Werken bij de gemeente

Home > Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente

Nederweert is een Midden-Limburgse plattelandsgemeente, die er in de eerste plaats is voor haar bijna 17.000 inwoners en staat voor de leefbaarheid binnen haar grondgebied.We zijn een gemeente met vijf kernen waar onze inwoners zich thuis voelen en waar bezoekers zich welkom voelen. Als bestuurskrachtige gemeente profileert Nederweert zich in de regio. We zetten in op woningbouw, (agrarische) bedrijvigheid, natuur en landschap en toerisme en recreatie.

De platte ambtelijke organisatie is ingericht volgens het directiemodel en bestaat uit drie afdelingen. Samenwerking staat voorop. Onze medewerk(st)ers weten wat zij willen en kunnen. We zetten in op kwaliteit, flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Bij de gemeente Nederweert werken ongeveer 140 mensen, waarbij de verdeling man/vrouw circa 50/50% is. Het aantal formatieplaatsen bedraagt zo’n 110.