Er is gekozen voor het opstellen van een akkoord op hoofdlijnen. Reden daarvoor is dat de coalitie niet al aan de voorkant willen vastleggen hoe en op welke manier zij invulling gaan geven aan de, voor deze coalitie, belangrijke thema’s. De coalitie wil namelijk ruimte geven aan de inbreng van de samenleving. De maatschappij verandert zo snel dat het vastleggen van een programma voor vier jaar niet past in deze tijd. Daarnaast vinden de drie partijen dat er al veel dingen goed gaan in Nederweert. Met dat als basis geeft de coalitie in dit akkoord aan op welke terreinen zij de komende periode het verschil wil maken.