Zowel de Nederlandse regering als de gemeente Nederweert hebben diverse steunmaatregelen voor ondernemers genomen. Zie hier een overzicht:

Tijdelijke versoepeling van de Bbz 2004

Informatie (versie 12-10-2021)

Tijdelijke versoepeling vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021

De steunmaatregelen vanuit de overheid als gevolg van corona worden afgebouwd. Zo is per 1 oktober 2021 de Tozo-regeling gestopt. In plaats daarvan is voor ondernemers het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) tijdelijk versoepeld.

Voor wie gelden de versoepelingen Bbz 2004?

Voor zelfstandig ondernemers die algemene bijstand op grond van de Bbz 2004 aanvragen in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

Let op:

 • Het gaat om algemene bijstand, niet om bedrijfskapitaal.
 • We kijken of uw bedrijf levensvatbaar is.
 • Ontvangt u al Bbz 2004 van vóór 1 oktober 2021? Dan komt u niet in aanmerking.

Wat zijn de versoepelingen?

De belangrijkste versoepelingen ten opzichte van de normale regels Bbz 2004:

 1. U kunt de Bbz 2004 met terugwerkende kracht aanvragen tot de eerste van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. U kunt bijvoorbeeld in november 2021 aanvragen per 1 oktober 2021.
 2. We kijken niet naar uw vermogen.
 3. We stellen uw inkomen per kalendermaand vast.

Weten of u Bbz 2004 kunt krijgen?  

Doe de check op https://www.krijgikbbz.nl/

Wilt u aanvragen?

Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur bellen op nummer (0495) 677 111 of mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl.

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (7-7-2021)

(versie 7 juli 2021)
Door de economische gevolgen van de coronacrisis hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Bijvoorbeeld werknemers die (deels) hun baan zijn verloren of ondernemers die minder of geen werk hebben. Hierdoor hebben ze mogelijk moeite om hun noodzakelijke kosten te betalen. Om deze mensen te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u minder inkomen heeft door de coronamaatregelen, waardoor u problemen heeft met het betalen van uw (woon)kosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. Het gaat dus om een (gedeeltelijke) vergoeding van daadwerkelijke en noodzakelijke privékosten.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Heeft u een partner?
Dan moet u samen de TONK aanvragen omdat alle voorwaarden voor u samen gelden. Ook de inkomsten en het vermogen van uw partner tellen mee.

Wanneer kunt u de TONK krijgen?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U vraagt de TONK aan in de gemeente waar u woont.
 • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020. Heeft u in bijvoorbeeld april 2021 opeens minder inkomen? Dan kijken we of u in april 2021 ten minste 25% minder inkomen heeft dan in januari 2020.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op 1 januari 2021 of op de eerste dag van de maand dat recht bestaat op de TONK minder dan € 31.340,- als alleenstaande (ouder) of € 62.680,- als gehuwden aan beschikbare geldmiddelen (vermogen). Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekeningen van uzelf, uw eventuele partner en inwonend(e) kind(eren) onder de 18 jaar en de waarde van beleggingen of bitcoins. Vermogen in de woning telt niet mee.
  Bent u ondernemer? Aandelen en vermogen in uw eigen onderneming tellen niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De huur of hypotheek is minstens € 450,- per maand. Krijgt u huurtoeslag? Dan trekken we dat van uw huur af.

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering?
Dan moet u die eerst aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag van UWV op uw WW-uitkering. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. De Tozo telt niet mee als inkomen voor de TONK en de TONK telt niet mee als inkomen voor de Tozo.

Voor welke kosten kunt u de TONK krijgen?
De TONK is vooral bedoeld voor de volgende kosten van de zelfstandige woning waarin u woont:

 • Bij huurwoningen de huur (kale huur en servicekosten) minus de te ontvangen huurtoeslag.
 • Bij woningen in eigendom de aflossing en rente van de hypotheek minus de te ontvangen hypotheekrenteaftrek..
 • De kosten van elektriciteit, gas en water voor een vast bedrag van € 160,- per maand.
 • Eventuele andere noodzakelijke woonkosten.

Welke kosten vergoeden we niet?
Kosten die bijvoorbeeld niet voor de TONK in aanmerking komen zijn:

 • Kosten van uw verzekeringen.
 • (Gemeentelijke) belastingen.
 • Kosten van uw auto (brandstof-, lease- of huurkosten) of andere voertuigen.
 • Abonnementen van telefoon of internet.

Hoe hoog is de TONK?
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK te berekenen kijken we naar de hoogte van uw woonkosten. U kunt maximaal € 500,- per maand krijgen. Voor de maanden dat u recht heeft op de TONK betalen wij het bedrag in één keer uit.

U mag de TONK meestal houden. In sommige situaties kunnen wij beslissen dat u de TONK als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK?
U kunt de TONK in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet.

U vraagt de TONK alleen aan voor de maanden dat u de TONK echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?
U kunt de TONK tot en met 31 oktober 2021 aanvragen. Om aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Dat vindt u hier:

Aanvraagformulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heeft u een partner? Dan moet uw partner het aanvraagformulier ook ondertekenen. Dit kan door middel van een akkoordverklaring partner in te vullen. Hiervoor krijgt u een link in de ontvangstbevestigingsmail op uw aanvraag. Uw partner ondertekent deze verklaring met de Digid code.

U vult het formulier helemaal naar waarheid in en stuurt de gevraagde gegevens mee. In het formulier staat bij elke vraag welke gegevens u moet uploaden. Heeft u het formulier volledig ingevuld, en alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.

Tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (Tozo) (1-7-2021)

Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers. Tot en met juni 2021 liep de Tozo 4. Vanaf 1 juli 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen via direct uw aanvraag indienen
Pas op voor ondernemers die tegen betaling hulp aanbieden bij het aanvragen van Tozo. De gemeente helpt u graag en gratis. Hulp nodig bij de aanvraag? Stuur een mail naar sociaaldomein@nederweert.nl.

Tozo: Vraag gratis advies aan vanuit de Tozo heroriëntatieregeling (29-06-2021)

Corona heeft veel ondernemers op de proef gesteld. Met de versoepelingen is er steeds meer mogelijk, maar waar moet je beginnen? Een nieuwe koers bepalen, nieuwe klanten werven, nieuwe concepten lanceren, geldproblemen oplossen of je laten bij- of omscholen misschien, het is vaak te veel om op te noemen.

Kosteloos heroriëntatiegesprek

Zoals in april aangekondigd kunt u als ondernemer een beroep doen op een kosteloos heroriëntatiegesprek: de Tozo heroriëntatie regeling. Het doel van het gesprek is u als ondernemer te helpen met voorbereidingen op de tijd ‘na corona’. Een gratis verhelderend gesprek met iemand die uw business begrijpt, kan helpen om met frisse ideeën verder te gaan.

Vraag een gesprek aan

Wilt u graag zo’n gesprek? Dat kan. Ondernemers en zzp’ers in de gemeente Nederweert kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een bedrijfsadviseur. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) biedt hiervoor in opdracht van de gemeente de expertise. Vraag het gesprek aan op de website van het IMK.

Tozo: Tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (Tozo) (1-4-2021)

Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers. Tot en met maart 2021 liep de Tozo 3. Vanaf 1 april 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen via direct uw aanvraag indienen
Pas op voor ondernemers die tegen betaling hulp aanbieden bij het aanvragen van Tozo. De gemeente helpt u graag en gratis. Hulp nodig bij de aanvraag? Stuur een mail naar sociaaldomein@nederweert.nl.

 

Tozo heroriëntatie regeling voor ondernemers (1-4-2021)

Als onderdeel van het steunpakket van de overheid kunnen ondernemers een beroep doen op een kosteloos heroriëntatiegesprek: de Tozo heroriëntatie regeling. Het doel van het gesprek is de ondernemer te helpen met voorbereidingen op de tijd ‘na corona’. Het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK) is vanwege de expertise op het gebied van ondernemers door de gemeente gevraagd om deze hulp te verzorgen. Een bedrijfsadviseur brengt samen met u de situatie in kaart, stelt een diagnose en kijkt naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw onderneming. Om gebruik te maken van deze regeling kunt u zich aanmelden via de website: www.imk.nl/herorientatiegesprek

Update Hulp aan ondernemers in coronatijd

Versie 18 december 2020
Sinds 15 december is een vergaande lockdown ingevoerd om het coronavirus de kop in te drukken. De lockdown geldt tenminste tot en met 19 januari 2021 en heeft daarmee, net als in het voorjaar, opnieuw een forse impact op veel ondernemers. De horeca was al vanaf 14 oktober dicht. Nu hebben ook veel winkeliers, kappers, rijscholen, sportscholen, masseurs etc. hun deuren (weer) moeten sluiten. De onzekerheid onder ondernemers groeit en velen staat het water aan de lippen.

De gemeente Nederweert voelt mee met deze ondernemers en ondersteunt waar mogelijk. Onlangs, op de Dag van de Ondernemer, deden we al een beroep op inwoners om onze lokale bedrijven te steunen, bijvoorbeeld door lokaal te bestellen. Hier wordt gelukkig goed gehoor aan gegeven.

De Rijksoverheid heeft diverse steunmaatregelen in het leven geroepen. Veel ondernemers zien echter door de bomen het bos niet meer. De gemeente Nederweert vindt het belangrijk om de hulp voor ondernemers zo laagdrempelig mogelijk te houden. We leggen de mogelijkheden daarom graag nog een keer uit.

Waarvoor kunt u terecht?

Op het gebied van inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal voert de gemeente voor ondernemers diverse regelingen uit. We werken samen met de Stichting 155. Voor de Bbz- en IOAZ-regeling kunnen ondernemers voor meer informatie en een eerste check terecht op www.155.nl.

De regeling TOZO kent twee onderdelen, voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. TOZO 4 geldt vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021.

Steunmaatregel TONK

Er komt een nieuwe steunmaatregel, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), voor situaties waarin vanwege corona betalingsmoeilijkheden ontstaan en bestaande regelingen tekortschieten. De TONK wordt uitgevoerd door de gemeente. Naar verwachting kan er vanaf 1 februari 2021 een beroep op worden gedaan.

Waar kunt u nog meer terecht?

 • UWV (www.uwv.nl)
 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3) voor ondernemers met personeel. Let op: u kunt een aanvraag nog indienen tot en met 27 december 2020.
 • RVO (www.rvo.nl)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
 • Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) Ondernemers met betalingsmoeilijkheden vanwege corona kunnen langer uitstel van betaling van belastingschulden aanvragen. De periode is verlengd tot 1 april 2021.
 • Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) De Kamer van Koophandel heeft de KVK Zwaar Weer Routewijzer ontwikkeld. De routewijzer maakt inzichtelijk welke kansen er mogelijk nog voor een bedrijf liggen.
 • 155-Help-een-bedrijf (www.155.nl)

Gemeente Nederweert is een samenwerking aangegaan met Stichting 155 waardoor ondernemers uit Nederweert kosteloos een adviesgesprek met een ondernemersadviseur kunnen aanvragen.

Hier kunt u een overzicht van alle Rijksregelingen voor ondernemers downloaden.

Komt u er zelf niet uit? Neem dan voor hulp of advies contact op met de gemeente Nederweert (0495 677 111) of neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Ruud Joris (r.joris@nederweert.nl).

Maatregelen van het kabinet

Het kabinet heeft diverse economische maatregelen getroffen om de gevolgen voor zzp’ers en ondernemers op te vangen. Deze maatregelen zijn onder andere: een tijdelijke regeling in de tegemoetkoming van loonkosten (90%), extra financiële ondersteuning aan ondernemers door gemeenten (zie de informatie over de Tozo hierboven), uitstel van belastingen en verruiming van de regelingen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een compleet overzicht van de economische maatregelen die op 17 maart gepresenteerd zijn, is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Belastingen: invordering, betalingsregeling, rente

BsGW heeft van maart tot juli geen invordering gevoerd op de verzonden belastingaanslagen. Inmiddels zijn de invorderingen weer opgestart. Wanneer deze invordering tot financiële problemen leidt, kunt u contact opnemen met de BsGW voor een eventuele betalingsregeling. Hiermee zal coulant worden omgegaan. BsGW wil voorkomen dat ondernemers bij uitblijven van betaling meteen worden geconfronteerd met extra aanmaningskosten.

BsGW heeft tot 30 juni 2020 ook geen rente in rekening gebracht op uitgestelde betalingen. De Rijksoverheid had deze tijdelijke maatregel in mei geadviseerd voor een periode van drie maanden. BsGW blijft de landelijke lijn volgen en verwacht deze nihilstelling te kunnen continueren tot 1 oktober.

Stichting 155-Help-een-bedrijf

Logo 155

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De gemeente Nederweert is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. U als ondernemer kunt door deze aansluiting kosteloos gebruik van de diensten van Stichting 155 maken. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting 155 Help een bedrijf.

Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz 2004)

Dit besluit biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. U kunt contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf

Heeft deze informatie u geholpen?