlengd tot 1 april 2021.
 • Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) De Kamer van Koophandel heeft de KVK Zwaar Weer Routewijzer ontwikkeld. De routewijzer maakt inzichtelijk welke kansen er mogelijk nog voor een bedrijf liggen.
 • 155-Help-een-bedrijf (www.155.nl)

Gemeente Nederweert is een samenwerking aangegaan met Stichting 155 waardoor ondernemers uit Nederweert kosteloos een adviesgesprek met een ondernemersadviseur kunnen aanvragen.

Hier kunt u een overzicht van alle Rijksregelingen voor ondernemers downloaden.

Komt u er zelf niet uit? Neem dan voor hulp of advies contact op met de gemeente Nederweert (0495 677 111) of neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Ruud Joris (r.joris@nederweert.nl).

Maatregelen van het kabinet

Het kabinet heeft diverse economische maatregelen getroffen om de gevolgen voor zzp’ers en ondernemers op te vangen. Deze maatregelen zijn onder andere: een tijdelijke regeling in de tegemoetkoming van loonkosten (90%), extra financiële ondersteuning aan ondernemers door gemeenten (zie de informatie over de Tozo hierboven), uitstel van belastingen en verruiming van de regelingen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een compleet overzicht van de economische maatregelen die op 17 maart gepresenteerd zijn, is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De initiële regeling liep van 1 maart tot 1 juni 2020. De regeling is in eerste instantie verlengd tot 1 oktober 2020 onder de naam 'Tozo 2'. De Tozo is nu opnieuw verlengd tot en met juni 2021: Dit is Tozo 3. U kunt direct uw aanvraag indienen. Let u op voor ondernemers die tegen betaling hulp aanbieden bij de aanvraag voor Tozo. De gemeente helpt u graag kosteloos. Hulp nodig bij de aanvraag? Stuur een mail naar sociaaldomein@nederweert.nl.

Belastingen: invordering, betalingsregeling, rente

BsGW heeft van maart tot juli geen invordering gevoerd op de verzonden belastingaanslagen. Inmiddels zijn de invorderingen weer opgestart. Wanneer deze invordering tot financiële problemen leidt, kunt u contact opnemen met de BsGW voor een eventuele betalingsregeling. Hiermee zal coulant worden omgegaan. BsGW wil voorkomen dat ondernemers bij uitblijven van betaling meteen worden geconfronteerd met extra aanmaningskosten.

BsGW heeft tot 30 juni 2020 ook geen rente in rekening gebracht op uitgestelde betalingen. De Rijksoverheid had deze tijdelijke maatregel in mei geadviseerd voor een periode van drie maanden. BsGW blijft de landelijke lijn volgen en verwacht deze nihilstelling te kunnen continueren tot 1 oktober.

Stichting 155-Help-een-bedrijf

Logo 155

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De gemeente Nederweert is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. U als ondernemer kunt door deze aansluiting kosteloos gebruik van de diensten van Stichting 155 maken. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting 155 Help een bedrijf.

Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz 2004)

Dit besluit biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. U kunt contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf

Heeft deze informatie u geholpen?