Beleidsdocumenten Wmo

Home > Wmo > Beleidsdocumenten Wmo

Beleidsdocumenten Wmo

De gemeenteraad van Nederweert heeft op 17 december 2013 de Kadernota Wmo-begeleiding en actieprogramma 2014 vastgesteld. Daarin zijn 5 thema’s benoemd die in 2014 samen met de gemeenten Leudal en Weert worden uitgewerkt.