Zowel de Nederlandse regering als de gemeente Nederweert hebben diverse steunmaatregelen voor ondernemers genomen. Zie hier een overzicht:

Maatregelen van het kabinet

Het kabinet heeft diverse economische maatregelen getroffen om de gevolgen voor zzp’ers en ondernemers op te vangen. Deze maatregelen zijn onder andere: een tijdelijke regeling in de tegemoetkoming van loonkosten (90%), extra financiële ondersteuning aan ondernemers door gemeenten (zie de informatie over de Tozo hierboven), uitstel van belastingen en verruiming van de regelingen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een compleet overzicht van de economische maatregelen die op 17 maart gepresenteerd zijn, is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De initiële regeling liep van 1 maart tot 1 juni 2020. De regeling is in eerste instantie verlengd tot 1 oktober 2020 onder de naam 'Tozo 2'. De Tozo is nu opnieuw verlengd tot en met juni 2021: Dit is Tozo 3. U kunt direct uw aanvraag indienen. Let u op voor ondernemers die tegen betaling hulp aanbieden bij de aanvraag voor Tozo. De gemeente helpt u graag kosteloos. Hulp nodig bij de aanvraag? Stuur een mail naar sociaaldomein@nederweert.nl.

Belastingen: invordering, betalingsregeling, rente

BsGW heeft van maart tot juli geen invordering gevoerd op de verzonden belastingaanslagen. Inmiddels zijn de invorderingen weer opgestart. Wanneer deze invordering tot financiële problemen leidt, kunt u contact opnemen met de BsGW voor een eventuele betalingsregeling. Hiermee zal coulant worden omgegaan. BsGW wil voorkomen dat ondernemers bij uitblijven van betaling meteen worden geconfronteerd met extra aanmaningskosten.

BsGW heeft tot 30 juni 2020 ook geen rente in rekening gebracht op uitgestelde betalingen. De Rijksoverheid had deze tijdelijke maatregel in mei geadviseerd voor een periode van drie maanden. BsGW blijft de landelijke lijn volgen en verwacht deze nihilstelling te kunnen continueren tot 1 oktober.

Stichting 155-Help-een-bedrijf

Logo 155

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De gemeente Nederweert is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. U als ondernemer kunt door deze aansluiting kosteloos gebruik van de diensten van Stichting 155 maken. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting 155 Help een bedrijf.

Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz 2004)

Dit besluit biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. U kunt contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf

Heeft deze informatie u geholpen?