Bent u het niet eens met de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. U dient dan binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk of digitaal, via uw persoonlijke pagina op website van BsGW, een bezwaarschrift in.

Bent u tevreden over deze pagina?