Verhuizen naar Nederweert

Home > Verhuizen naar Nederweert

Verhuizen naar Nederweert

Bent u van plan om in Nederweert te komen wonen? De ruim 16.600 inwoners van Nederweert verwelkomen u graag  in de ruim opgezette woonkernen met veel groen in en om de kernen Nederweert, Budschop, Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind en Leveroy vormen samen de gemeente.
Jaarlijks komen er woningen bij, waaronder veel woningen afgestemd op de behoeften van starters en op senioren.

Huurwoningen

In de behoefte aan huurwoningen wordt vooral voorzien door de Woningvereniging Nederweert (WvN).Deze behoefte richt zich vooral op de kern Nederweert. Om deze reden heeft de Woningvereniging in het recente verleden vooral hier gebouwd. Vanwege de aanmerkelijk beperktere financiële mogelijkheden, moet de WvN, net als veel andere woningcorporaties, pas op plaats maken bij haar nieuwbouwplannen.
Voor het overige wordt ook op herontwikkelingslocaties zo veel mogelijk voorzien in de behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen en levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit betreft de particuliere herontwikkelingslocaties bedrijventerrein Staat te Nederweert en twee potentiële herontwikkelingslocaties aan de O.L. Vrouwestraat in Ospel.

Koopwoningen

In de behoefte aan koopwoningen voor o.a. starters, zelfbouwkavels voor o.a. levensloopbestendige woningen en betaalbare projectbouw, zijn we verder vooral aangewezen op uitleggebieden. Met name om ook in de grote behoefte aan grondgebonden koopwoningen voor bovengenoemde doelgroepen te voorzien, zijn door de raad in 2006 voor alle kernen nieuwe woongebieden aangewezen voor de bouw van in totaal circa 850 woningen. Zie voor meer informatie: www.woonwensnederweert.nl