Calamiteiten

Home > Wmo > Calamiteiten

Calamiteiten

Calamiteiten in het sociale domein: de niet-acute calamiteit

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp of Wmo en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid. Daarbij maken we onderscheid in een acute calamiteit en een niet-acute calamiteit. De handelswijze is bij beide verschillend. Bij een acute calamiteit treden de protocollen en werkwijzen van de regionale crisisorganisatie (Veiligheidsregio met de oranje, rode, blauwe en witte kolom) in werking. Bij een niet-acute calamiteit is de gebeurtenis voorbij. Het gaat dus niet om een zwaailicht- en sirenesituatie maar de situatie daarna. Het handelen na een calamiteit moet onderzocht worden en kan leiden tot vervolgstappen.

Handelen niet-acute calamiteit

De Jeugdwet en de Wmo 2015 legt bij de gemeenten diverse toezichthoudende taken neer. Een ervan is de toezichtsfunctie bij de niet-acute calamiteit. Gemeenten moeten een onderzoek doen (Wmo) of laten doen (Jeugdhulp; dit doen de samenwerkende inspecties) naar de kwaliteit van de zorg die geleverd is door de Jeugdhulp of Wmo-aanbieder waar de calamiteit plaats heeft gevonden. Afgesproken is dat aanbieders een calamiteit melden bij de toezichthouder van de betreffende gemeente zodat een onderzoek naar het handelen na afloop van een calamiteit gestart kan worden.

Meer informatie

Voor meer informatie of een exemplaar van het calamiteitenprotocol van de betreffende gemeente, kunt u terecht bij de toezichthouders.
Voor Wmo is dit Nancy Schroeten (n.schroeten@nederweert.nl)