Weblog burgemeester

Home > Weblog burgemeester

Weblog burgemeester

 • Nederweert zal de Hoge Heren mores leren....

  (21-09-2018)

  “Nederweert zal de hoge heren mores leren”, het is een variant op de Muurkrant van vroeger in Utrecht. Ten tijde van de afbraak van arbeidersbuurten ten behoeve van de aanleg van Hoog Catharijne was het een veel gebruikte slogan van -let op de spelling-  'Aksiekomitees'. 
  Vanuit ons perspectief hopelijk ouderwets trouwens, Hoge Dames bestonden blijkbaar niet.

  'Mores'', een mooi woord, qua klank en betekenis. Het is zoals we wel aanvoelen een systeem van ongeschreven regels of gebruiken die in bepaalde situaties of context gelden. Iemand mores leren betekent dan zoveel als de ander ongezouten daaraan herinneren.

  Op een symposium over integriteit in het gouvernement hoorde ik voor het eerst het woord ‘morespudentie’.  Oftewel, in de praktijk van alle dag ontstaat de mores over hoe we integer handelen samen gestalte geven.

  Velen misten enigszins een gevoel voor politieke mores afgelopen week in de Tweede Kamer. Tijdens de algemene beschouwingen werd alles uit de kast gehaald om vooral het publiek te bedienen. Althans die indruk krijg je toch. Minder inhoud, meer performance.

  En nu naar Nederweert.

  Bij elke presidiumvergadering (de vergaderig van fractievoorzitters) blikken we terug op de voorgaande raadsvergadering. Niet zozeer op de inhoud maar meer op hoe de vergadering is gegaan.
  Wat mij betreft ongelooflijk belangrijk om gezamenlijk de uitstekende politieke mores in Nederweert te blijven ontwikkelen en borgen. Het is aan het begin van een nieuwe raadsperiode -zeker voor een burgemeester- overigens altijd een belangrijk aandachtspunt.

  Een paar voorbeelden “Schorsingen zijn zo rommelig voor de publieke tribune” Moeten we daar wel zoveel gebruik van maken?

  Voor mij zijn schorsingen een zegen voor de democratische besluitvorming. Het zorgt er voor dat de politieke partijen rustig op zoek kunnen gaan naar wat hun bindt in plaats van scheidt. Niet leuk misschien voor de publieke tribune, wel heel goed voor de inhoud.

  Een ander voorbeeld: Het is een geweldig groot goed voor de toekomst dat Nederweert beschikt over een aantal jonge twintigers in de gemeenteraad. Die zijn gretig, moeten veel ruimte krijgen en af en toe een tikje kunnen hebben. .Dat het voor de raadsvoorzitter ook wel eens wennen is zeg ik met enig gevoel voor understatement.

  En ach, bescheidenheid siert de mensheid. We kunnen en hoeven (nog) niet alles (beter) te weten. Net als in het gewone leven is zelfreflectie bij de een nu eenmaal meer aanwezig dan bij de ander. We kunnen gelukkig veel van elkaar leren.

  En nog eentje: Hoe gaan we om met schriftelijke vragen? Is het altijd wel noodzakelijk om het bestuur en de ambtenarij daar mee op te zadelen. Is de performance, de buitenwacht laten weten dat een onderwerp stevig wordt aangepakt belangrijker dan de inhoud? Helpen de vragen Nederweert vooruit of werken ze juist contraproductief. Daar ben ik heel straight in. Politiek is geen gezelschapsspelletje, uiteindelijk telt alleen het belang van Nederweert.

  Er zijn nog zo veel onderwerpen, hoe gaan we om met moties en amendementen, met interrupties tijdens de raadsvergaderingen?

  We blijven leren door met elkaar permanent het gesprek aan te gaan. ‘Moresprudentie’ dus.

  Tot slot:

  Met het Reglement van Orde in de hand kunnen we/ kan ik een raadsvergadering om 20.30 uur hebben afgehandeld. Door een goede politieke mores wordt het al snel 22.30 uur. Dan komt iedereen aan bod komen.

  Ik blijf consequent kiezen voor het laatste.

  Denkend aan de algemene beschouwingen in den Haag: “Nederweert zal de hoge heren (en dames) mores leren”. Oké, met een knipoog dan maar we zijn er altijd toe bereid.

                                                                                               ------------------
   

  Op onderstaande foto ziet u een collage van foto’s in het Thorpe Camp museum in Lincolnshire Engeland. Ik kreeg de foto via Hein Janssen van de heemkundevereniging.

  Het zijn foto’s van de ring van die Harrie Vaes in de oorlog maakte van een brokstuk van het neergestorte vliegtuig in de Peel. Harrie gaf deze ring deze zomer aan een van de nazaten van de overleden bemanningsleden.

  De ring op zijn eindbestemming, zo voelt dat voor Harrie.

  Volgend jaar wordt er (ook provinciaal) veel aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding in Limburg.

  Binnenkort wil ik een aantal organisaties ( 4 mei-comité Nederweert, Stichting Geschiedschrijving, Heemkundevereniging, Bond van Wapenbroeders Ospel, ) uitnodigen om te bespreken óf en hoe we gezamenlijk aansluiting kunnen vinden bij provinciale activiteiten. Dat het mij daarbij gaat om het herdenken, het stilstaan bij oorlogsgeweld en het grote goed van de vrijheid moge duidelijk zijn.

  Of zoals ik een van de laatste nabestaanden van de operatie Market Garden (september 1944) in op tv hoorde zeggen “Het gaat niet om het naspelen van de oorlog”. Wijze woorden.


   

  Afbeelding.jpg
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

   

 • Twee raadsvergaderingen binnen een week en een zeer betrokken Limburgse gedeputeerde.

  (08-09-2018)

  Twee raadsvergaderingen binnen een week, het komt niet vaak voor.

  Tijdens een korte raadsvergadering op 30 augustus j.l. heeft de gemeenteraad aangegeven mij te willen voordragen voor herbenoeming. Ik stel dat zeer op prijs. Een grotendeels vernieuwde raad, een compleet nieuw college. In die omstandigheden wil ik zeker graag aanblijven tot mijn opvolger begint.

  De raad van Nederweert wil snel en voortvarend met de opvolgingsprocedure aan de slag gaan. Dat is een goede zaak.

  Ik herinner me nog de periode als lid van de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad van Onderbanken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester beginjaren 90 van de vorige eeuw. Je leert er veel van.

  Onderstaand de woorden die ik uitsprak nadat plaatsvervangend raadsvoorzitter Charlotte Koppen had aangegeven dat de raad mij voor herbenoeming wil voordragen.
   

  “Dank u wel voorzitter,

  Op de eerste plaats wil ik u allen, vertrouwenscommissie en gemeenteraad hartelijk danken voor het vertrouwen dat u in mij heeft uitgesproken. Ook van mijn kant reken ik op continuering van de goede samenwerking met de gemeenteraad, daarnaast uiteraard met het college van B en W, het ambtelijk apparaat en last but not least de mensen en organisaties in Nederweert.

  Wanneer de herbenoeming,  zowel bij de Commissaris van de Koning  als bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties  in kannen en kruiken is,  ga ik in onze mooie gemeente  mijn derde periode in als kroonbenoemde burgemeester in. In dat verband is het goed te weten dat ik heb aangegeven dat ik Nederweert wil blijven dienen totdat mijn opvolger/opvolgster er is.

  Voorzitter u heeft daarbij de datum medio 2019 genoemd. Een mooie datum die goed past bij het momentum dat velen mét mij als belangrijk ijkpunt in hun werkzaam leven beschouwen te weten het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In mijn geval is dat 1 augustus 2019.

  Er zit nog genoeg “Sturm en Drang” in mijn lijf en in mijn genen. Dat zal ongetwijfeld voorkomen dat ik me de komende tijd lijdzaam ga beperken tot op mijn handen zitten en op mijn pensioen wachten.

  Daarbij wil ik de tekenen van de nieuwe tijd verstaan. En vanuit die optiek lever ik graag een bijdrage in het inwerken van het nieuwe college, en ook, als daar althans behoefte aan is, het wegwijs maken van onze nieuwe jonge raadsleden in het politieke metier. In principe staat mijn deur altijd open.

  De komende tijd wil ik een strategische bijdrage leveren aan de belangrijkste gemeentelijke dossiers en zal ik daarnaast veel aandacht hebben voor actuele onderwerpen als burgerparticipatie, duurzaamheid en modernisering van de dualistische verhoudingen met de gemeenteraad.

  Kortom, U rekent op mij, ik reken op u en Nederweert rekent op ons”.

                                                                                                     ---------------

  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 september kwam o.a. het leisuregebied en daarbinnen het realiseren van een hotel aan de Nederweerterzijde van de A2 aan de orde. Ten behoeve van het toerisme, de regio en de ondernemers had het hotel er in onze optiek al lang en breed gelegen als er na de economische crisis drie jaar geleden er zich geen nieuw initiatief buiten het afgesproken leisure-gebied, had aangediend.

  De raadsfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het college. Tijdens het debat daarover werd duidelijk dat alle fracties het beleid van de vorige en het huidige college volop ondersteunen. U heeft in de krant het artikel en de waarneming van de journaliste kunnen lezen.

  In 2017 deden wij een aantal concrete handreikingen aan Weert om uit de impasse te komen. Helaas werden die handreikingen afgewezen.

  Een professioneel bestuurder moet altijd gericht zijn op het nakomen van afspraken én moet in alle omstandigheden tot het uiterste gaan om oplossingen te vinden. Gesteund door de opstelling van de raad heb ik gedeputeerde Teunissen daarom gevraagd om onder zijn leiding een nieuw gesprek met Weert te arrangeren. Hij wil dit doen en ook de portefeuillehouder van Weert is positief.

  Uitgangspunt voor de gesprekken zijn onze handreikingen van vorig jaar en wellicht zijn er nog meer opties.
  Dagblad de Limburger spreekt consequent over een “hoteloorlog”. Te zware woorden voor een behoorlijk stevig meningsverschil tussen twee buurgemeenten.


  Om het beeld van de krant door te zetten door te zetten. Er volgen binnenkort (gelukkig) “vredesbesprekingen” en dat nog wel zonder een interventie van de Veiligheidsraad.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De vakantie is voorbij

  (23-08-2018)


  Zo, de vakantie is voorbij en met recht kunnen we zeggen: “Wat een weer”.

  Dit jaar waren we in Normandië, niet eens zo heel ver maar wel prachtig, een indrukwekkende historie, mooie zandstranden en majestueuze krijtrotsen. Dan spreek ik nog niet eens over de “Moules avec frites” ((9,50 euro)

  Het was goed dus.

  Van de vele boeken die ik mee nam las ik er twee: “het Geluk van Limburg” van Maria Luyten en de bestseller “het verloren symbool”. van Dan Brown.

  Het boek van Maria Luyten kreeg ik van zoon Rens te leen. Onze familie heeft zelf geen mijnwerkersachtergrond maar het boek is zeer herkenbaar voor iemand die jarenlang in die mijnstreek heeft gewoond.
  In 1972 kwam ik met een aantal medestudenten aan op het station in Lotbroek. Het was een druilerige grijze dag, onder de rook van de staatsmijn Emma een beetje somber allemaal. In 1973 ging de Emma dicht.

  Vele politici maar toch vooral degenen die zelf nooit ‘onderin’ hadden gewerkt probeerden politieke munt te slaan uit de mijnsluitingen.

  Want: “Den Uyl heeft de mijnen gesloten”, zo heette het. Als we nu zien wat er in Groningen naar aanleiding van de (gevolgen) van gaswinning aan de hand is vraag ik me af of de zelfde mensen op dit moment Joop den Uyl dankbaar zouden zijn geweest...

  Ook in onze tijd is het vergoeden van mijnschade in de mijnstreek een onderwerp dat met enige regelmaat de kop op steekt. 

  In 1976 sneuvelde de schoorstenen van de Oranje Nassau; de Lange Lies en de Lange Jan. Vanuit Lotbroek waar ik inmiddels werkzaam was kon ik het allemaal volgen.

  De historie aan de mijnindustrie wordt in de streek levendig gehouden. Wie tussen Amstenrade en Merkelbeek onder de N276 door rijdt, ziet het werk van kunstenaar Herman Veltrop. Hij heeft het oude viaduct beschilderd met afbeeldingen die herinneren aan het mijnverleden van de streek. De foto onderstaand is gemaakt bij de 'opening', Het meisje in het rood is mijn kleindochter Ava. Zij woont met vader Rens en moeder Rachelle in Schinveld.  De vakantie is nauwelijks een week voorbij. Twee themaraden zijn inmiddels de revues gepasseerd.

  Op maandag 20 augustus spraken we over de stand van zaken rondom het centrumplan. Zowel vanuit de politiek als vanuit de ondernemers was er grote belangstelling. Logisch, voor de ontwikkeling van Nederweert zijn/moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Daarmee is het ook een stevig politiek item.

  Op dinsdag 21 augustus bracht hoogleraar Pieter Tops een bezoek aan Nederweert. Samen met journalist Jan Tromp schreef hij het boek: “De achterkant van Nederland”. Het boek gaat in op de relatie tussen onderwereld en bovenwereld.

  Om maar eens een voorbeeld te noemen. Het geld wat met criminele activiteiten wordt verdiend moet toch ergens uitgegeven worden. De gemeente Nederweert wil samen met andere instanties (politie, OM, belastingdienst en douane) fors inzetten op het bestrijden van ondermijning. Voor mij is daarbij minder de vraag van belang “wiens competentie of bevoegdheid is het?” maar meer “hoe bereiken we resultaten?”.

  Iets totaal anders.

  “De dienstbare overheid” is een bekend begrip. Om dat letterlijk in praktijk te brengen en als dank voor hun tomeloze inzet gingen wethouder Koolen en ik “oberen” tijdens de afsluitingsavond voor vrijwilligers van het KinderVakantieWerk. Dat deden we met veel plezier, Voorzitter Tjeu Stultiens stuurde me onderstaande foto  Om het weekend goed in te luiden gingen Thea en ik afgelopen vrijdag naar de onvolprezen Huiskamer aan de Wilhelminasingel in Weert. In een geweldige muzikale ambiance traden daar de Hot Buskers op. Veel (oud)dorpsgenoten waren er getuige van. Logisch, de band is ook op en top Nederweert.

  En dit weekend is het overal voor- of achterom kermis. Vanmiddag, zaterdag 25 augustus, vindt de officiële opening plaats. Er is voor elk wat wils aan attracties en veel muziek in het dorp. Wie weet zien we elkaar nog. Op het horecaplein of aan de voet van de Lambertustoren. Daar treedt op zondagavond 21.00 uur  in Zaal Centraal de 21Boeket Blues Band op. Daar wil ik graag bij zijn.

  In ieder geval allen heel veel plezier toegewenst.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Hartelijk afscheid, warm onthaal en de (kinder) vakanties zijn begonnen

  (13-07-2018)


  Op woensdag 4 juli namen we afscheid van de wethouders Geraats, Coumans en van Meel. Als ik de woorden zo achter elkaar zet klinkt het ogenschijnlijk wat kil.
  De werkelijkheid is anders. 
  Ik kijk terug op een hele mooie samenwerking met fijne collega's. Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen kwaliteiten.

  Henk Geraats, dossiervreter en op alle terreinen van het gemeentelijk beleid een gekend en erkend strategische sparringspartner. Altijd bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Solide loco-burgemeester.

  Theo Coumans, vind ik met recht een positieve verrassing en verademing; vierkant, pragmatisch en resultaat gericht. Langslepende dossiers bracht hij in anderhalf jaar tot een goed einde waar het soms uitzichtsloos leek.

  Rick van Meel, verichtte baanbrekend werk voor de kanaaalzone aan Budschopzijde, bond ook in den Haag de koe de bel aan en ging 'andersdenkenden' niet uit de weg maar zocht ze juist op.

  Van NederweertAnders kregen de wethouders een toepasselijk en op maat gesneden boek. Heel leuk en misschien het begin van een mooie traditie.

  (Na de vergadering herinnerde ik me dat ik begin negentiger jaren aan een afscheidnemend raadslid die zijn vernieuwingsdrang in mijn ogen té veel oppimte het boek "Im Westen nichts Neues" van Erich Maria Remarque gaf. Het stond in mijn boekenkast, beduimeld en helemaal 'stuk' gelezen.
  Achteraf had ik er wel spijt van. Het is een indrukwekkend boek over de zinloosheid en ellende van oorlog en het geruststellen van de familie thuis. Alleen de titel paste goed bij het afscheidnemend raadslid).

  Minimaal elke dinsdagmorgen bespraken we samen het wel en wee van de gemeente. Zo werd de B en W vergadering de middelpuntvliedende kracht van het gemeentelijk beleid. Ik kijk er met veel plezier op terug.
  Onder het motto: "Geen mooier gewicht dan evenwicht" vormden we in combinatie met elkaar een goed team. 

  Het was bloedjeheet tijdens de afscheidsbijeenkomst in de raadzaal. Klimatologsiche aanpassingen zijn daar geen overbodige luxe. Een mooie uitdaging voor de nieuwe bestuurdersploeg.
  Daartoe vond op 5 juli een ingelaste raadsvergadering plaats. Vanwege Raadpop weken we uit naar de Haazehoof.  En met ons veel familie, vrienden en bekenden van de nieuwe wethouders. Zij kregen letterlijk en figuurlijk een warm onthaal. Een prachtige start voor Henk Cuijpers, Frank Voss en Peter Koolen. Na de raadsvergadering bespraken we kort de meest actuele zaken. Het klikte meteen.

  Eerlijk is eerlijk; de ingehuurde geluidsinstallatie voor de vergadering was naatje pet. Bezoekers moesten al liplezen om ons te kunnen volgen. Dat was zeer jammer.
  De vergadering liep wat uit omdat er het nemen van een voorbereidingsbesluit op de agenda stond. Een voorbereidingsbesluit dat zich richt op de knelpuntsituaties in de pluimveesector.

  Bijzonder was dat in de tijd tussen de nieuwe en de oude wethoudersploeg ik dit dossier -inclusief de contacten met de staatsecretaris- behartigde. Dan moet je het als portefeuillehouder ook uitleggen en verdedigen. Immers de 'oude' wethouders zijn afgetreden en de nieuwe wethouders zijn nog niet ingevoerd in de materie. Uiteindelijk stemde op één na alle raadsleden voor. Een goed teken als we willen komen tot een 'Pact van Nederweert" voor de intensieve veehouderij. Dan is de inzet en commitment van alle partijen onmisbaar. Een compliment van staatssecretaris van Veldhoven volgde de dag op de raadsvergadering.

  Ook in de Haazehoof was het drukkend warm. Er werd mij verzocht wat vaart te maken omdat ik had begrepen dat de nieuwbakken wethouders hun benoeming nog op andere plekken wilden vieren. Daarbij kwam als extra agendapunt de intensieve discussie over het voorbereidingsbesluit. Zo was er wat weinig tijd voor de persoonlijke felicitaties vanuit de zaal. Dat zal zeker op een ander moment zijn goedgemaakt.

  De ontmoetingen met de wethouders en de eerste collegevergadering geven me veel vertrouwen in de toekomst.
  Met veel plezier zal ik ze de komende tijd terzijde staan zodat ze snel mogelijk goed ingewerkt worden en goed berekend zijn op hun taak. Er wordt wel gezegd dat het een jaar duurt voordat dat op alle dossiers het geval is. Samen met ons ambtelijk apparaat zijn we daar al volop mee bezig.

  Inmiddels zijn de schoolvakanties aangebroken. Voor mij ook de reden om deze blog enige tijd stil te leggen. Voor degenen die thuis blijven: Geniet van Nederweert en de vele activiteiten. Voor degenen die naar elders gaan "Kom goed weer thuis, let bij zee-vakanties op voor kwallen" (Is altijd verstandig).

  Voor beide categorieën geldt: "Ontspan, pluk de dag maar laat ook wat hangen voor morgen....."
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Zeg het met foto's

  (28-06-2018)


  Het is op en top zomer. Ditmaal daarom geen uitgebreide teksten. Gewoon een aantal foto's uit de afgelopen weken, niet eens allemaal "op datum".

  Één ding is duidelijk: Burgemeester zijn is Nederweert blijft super uitdagend en leuk
   


  Foto: Berber Rulkens

  Donderdag7 juni: Gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven over de fijn stof problematiek in Nederweert (en Nederland)  Foto's: Nederweert24

  Woensdag 13 juni: De rolstoeltocht in Nederweert was wederom een groot succes. Dankbare gezichten, enthousiaste vrijwilligers.


  Foto: Bram Thijssen 

  Vrijdag 15 juni; Op ons bedrijventerreinen aan de Pannenweg gaan die dag maar liefst twee bedrijven officieel van start: ARRK SPG en VDL Kunstoffen.
  Beide directies spreken hun waardering uit voor de gemeente Nederweert en de ambtelijke inzet. Welkom en veel succes vanaf deze prachtige locatie.


  Foto's: Nederweert24

  Zaterdag 16 juni: Opening Kunstlint; het bestuur is gewijzigd, het enthousiasme gebleven.


  Foto's: Nederweert 24

  "Wo man singt, lasst man sich ruhig nieder. Bösewichten haben keine Lieder".
  Beloofd is beloofd, dus deed ik samen met voorzitter René Verheggen, de opening van het korenfestival bij gelegenheid van het 15 jarig jubileum van het Shantykoor 

  Bij de foto's hieronder:
  Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn en dus verzorgde locoburgemeester Theo Coumans op het zelfde moment op perfecte wijze de opening van het Bondsschuttersfeest. Later op de middag sloot ik uiteraard aan.

  De beoogd toekomstige loco-burgemeester Henk Cuijpers wijst (nu nog) de schutterij de weg. En op de onderste foto ziet u dat echtgenote Thea met heel veel plezier het vlaggetje naar beneden schoot.
  Foto's: Nederweert 24

  Zondag 17 juni Bondschuttersfeest


  Foto: Nederweert 24

  Maandag 18 juni:  Ria Faber Chef Basiseenheid Weert/Leudal/Nederweert en ik brengen samen  tijdens een persconferentie verslag uit van de resultaten van de bestuurlijke controles 'ondermijning' waarbij 9 locaties door gezamenlijke overheidsdiensten werden bezocht.


  Foto's: Nederweert24

  Donderdag 21 juni, samen met wethouder Geraats een bezoek gebracht aan het diamanten Bruidspaar Lei en Lieske Op Heij  Foto: Johan Bloemers

  Dinsdag 26 juni: Inwijding waterwagen en kavel nieuwe brandweerkazerne, samen met de jeugdbrandweer.


  Foto: Nederweert 24

  Dinsdag 26 juni Ondertekening erfpachtovereenkomst met de  Veiligheidsregio Limburg Noord over het terrein van  de brandweerkazerne


  Foto Nederweert 24

  Dinsdag 14 juni: Opening Bengele Beweegt Beach Event, vroeger kwam ik hoger.....


  Foto: Nederweert 24

  Dinsdag 19 juni: Aanbieding van het coalitieakkoord "Aan de slag voor een gezonder Nederweert". Op 5 juli worden de nieuwe wethouders benoemd.
   


  Foto: Nederweert 24

  Woensdag 27 juni: Opening van de Gunnerij, samen met de altijd actieve en hardwerkende Thieu Knapen.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Open brief aan formerende parijen JAN/NederweertAnders/D'66

  (09-06-2018)


  Het concept bestuursakkoord tussen JAN, NederweertAnders en D'66 zit in een afrondende fase. Zoals te doen gebruikelijk ben ik in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het concept. Deze reactie vindt u onderstaand.


  __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Vanuit het perspectief van een burgemeester gaat deze blog over coalitievorming

  (21-05-2018)


  Het was de juiste discussie op de juiste plek. Tijdens de openbare raadsvergadering van 8 mei j.l sprak de raad over de stand van zaken met betrekking tot de coalitievorming. In onze Nederlandse democratie is de raadzaal dé plaats en de openbare raadsvergadering hét moment om de politieke discussie te voeren.

  Het is toch eenvoudig, de verkiezingsuitslag was helder. De beoogde coalitie kan rekenen op een democratische meerderheid. Daar is geen speld tussen te krijgen.

  Als er een beoogde andere coalitie aan het werk was gegaan waren de onderlinge redeneringen net zo vanzelfsprekend geweest. Bijvoorbeeld de twee grootste partijen gaan onderhandelen (CDA en JAN) óf de grootste partij en de twee winnaars gaan met elkaar aan de slag (CDA, Nederweert Anders en D66). De ervaring leert me dat het in dit soort situaties uiteindelijk minder om de rationele onderbouwing gaat maar meer om de politieke wil. JAN, Nederweert Anders en D’66 willen Nederweert gaan besturen. Niet dat een partij wordt uitgesloten maar de voorkeur is anders.

  En dus -wie zal het zeggen- bestaat er de reële mogelijkheid dat Nederweert een college krijgt met drie nieuwe wethouders die voor het eerst in hun leven het ambt gaan vervullen. Elke compleet nieuwe wethoudersploeg is ten principale altijd goed en voor iedere burgemeester steeds een uitdaging. In de afgelopen 12 jaar heb ik nogal wat ervaring opgedaan met wisselende coalities. Ik begon met een JAN/PvdA/VVD coalitie. Tussentijds ontstond er een CDA/PvdA/VVD coalitie en de laatste 4 jaar gingen CDA en VVD de samenwerking aan. 10 Wethouders zag ik tot nu toe komen en gaan. Mooier dan door deze feiten kan niet beter worden geduid dat een burgemeester altijd boven maar vooral tussen de partijen staat.

  Belangrijke vraagstukken krijgt Nederweert voor de kiezen. Het Centrumplan, de Infrastructuur het Buitengebied zijn wel de meest opvallende kwesties. Het is daarbij goed om te zien hoe de huidige wethouders de verbinding zoeken met hun nog onbekende opvolgers.  Alle huidige wethouders voelen nadrukkelijk de noodzaak van een warme overdracht aan hun opvolger en ambtelijk wordt dat ten volle ondersteund. Dat heeft ook geresulteerd in een openbaar stuk waarin het huidige college de onderwerpen beschrijft met een hoge bestuurlijke attentiewaarde. Het heeft wat mij betreft natuurlijk ook alles te maken met de bestuurlijke continuïteit waar onze plaatsgenoten, organisaties en ondernemers recht op hebben.

  Verbinding zoeken tussen partijen onderling is  al jarenlang een grote kracht van politiek Nederweert. Zelfs wanneer er sprake was van serieuze tegenstellingen. Ik hoef maar te verwijzen naar de raadsdiscussies over de randweg waarbij altijd met veel onderling respect argumenten werden gewisseld. Altijd vermeldden het college samen met de raad zorgvuldig de meerderheids- en minderheidsstandpunten in brieven naar de provincie. Het waren discussies die ook op de overvolle publieke tribunes bij voor- en tegenstanders veel respect afdwongen. Secuur, transparant en integer.

  Verbinding zoeken betekent de intrinsieke overtuiging voor een nieuwe coalitie dat haar zinvol en goede werk een basis vindt in de prestaties van eerdere colleges en raden. Werkelijke verbinding betekent dat de coalitie dat besef wil uitstralen.

  Het betekent voor elke nieuwe oppositie dat het de opdracht heeft om frank en vrij en onbevangen naar de ontwikkelingen te kijken zonder een nostalgische of zure hang naar het verleden.

  Waarbij voor de echt majeure ontwikkelingen geldt -daar ben ik vast van overtuigd- dat ze alleen maar samen tot succes gebracht kunt brengen.
  Wanneer we spreken over het Buitengebied in Balans/ de Intensieve veehouderij dan is die samenwerking en verbinding tussen alle partijen in de raad absoluut noodzakelijk. Juist vanwege het draagvlak niet alleen bij omwonenden maar ook bij de agrarische ondernemers. Want beiden hebben zo hun eigen uitgesproken 'natuurlijke' politieke partners.

  Dat is de nieuwe raad zeker toevertrouwd. Wat gezegd moet worden moet worden gezegd. Vanuit ieders eigen rol, coalitie of oppositie, moeten de belangen van Nederweert worden gediend. Dat is een cliché maar daarom niet minder waar.

  ‘t Kumptj good.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bij de dodenherdenking 2018, het verhaal van een plaatsgenoot

  (05-05-2018)


  Al enige jaren vertel ik bij de dodenherdenking een verhaal van een plaatsgenoot. De voorbereidingen zijn altijd intens en vaak emotioneel. De gesprekken, het nadenken over wat ik heb gehoord. Het toevertrouwen van het relaas aan het papier. Het opnieuw teruggaan en bespreken van wat ik wil gaan zeggen. Alhoewel de onderwerpen heel beladen zijn geeft het me een rijk en dankbaar gevoel. Het is mooi dat ik de verhalen hoor en mag vertellen. Dank daarvoor. Hieronder leest u mijn bijdrage.

  "Het is 4 mei, een belangrijke dag in ons land. Overal vinden dodenherdenkingen plaats, wordt er stilgestaan bij wat er in 40-45 gebeurde.  Dat doen we vanavond niet alleen op deze plek. 7 km verder op in de grote tent van Moulin Blues verstomd om 8 uur de muziek en wordt er bij de oorlog stilgestaan.

  Als burgemeester van Nederweert spreek ik met veel plaatsgenoten. Regelmatig gaat het gesprek over de oorlog. In onze gemeenschappen leven nog vele verhalen. We hoeven het niet ver te zoeken.

  Vorig jaar vertelde ik u de herinneringen van Ciska van de Kerkhof-Saes uit Nederweert.

  Onze  bijeenkomst bij het oorlogsmonument op het Raadhuisplein wordt  vandaag onder andere begeleid door Zangkoor Milagri Leveroy en de Fanfare Concordia Leveroy

  Dit jaar jaar neem ik u daarom mee naar de 8ste oktober 1944 in Leveroy.

  Ik sprak daarover de afgelopen weken met Pierre van Bommel, inmiddels 91 jaar oud. Ik ken Pierre en zijn vrouw Truus van eerdere ontmoetingen.
  Namens het gemeentebestuur bracht ik hen drie keer eerder een bezoek. Ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk, hun 60 jarig huwelijk maar ook bij Pierre’s 90ste verjaardag. En altijd kwamen de gesprekken als vanzelf  op de oorlog.  En altijd spreek je dan over de ingrijpende gevolgen van grote wereldgebeurtenissen op het leven van gewone mensen in een klein dorp.

  Ik heb Pierre beloofd om terughoudend om te gaan met wat hij me vertelde. Sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend en ellendig dat je het nog niet eens met je naasten kunt delen. De oorlog heeft zijn leven bepaald en getekend. Alles wat Pierre nu denkt en vindt  houdt er mee verband. Dochter Mariet vertelt dat de oorlog thuis een vrijwel onbesproken onderwerp bleef. Oorlogsfilms kijken op tv was er niet bij. Wortelenstamppot eten kan Pierre nog steeds niet.

  Hetgeen ik u vertel heb ik met Pierre, Truus en hun dochter Mariet doorgenomen. Zo mocht ik het zeggen.

  Pierre vertelt: “Het was op 8 oktober 19 44, ik was pront 17 geworden. Net als elke zondag gingen we naar de H. Mis. De dienst werd door een razzia van de Duitsers ruw verstoord. Bij de kerkdeur werden we opgewacht. Met 18 mannen gingen we op transport.

  Eerst gingen we naar Roermond met 77 man in één wagon, ‘s Nachts ging het verder naar Wuppertal. Daar hebben we 2 dagen in een lager gezeten.

  Het eten was er heel slecht; Het middageten bestond uit een portie warm water waarin koolbladeren ronddreven. Dat moest koolsoep voorstellen”.


  Ongeveer 100 Limburgers waaronder Pierre vertrokken naar de landbouwgebieden in de omgeving van Hannover. Het was de tijd van de bietencampagne, dat levert altijd veel werk op. Pierre heeft  zes weken “krotten moeten uitdoen” op een staatsboederij. Daar werden de “gooj schoon” die hij nog aan had voor het bezoek aan de zondagsmis  in Leveroy omgewisseld voor klompen met een leren riempje.

  Verderop in het Harzgebergte werd hij met 6 anderen ingezet voor het dichten van een bominslag. In het concentratiekamp leefde iedereen voor zich. Het was puur overleven. ’s Morgens droog brood, ‘smiddags weer warm water met een koolblad.

  “Onder de hoogspanningsdraad van het concentratiekamp door haalden we wat wortels uit de aangrenzende tuin. Met gevaar voor eigen leven. Als je de draad aanraakte was je op slag dood. Het was bar en bar slecht”.
  Pierre werd een uitgemergelde magere jonge man.

  Hij zegt: “Ik heb ze nog voorgedaan hoe je koeien moest melken, ik dacht als ik dat mag doen zorg ik er wel voor  dat de melk niet alleen in de emmer terecht komt. Ik deed het prima maar de commandant wilde me niet voor dat werk inzetten.

  Uiteindelijk werd ik tewerkgesteld in Katlenburg-Lindau op een boerderij. Daar werd ik gelukkig goed behandeld. Ik woog nauwelijks 40 kg maar daar werd ik weer een beetje mens”.


  Katlenburg-Lindau ligt ongeveer 400 km hier vandaan.

  In 1976 is Pierre met Truus onaangekondigd teruggegaan. De boerderij kende hij meteen terug. Günther Schwarz , destijds een jongetje van 14 jaar kende hem ook meteen. Ze werden erg gastvrij ontvangen.

  Pierre zegt; “Toen de bevrijding  kwam ben teruggelopen, met Hermans uit Grathem en Parren uit Thorn, na het  middageten. We hadden nog een lange tocht voor de boeg. Weken aan een stuk hebben we gelopen soms gekropen door  beken,  langs de rivier de Weser, over de railing van een kapot geschoten spoorbrug, overal zagen we de restanten en verschrikkingen  van de oorlog.

  Bijna thuis, tussen Heythuysen en Leveroy kwam hij mevr. Hoeben van de Bekker tegen. Ze was op de fiets. Ze schrok en zei “Bis tich det Pierre”. Ze vroeg of hij haar fiets wilde lenen, dan liep zij wel terug. Pierre wilde het laatste stukje zelf lopen.

  Eind mei 1945 arriveerde Pierre in Leveroy.

  Hij vertelt: “Na thuiskomst vroeg de pastoor of ik uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer de week daarop als bedevaart naar de Kapel in ’t zand in Roermond wilde lopen. Dat heb ik niet gedaan.  Ik had genoeg ‘bedevaart ‘ gehad”.

  Wij leven in een tijd vol spanningen en oorlog, nog steeds hopen mensen ooit de weg naar huis te vinden, zijn ze wanhopig op zoek naar vrede.

  We herdenken vanavond  alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Wij mogen gelukkig in vrijheid leven. Laat ons de verhalen doorgeven. Wij zullen hen nooit vergeten".

  Voor een verslag van de dodenherdenking verwijs ik u naar: https://www.nederweert24.nl/2018/05/04/dodenherdenking-bij-oorlogsmonument-op-raadhuisplein-2/
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Psychologie van de koude grond......

  (30-04-2018)


  Af en toe ga ik na hoe vaak mijn twitter-berichten worden gelezen. Je kunt er geen peil op trekken en ik weet dus ook niet of het aantal clicks veel of weinig is.
  Meestal zijn de aantallen niet opzienbarend. Maar waar komen nu de verschillen uit voort? 

  Krijgen berichten met een bestuurlijke opvatting veel aandacht. Nee dat valt reuze mee. Hiervan getuigt bijvoorbeeld onderstaande tweet over de uitwerking van een alternatief voor de Randweg naar aanleiding van een krantenbericht. Dit alternatief moet leiden tot een weloverwogen keuze. De tweet is overigens niet opzienbarend maar sluit gewoon aan op de opvattingen van het huidige college en de meerderheid (CDA/VVD) in de vorige raadsperiode. Dat zou een rol kunnen spelen.

  De tweet werd slechts 218 keer weergegeven. Dat had ik veel vaker ingeschat. Leeft de Randweg/knelpuntenalternatief behalve bij de actiegroepen/direct belanghebbenden en de lokale politiek minder dan we soms vóóronderstellen. Dat lijkt me natuurlijk toch ook niet waar te zijn. 

  Gisteren, zondagavond 29 april om 23.00 uur, plaatste ik een tweet over de aanstaande  dodenherdenking. Eigenlijk redelijk midden in de nacht. Vanmorgen om 9.00 hadden 392 mensen de tweet aangeklikt. En nu een uur later zijn het er zelfs 454. Wat is de verklaring?, historisch besef? Positief gevoel? Saamhorigheid?

  Het twitterbericht over de coalitievorming in Roermond en de voordracht van zoon Rens werd 4 dagen geleden geplaatst. 994 Personen keken er naar. Dat vond ik nu in verhouding wel veel. Waar komt het uit voort? Scoort menselijke betrokkenheid in combinatie met politiek per definitie goed? 

  Ongetwijfeld zullen hele knappe koppen het perfect kunnen analyseren. Ik blijf me liever verbazen anders maak ik me te zeer schuldig aan "psychologie van de koude grond".

  Tot slot iets heel anders, via de media heb ik kennis genomen van het ontslag van Daan Prevoo en een groot deel van de statenfractie van de SP. Ik heb Daan meegemaakt in de "Rumal-discussies".  Dat dossier heeft hij heel goed opgepakt met een grote betrokkenheid op de zorgen van omwonenden. Dat is niet vreemd voor iemand met zijn achtergrond. Hij bleef daarbij oog houden voor de bedrijfsbelangen. Altijd een moeilijk evenwicht maar het is wel aard en nagelvast aan het besturen van een provincie (of gemeente) verbonden. Daan bedankt.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • We zijn van wal gestoken en dat is maar goed ook

  (20-04-2018)


  De eerste vergadering in de raadsperiode 2018-2022 van het presidium (de vergadering van (nieuwe) fractievoorzitters, griffier en burgemeester) heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. De vergadering verliep in goede harmonie; we spraken over de inhoudelijke verbinding tussen de huidige en de vorige raadsperiode, de agenda van de raadsvergadering van 8 mei, de themaraden en zo meer.

  In het kader van de inwerkperiode van de nieuwe raadsleden (en fractie-ondersteuners) vonden er deze week twee informatieavonden plaats.
  Vanuit de gemeentelijke organisatie werd daarbij ingezoemd op een aantal onderwerpen waaronder:
  - De rollen die raad en college in de gemeentepolitiek vervullen,
  - de instrumenten die een raad(slid) heeft om het beleid te beïnvloeden,
  - het begrotingsproces en de financiële stand van zaken,
  - het sociale domein,
  - de nieuwe omgevingswet,
  - onze externe gerichtheid op de omgeving en de kernen van Nederweert (zowel fysiek als sociaal) en de 
  - samenwerking in de regio.

  Eigenlijk veel te veel om in twee avonden te kunnen verwerken. Dat hoeft overigens ook niet. De komende maanden zullen mede in het teken staan van informatie ophalen, indrukken opdoen en thuisraken in het politieke metier.

  Tijdens de eerste avond stond ik nog even stil bij het begrip "Right to Challenge" of in goed Nederlands "het recht om uit te dagen".
  Het kabinet kiest voor Right to Challenge, zo staat in het regeerakkoord. Er komt een aparte regeling om dit mogelijk te maken. Burgers en lokale verenigingen krijgen de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Ook krijgen buurtbewoners of verenigingen "het eerste recht" om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de activiteit zelf voort te zetten.
  Het past perfect in onze visie op de participatiemaatschappij. Een prachtige doelstelling en een hele mooie uitdaging. Al denk ik af en toe dat we als beleidsmakers en politici in onze gedachten wat verder zijn dan de maatschappij. Maar goed, dan is het (mede) onze taak om die verschillen te overbruggen. En zoals het oude maar nog steeds zinvolle spreekwoord luidt. "Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd". Al willen we graag heel snel. Vooral voortvarend koers houden dus.

  Met alle nieuwe raadsleden heb ik in deze beginperiode een kennismakingsgesprek. Het is zinvol en interessant om te spreken over iemands individuele drijfveren om politiek te gaan bedrijven. Een persoonlijke kennismaking hoort daar wat mij betreft bij. En dat geldt natuurlijk voor iedereen die bij de gemeente aan de slag gaat.

  Kortom we zijn van de kant en dat is maar goed ook. Nederweert is nog lang niet af.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Wetenswaardigheden op een rij

  (13-04-2018)


  In deze blog even wat (aardige) wetenswaardigheden uit de afgelopen anderhalve week op een rij.

  Tijdens een bezoek aan staatssecretaris van Veldhoven (I en W) werd gesproken over een 'APK' voor stallen. De staatsecretaris was voorzichtig positief. Nederweert pleit er daarnaast al langer voor om wettelijk te borgen dat bij vermindering van uitstoot (door verplichte technische voorzieningen) het toegestane emissie-plafond niet opnieuw opgevuld mag worden met meer dieren.

  Veel maatschappelijke organisaties vinden hun weg naar onze informatieavonden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Enerzijds wordt privacy meer en meer een belangrijk maatschappelijk item. Anderzijds zijn  “big data”  gouden handel geworden met alle negatieve gevolgen van dien. De invoering van de verordening is overigens geen vrije keuze maar wordt voorgeschreven. Evengoed is het een opgave voor de organisaties om U tegen te zeggen. Waar wij kunnen helpen doen we dat graag. Van Brunssum tot Hendrik Ido Ambacht krijgen wij vragen over onze aanpak. Bij de wijze waarop Nederweert organisaties benaderd lopen we voorop. Op de foto ziet u de propvolle raadzaal. Volgende week donderdag 19 april is de tweede sessie.  De bezoekers aan de theatervoorstelling “Dag Mamma” in de Pinnenhof werden geraakt door de diepmenselijke emoties die ontstaan bij mensen die lijden aan dementie en hun naaste omgeving. Een buitengewoon indrukwekkende en leerzame voorstelling. Zie ook: https://www.nederweert24.nl/2018/04/06/dit-raakt-je-tot-in-het-diepst-van-je-ziel-dag-mama-fotos/

  Rogee Beerens en Emiel Dings spraken op heel plezierige wijze met me over het timmerdorp zoals dat op Hemelsvaartsdag weer in Budschop van start gaan. Samen met wethouder Geraats wil ik graag de opening verzorgen. Echtgenote Thea en ik zullen als vrijwillige timmercoaches daarnaast een dagdeel de handen stevig uit de mouwen steken. https://www.nederweert24.nl/event/timmerdorp-xxl-jong-nederland-budschop/

  Het 4 mei-comite kwam bijeen en sprak over de dodenherdenking. De noodzakelijke afspraken zijn gemaakt. Goed dat we dat in Nederweert nog steeds zo doen. Dank ook aan de muziekverenigingen uit Leveroy, scouting Nederweert en de Bond van Wapenbroeders Ospel.

  Nederweert is een  wereldkampioen rijker, Lorenzo Caboni. In januari 2017 kreeg Lorenzo al het gemeentecompliment in de categorie sport. Ook nu gaan we hem binnenkort zeker in het zonnetje zetten.  De trotse ontvangers van de Gemeentecomplimenten 2017 met in het midden breakdancer Lorenzo Caboni.
  Foto's: Nederweert24


  Er werd geen gouden helm in de Peel opgegraven maar jonge Ospelse dames vonden op een hotelkamer in Valkenburg 26.000 euro in een toilettas. Niet verkeerd al hebben ze er geen profijt van.

  We werden wederom opgeschrikt door dumpingen van drugsafval. Zorgwekkende gebeurtenissen. Het tegengaan van criminaliteit en ondermijning moet topprioriteit van de politiek blijven en zeker van de burgemeester.

  We konden kennis nemen van het onderzoek naar hotelaccomodaties in Limburg. Laten we de boel de boel en alles “aan de markt over” of nemen we onze overheidsverantwoordelijkheid op het gebied van ruimtelijke ordening serieus. Dat is en blijft het (eeuwige) vraagpunt. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180409_00059335/alle-limburgse-hotelplannen-opnieuw-tegen-het-licht

  U weet het: In afwachting van de benoeming van een nieuw college blijft  het huidige college uiteraard Nederweert besturen. Ook na de verkiezingen moeten zaken immers ter hand worden genomen en tot uitvoering worden gebracht.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De nieuwe raad kan van start

  (03-04-2018)


  Vorige week donderdag 29 maart, werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Het was niet direct een inhoudelijke vergadering.
  Veel vrienden, familie en bekenden kwamen naar de raadzaal om getuige te zijn van de installatie en om de nieuwe leden te feliciteren.
  Een paar dagen eerder opperde ik aan de politieke partijen om aansluitend aan de installatievergadering een openbare avond te organiseren. Iedereen was dan toch al bij elkaar. Zo konden de partijen nog even terugkijken op de verkiezingen en vooral het vervolg bespreken.

  Onder de uitstekende  leiding van de technisch voorzitter Peter Stultiëns en nadat de 'verkenner' Henk Hermans verslag had gedaan van zijn gesprekken met de partijen bleek dat de 5 partijen het eens waren over het aantrekken van een onafhankelijke procesbegeleider en het zo maximaal mogelijk in de openbaarheid onderhandelen.

  Getalsmatig zijn er een aantal opties mogelijk. Het zal er dus echt om gaan om het vraagpunt welke partijen zijn inhoudelijk het meest met elkaar verbonden. Dat lijkt logisch en dat is het ook maar ik weet ondertussen dat menselijke factoren bij coalitie-vorming een niet te onderschatten rol vervullen.
  Waar heb je de beste klik mee? In wie heb je het meeste vertrouwen? Dat soort vragen speelt op de achtergrond (ook) een rol.

  Het wachten is nu op de eerstvolgende openbare bijeenkomst. Die laat waarschijnlijk niet al te lang op zich wachten.

  Nederweert moet bestuurd worden, ook in de tussentijd. Vanmorgen spraken we in het huidige college hierover. Wij voelen ons daarvoor zeer verantwoordelijk.

  Tijdens de presidiumvergadering van 16 april a.s. wil ik met de fractievoorzitters bespreken op welke wijze het zittende college een aantal vraagstukken bij de kop wilt pakken. Natuurlijk zoeken we daarbij (procesmatig) een relatie met het nog op te stellen bestuursakkoord. 

  Presidiumvergaderingen vinden overigens al sinds jaar en dag in de volledige openbaarheid plaats. We beginnen om 19.30 uur. U kunt er bij zijn.
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Afscheid van de raadsleden 2014-2018

  (28-03-2018)

  Tijdens de raadsvergadering van 27 maart werd afscheid genomen van 8 raadsleden. Op een totaal van 17 raadsleden gaat er een forse vernieuwing plaatsvinden. Tijd om om terug te kijken. Ik deed dat  in de volgende bewoordingen:

  "Dames en heren, geachte raadsleden,

  Bij een terugblik is het in de regel zo dat niet altijd iedereen dezelfde perceptie heeft van de werkelijkheid. Absolute objectiviteit bestaat niet en is een illusie. Toch zijn er wel een paar “waarheden” waarin we ons waarschijnlijk allemaal kunnen vinden.
  Om te beginnen; "Het is een groot democratisch goed dat we mogen gaan stemmen".
  Óf: "De kiezer heeft altijd gelijk".
  Óf : "Bij verkiezingen spelen beelden vaak een grotere rol dan de feiten".

  Dat gezegd hebbende is deze allerlaatste raadsvergadering van deze periode een geschikt moment om terug te kijken.

  357 Raadsvoorstellen hebben we behandeld, u diende 23 moties in en 27 amendementen.
  In sommige gemeenteraden wordt dat aantal bereikt in één begrotingsvergadering. Wordt Nederweert daardoor  een gemeente met een duffe gemeentepolitiek?  Ik geloof het niet. We mogen er eerder trots op zijn dat we juist door in de raadsvergadering de dialoog met elkaar aan te gaan, we vrijwel altijd tot goede en eendrachtige besluitvorming komen. Natuurlijk zijn er op belangrijke dossiers verschillen van inzicht, ik hoef in dat verband alleen maar op de randweg en het centrumplan te duiden. Maar dan is het onze kracht dat we die discussies volop aan gaan en ook politiek elkaar de nieren proeven.
  U mag daarop waarachtig trots zijn.

  In onze drie-eenheid ambtelijk apparaat, gemeenteraad en college hebben we samen voor Nederweert, voor de mensen van Nederweert hele goede resultaten bereikt. En het kan altijd nog beter. En als ik over wij spreek heb ik het echt over u als raad, over het ambtelijk apparaat en over het college.

  Om eens wat zaken te noemen:

  Nederweert is in financieel opzicht super gezond, een geweldig vertrekpunt voor elke coalitie in welke samenstelling dan ook.

  Fantastisch hoe dat we probleemloos de drie decentralisaties hebben ingevoerd, inhoudelijk én financieel.

  Onze geurnormen zijn de strengste in de gehele regio.

  Onze daadkracht heeft geleid tot buitengewoon snelle procedures waar het gaat over het plaatsen van windmolens.

  Onze inspanningen met betrekking tot de glasvezel, zijn voor de insiders fameus.Getrokken, gesleurd en geduwd hebben we er aan en niet alleen voor Nederweert. Het is een gekend feit dat geheel Midden Limburg profiteert van onze inzet en wederom daadkracht.

  De Pannenweg is met stip het meest succesvolle bedrijventerrein in de regio.

  Voor ons allen nog  te weinig maar ook op het gebied van fijnstof hebben we resultaat geboekt.

  De snelle doorontwikkeling van Nederweert waar het gaat over de veranderende positie van de overheid en een meer prominente plaats voor gemeenschapsinitiatieven is op vele fronten zichtbaar. Ik noem u: De Bengele Beweegt/de Uitwijck, Ospel Verenigt,de Stichting Activiteiten Leveroy, de Kanaalzone, onze leefbaarheidsregisseurs, Er zijn nog vele slagen te winnen maar de ankerpunten zijn gezet.

  Nederweert heeft haar strategische opties vervat in een dynamische strategische agenda waarmee we de komende jaren uit de voeten kunnen.

  De procedure die we hebben doorlopen om te komen tot een nieuwe brandweerkazerne kunnen zeer zeker als daadkrachtig en doortastend worden gekwalificeerd.

  De nieuwe woongebieden floreren ongekend. Het is een lust voor het oog om te zien hoe Nederweert zich ontwikkelt.

  Is dan alles goed gegaan? Nee naar ons aller gevoel duren bepaalde zaken veel te lang. Discussies over bereikbaarheid, infrastructuur en centrumplanontwikkelingen vragen –soms buiten onze invloedsfeer- heel veel tijd en energie. Dat is niet exclusief voor Nederweert maar het treft ons ook.

  In relatie met de intensieve veehouderij, de fijnstof en uitstootdiscussies neemt het belang van de volksgezondheid een steeds nadrukkelijker plek in. Dat is een gedeeld beeld.

  Dames en heren

  Ook met verdrietige zaken zijn we geconfronteerd; het overlijden van ons raadslid Frans Kurstjens en twee mensen die heel kort bij onze micro politieke wereld stonden, Jan van Iersel en Lies Evers.

  Hans Houtman en Hubert Mackus stopten als wethouder en werden opgevolgd door Theo Coumans en Rick van Meel.

  Een aantal nieuwe gezichten ook in de raad. Carla van Nieuwenhoven als opvolger van Hubert Mackus, Rolf Verheijen als opvolger van Frans Kurstjens, Carin Sieben als opvolger van Carla Dieteren, Jan van Nierop als opvolger van Maria Frenken en Lee Timmermans als opvolger van Martin Stroomer. Nieuwe gezichten die op haar of zijn manier het schip van Nederweert op koers hielden.

  Feiten en beelden komen niet altijd met elkaar overeen maar als we vanuit een helicopterview naar Nederweert kijken mogen we tevreden zijn zowel op de inhoud als op de onderlinge politieke verhoudingen. Ik wil daar u, de raadsleden lichting 2014-2018 heel hartelijk voor bedanken. Maar hoe doe je dat? Elk geschenk valt toch in het niet bij uw tomeloze inzet. En toch hebben we iets gevonden, een geschenk dat het heden met het verleden verbindt. Alle raadsleden wil ik graag onze nieuwe relatieschenk overhandigen. Het is heel bijzonder en gemaakt door Eddy Nijssen". 
   

  Tot zover de toespraak. Met betrekking tot het relatiegeschenk verwijs ik u graag naar de pagina op Nederweert24. https://www.nederweert24.nl/2018/03/27/gemeente-nederweert-presenteert-relatiegeschenken-uit-nederweerter-bodem/

   
  Zoals ik eerder aangaf namen er 8 raadsleden afscheid van de gemeenteraad te weten Mart Knapen, Maan Vaas, Lee Timmermans, Mark Hoeben, Renate van Lierop, Carla van Nieuwenhoven, Jos Willekens en Elly Scheepers. De laatste mocht ik - onder andere voor haar jarenlange lidmaatschap van de raad - Koninklijk onderscheiden. Ook hier een mooi artikel op Nederweert24. https://www.nederweert24.nl/2018/03/27/koninklijke-onderscheiding-voor-elly-scheepers-dings-uit-nederweert/
  De politieke partijen zijn inmiddels druk bezig met de onderlinge eerste exercities om te komen tot een nieuwe coalitie. Het is mede daarom een goede zaak dat er a.s. donderdag na afloop van de raadsvergadering een openbare bijeenkomst van de politieke partijen plaatsvindt. In ons eigen huis van de democratie; het gemeentehuis dus. Daar zal ongetwijfeld door partijen worden teruggekeken op de verkiezingsuitslag en vooruit worden gekeken naar hoe het nu verder moet. U leest er over op: https://www.nederweert24.nl/2018/03/28/eerste-verkennende-ronde-na-verkiezingsuitslag/
  ________________________________________________________________________________________________________________

 • Open brief aan de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen

  (19-03-2018)


  Woensdag 21 maart is het zover. Nederweert kiest een nieuwe gemeenteraad.

  In 2010 en 2014 schreef ik bij gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen een 'burgemeestersbrief' aan de politieke partijen.
  Aan de vooravond van de verkiezingen 2018 doe ik dat in de vorm van een open brief op mijn weblog. In de wetenschap dat mijn blog een van de meest bezochte pagina’s is van de gemeentelijke site verwacht ik hierdoor meer politiek geïnteresseerde plaatsgenoten te kunnen bereiken.

  Met veel genoegen heb ik geconstateerd dat uw programma’s goed aansluiten op de strategische agenda zoals die onlangs door de huidige raad als richtinggevend document is vastgesteld.
  Ik constateer verder dat u op basis van de programma’s tot een constructieve samenwerking kunt komen. Uiteraard zijn er nuance-verschillen maar inhoudelijk lijken er weinig tot geen onoverbrugbare tegenstellingen te bestaan. Zeker zolang wij in Nederweert kunnen blijven spreken over een open en onbevangen bestuurscultuur.

  Er is wellicht één uitzondering; de infrastructuur en bereikbaarheid van Nederweert en meer in het bijzonder de discussie over de Randweg.
  De vraag luidt of vóór- en tegenstanders de loopgraven blijven bezetten.
  Ik stel daarbij vast dat 'loopgravenstellingen' haaks staan op de inspanningen die thans door de provincie worden gedaan om te komen tot besluitvorming op basis van twee alternatieven die gelijkwaardig met elkaar worden vergeleken.
  Natuurlijk, het lijkt aantrekkelijk om van de Randweg een ‘vrije kwestie’ te maken. De bestuurskracht van Nederweert vraagt m.i. echter om een stabiele, zo breed mogelijke coalitie waarin juist op de controversiële onderwerpen wordt getracht tot overeenstemming te komen zonder vooringenomen stellingen die onaantastbaar zijn.

  Gehoord de discussies in de gemeenteraad en bij de politieke debatten is het relevant te melden dat onlangs de opdracht is verstrekt om de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in Nederweert-dorp in beeld te brengen. Medio 2018 kunnen de resultaten aan de nieuwe raad worden gepresenteerd. Ongetwijfeld kan u dat helpen bij het vinden van een oplossingsrichting.

  In uw programma’s mis ik enigszins de betekenis van de regionale samenwerking. Ik hoop dat de nieuwe coalitie en raad dat belang blijven onderstrepen. Het is van cruciaal belang voor het duurzaam eigenstandig voortbestaan van onze mooie gemeente Nederweert. Niet voor niets heeft de huidige gemeenteraad van Nederweert er, bij de begrotingsbehandeling 2018,  150.000 euro voor vrijgemaakt.

  Het is een feit dat gemeenteraden zich soms te veel op afstand voelen gezet door de samenwerkingsverbanden. Dat kan en moet veranderen.  Wellicht vanuit de structuur maar zeker ook vanuit de cultuur. Verwar echter controle niet met wantrouwen, denk (ook) in gezamenlijke maatschappelijke doelen en niet alleen in afrekenbare resultaten.

  Datzelfde geldt overigens tevens voor het gemeentelijk beleid en de uitstekende financiële positie van onze gemeente. Zolang als we financieel onze eigen broek kunnen ophouden heeft Nederweert bestaansrecht.

  Ondanks dat de verkiezingsstrijd aan de buitenkant soms anders doet vermoeden hebben wij in Nederweert een meer dan uitstekende politieke mores. Het is de taak van ons allen om dat in de komende vier jaren zo te houden.

  Naast de gemeenteraadsvergadering, de themaraden, klankbordgroep en het (zeer sporadische) ‘benen op tafel overleg’ zijn er in de afgelopen jaren diverse andere werkvormen van de raad ontstaan.
  Brainstormsessies, workshops, interactieve sessie, informatie-avonden. Alles hebben we wel zo’n beetje de revue zien passeren. Op zich uiteraard prima. Het lijkt me wel zaak om de werkvormen  op een of andere manier in te bedden in de besluitvormingsstructuur van de raad. Als we dat niet doen zal er ongetwijfeld onduidelijkheid over ontstaan en bovendien komt dan de politieke vraag aan de orde wie in de lead is: het presidium? het ambtelijk apparaat?  het college?, individuele wethouders?
  We moeten de komende periode samen zoeken naar dynamische werkvormen binnen maar ook buiten het gemeentehuis. De participatiesamenleving vraagt daar om.

  Op verschillende punten is het wijs om het Reglement van Orde voor de gemeenteraad te actualiseren en bij de tijd te brengen. De griffier heeft een aantal zaken vanuit het recente verleden genoteerd.

  Een aantal onderwerpen met name de openbare orde en veiligheid, bestuurlijke integriteit en het bestrijden van ondermijning zijn hoofdtaken geworden van het werk van een burgemeester. Het komt in uw programma’s niet of nauwelijks voor maar ik weet dat u het zeer relevante onderwerpen acht.

  Met betrekking tot de wethoudersbenoemingen is het mijn werkwijze om - na overleg met de betrokken coalitiepartij- en alvorens die partij een kandidaat-wethouder naar buiten brengt een risico-analyse te doen uitvoeren. Die analyse bespreek ik vooraf met de kandidaat. Een aantal kandidaat wethouders zijn inmiddels bekend. Wanneer opportuun zal ik een actuele risicoanalyse laten uitvoeren. Bij nieuwe wethouders wil ik de geschetste procedure handhaven. Recente gebeurtenissen in andere gemeenten in Limburg onderstrepen wat mij betreft dat belang.

  Tot slot; het is een goed gebruik dat de gemeente Nederweert ambtelijke ondersteuning levert bij de totstandkoming van het coalitie-akkoord. Uw eerste aanspreekpunt daarvoor is Petra Philips.

  Uiteraard is het desgewenst mogelijk de raadzaal in te zetten voor een openbare meeting n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen voorafgaand aan de coalitie-onderhandelingen. In 2010 is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 2014 is er van af gezien. Zo’n meeting geeft de politieke partijen de gelegenheid de verkiezingsuitslag te analyseren en hun positie in het vervolgtraject te markeren. Het aanbod ligt er.

  Graag wens ik u allen veel succes toe met de verkiezingen van 21 maart. Moge al uw verwachtingen uitkomen. We ontmoeten elkaar in ieder geval snel.

  Met vriendelijke groet,

  HFM (Henk) Evers,
  Burgemeester Nederweert
  __________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bericht uit de laatste raadsvergadering van de periode 2014-2018

  (15-03-2018)


  Op 13 maart vond de laatste inhoudelijke raadsvergadering van deze raadsperiode plaats.

  Politiek het meest opvallend was de discussie m.b.t. de geitenhouderijen. Alhoewel in de in ons direct omringende gemeenten de situatie zeker zo urgent en actueel is, is het Nederweert dat in Limburg de spits afbijt en met haar vooruitstrevend beleid als ‘game-changer’ optreedt. De media berichtten er volop over lees bijvoorbeeld: https://www.nederweert24.nl/2018/03/14/stand-still-beleid-geitenhouderijen-aangenomen/  

  De discussie bracht ook inwoners van andere gemeenten naar Nederweert.
  Van een van hen kreeg ik een mail waarvan ik graag 'n citaat wil aanhalen:

  "Geachte Burgemeester Evers,

  Gisteren mocht ik als inwoner van Vlodrop (Roerdalen) uw gemeenteraadsvergadering bijwonen.

  Ik wil u complimenteren met de wijze waarop deze vergadering op 13 03 verliep.
  Mij viel op dat de vergaderdiscipline, de deskundigheid maar vooral het respect voor elkaar en elkaars mening in uw raad groot is en bijzonder mag worden genoemd.
  De wijze waarop vragen door de wethouders en u werden beantwoord dwingt eveneens respect af.

  Ruimte voor dialoog, op zijn tijd een kwinkslag, humor maar bovenal resultaat gericht werken kenmerkte deze zitting.

  Wellicht dat u op enig moment deze passage met uw ‘team’ kunt/wil delen".


  Tot zover een citaat uit de brief. Aan de laatste zin geef ik graag gehoor, niet alleen intern maar ook aan u via mijn blog.

  Nog een opmerkelijk feit.
  Voor de eerste keer in mijn ambtsperiode in Nederweert kwam het college met een verdeeld stemadvies. Het onderwerp liet dat ook toe. 
  Aan de orde was een motie waarin ons college werd opgeroepen om  te bevorderen dat mensen die in Weert worden geboren Nederweert als geboorteplaats kunnen opgeven.

  Mijn echtgenote wilde graag in een vertrouwde omgeving, thuis dus, bevallen. Bij twee van de drie bevallingen waren we erg blij dat de ziekenhuizen van Heerlen en Brunssum zo kort in de buurt waren. Onze jongste Rens werd thuis in Schinveld geboren.

  Maakte ons de geboorteplaats wat uit? Eerlijk gezegd niet.

  Met dank aan Giel Bruijnaers: “Als een kat in een oven jongt, worden het nog geen kadetjes” Hij is trouwens in Weert “geboeëre”, als Nederweertenaar zou hij er zijn “geboore” maar dat terzijde.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Veiligheid voorop (4), stand van zaken nieuwe brandweerkazerne

  (08-03-2018)


  Stevige discussies zijn er begin vorig jaar gevoerd over de noodzakelijke bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Het is niet zinvol om daar nog al te lang bij stil te staan.

  Op 13 maart a.s. vindt de laatste -inhoudelijke- raadsvergadering van deze raadsperiode plaats. Vandaar dat we de balans hebben opgemaakt en de gemeenteraad en omwonenden onlangs onderstaande informatie hebben verstrekt. Dat is een goede afronding óók van de politieke discussie van destijds.

  U begrijpt dat de schrijfstijl in de informatievoorziening aan de raad veel meer 'staccato' is dan in een blog, ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Het gaat per slot van rekening om de zakelijke informatie.

  "Aanbesteding

  De voorlopige gunning is afgerond. Aannemersbedrijf Van der Horst uit Mill is geselecteerd.

  Thans vinden gesprekken plaats om de definitieve gunning af te ronden.

  Voor de verdere uitwerkingen is  BDO als architect geworven. Met beiden worden momenteel gesprekken gevoerd over de wijze van realisatie van het project en het benodigde tijdpad.

  Ruimtelijke ordening

  Aanvullend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Er is bij twee kavels sprake van een zinkverontreiniging op het perceel. Het betreft twee kavels waarop niet gebouwd wordt maar beplanting is voorzien. De plaatselijk verontreinigde delen en de exacte grootte en hoeveelheden worden verder in beeld gebracht door nader onderzoek. Dit kan betekenen dat delen van het perceel gesaneerd moeten worden door Veiligheidsregio. De gemeente heeft aan de veiligheidsregio gevraagd om vaart te maken met de RO-procedure (bestemmingsplanwijziging en aanvraag omgevingsvergunning) en rekening te houden met tijdige sanering in het bouwproces.

  Archeologisch onderzoek.

  Er heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Vanuit archeologische en cultuurhistorisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.

  In de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de kanttekeningen uit het archeologisch onderzoek voor wat betreft het habitat van vleermuizen. Er is aandacht voor het moment waarop bestaande beplating worden gekapt en herplanting op het perceel plaatsvindt zodat dit het habitat van de vleermuizen niet verstoord.

  Landschappelijke inpassing

  Er zijn recent twee bewonersbijeenkomsten gehouden voor inspraak door de omwonenden over landschappelijke inpassing. Er ligt een definitief plan. De omwonenden worden periodiek geïnformeerd over voortgang van het project. Gelijktijdig met deze informatieverstrekking aan uw raad hebben wij de omwonenden over actualiteiten, per brief, geïnformeerd.

  Verkeer

  Er wordt momenteel voor de verkeersaansluiting een nadere schriftelijke motivatie opgesteld.

  De veiligheidsregio gaat via een ontwerp met goede ruimtelijke onderbouwing een definitief schriftelijk verzoek indienen bij provincie waarop een akkoord kan worden gegeven. De provincie heeft haar mondelinge goedkeuring al verleend voor de ontsluiting van de nieuwe brandweerkazerne via de rotonde van de N275 voor het uitrukkend brandweerverkeer. Er hebben in het voortraject diverse gesprekken hierover plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio, gemeente en de provincie.

  Erfpacht overeenkomst

  Er is door Adviesbureau Verlinden-Hulsbosch een erfpachtovereenkomst opgesteld waarin alle uitgangspunten van gemeente en brandweer zijn opgenomen. Dit conform voorwaarden en besluitvorming door uw raad. Ons college heeft op 8 november 2017 ingestemd met de inhoud en het sluiten van de erfpachtovereenkomst. De (concept) erfpachtovereenkomst ligt klaar voor ondertekening. Dit heeft nog niet plaatsgevonden omdat in het proces bleek dat de overeenkomst voorgelegd moest worden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio vanwege de instemming en het ondertekeningsmandaat.

  Dit vindt plaats in de DB-vergadering van 16 maart 2018. Daarna kunnen partijen de overeenkomst ondertekenen en laten passeren bij de notaris.

  Consequenties

  De planning is ambitieus. Met de architect en aannemer wordt bekeken of alle benodigde stappen in het proces tijdig en goed doorlopen kunnen worden. Het is reëel te veronderstellen dat de brandweerkazerne omstreeks 1 april 2019 operationeel in gebruik kan worden genomen.

  Ook bij deze datum geldt dat alle procedures snel en tijdig moeten worden doorlopen".

  Zo, u bent weer volledig op de hoogte.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Gelukkig dacht ik, stel je voor er waren geen verkiezingen...

  (04-03-2018)


  Gisteren viel mijn stempas in de brievenbus.

  Gelukkig dacht ik, stel je voor er waren geen verkiezingen.

  Op wie konden we dan mopperen?
  Waren we bang voor machtswellustelingen?
  Zouden we om te overleven de macht naar de mond moeten praten?
  Ging het er eerlijk aan toe?
  Wie regelde de zaken in Nederweert?
  Mochten we het openlijk oneens zijn met elkaar?
  Zou dan alles beter gaan?
  Hadden we überhaupt wat te kiezen?

  Gelukkig zijn er verkiezingen.

  Hulde aan de 91 vrouwen en mannen die mee doen. Zonder u werd het niks.

  Hulde aan de kiesgerechtigden die gaan stemmen. Zonder u werd het ook niks.

  Zo eenvoudig kan de wereld zijn.

  Iedereen die van Nederweert houdt gaat stemmen op 21 maart.

  Over het weer hebben we (gelukkig) niets te zeggen.

  Het was mooi en koud de afgelopen dagen. Iedereen; krant, radio, tv, besteedde aandacht aan het prachtige schaatsweer en ons onvolprezen natuurgebied bij de Banen in Nederweert-Eind. Glimmen van trots. Hier nog een fragmentje.

  https://l1.nl/l1nws-prachtige-plaatjes-en-oerhollandse-taferelen-op-natuurijsbanen-139387/

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Wie van Nederweert houdt gaat stemmen.

  (22-02-2018)


  Eigenlijk was ik op zoek naar familie-foto's maar aldoende stuitte ik op deze berichten.

  20 jaar geleden was ik zelf voor de laatste keer kandidaat voor de gemeenteraad.
  Op de foto ziet u een persoonlijk inlegvel van een verkiezingsfolder uit 1998.
   


  Tijdens de nieuwe raadsperiode kreeg ik een nieuwe baan en ging ik me richten op de provinciale politiek. Een mens ontwikkelt zich altijd door.

  Het onderstaand stukje “Pro over samenwerking” is geknipt uit het verkiezingsprogramma 1994.
  Ik las de 5 punten en dacht. Dat zou zo in een verkiezingsfolder van 2018 kunnen staan, al is punt 1 inmiddels -voor zover mogelijk- overal gemeengoed.


  Digitaal was er in die tijd nauwelijks iets, geen facebook of instagram geen twitter of weblog of vlog. Een stripverhaaltje maken was al heel creatief......   

  Sommige onderwerpen zijn door de tijd achterhaald andere thema's nog steeds actueel, de spanning en de dynamiek rond de verkiezingen zijn gebleven, zeker voor de kandidaat raadsleden.

  Op 21 maart 2018 kunt u kiezen uit 5 partijen en 91 kandidaten. Allen hebben het beste voor met Nederweert. Na de verkiezingen gaan we vol vertrouwen weer “Samen op weg naar morgen”. U moet wel even gaan stemmen natuurlijk want wie van Nederweert houdt gaat stemmen en er valt altijd wat te kiezen.


  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Feest, feest, feest; maar liever geen gedonder in de glazen?

  (04-02-2018)


  Kijkt u ook al uit naar de carnaval? U bent  (gelukkig) niet de enige.

  Wat minder is; ook voor inbrekers zijn deze dagen een feestkraker. De reden is helder. Mensen zijn lange tijd buitenshuis om te feesten of gaan juist op vakantie om het feestgedruis te vermijden.

  Onbeheerde huizen zat.
  Veel huizen blijven dan onbeheerd achter, waardoor inbrekers gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Een inbraak kan grote gevolgen hebben. Gelukkig weten we steeds beter hoe we inbrekers voor kunnen zijn. Met een aantal eenvoudige preventiemaatregelen kun u gerust naar de optocht of op vakantie.

  Goede verlichting is bijvoorbeeld erg belangrijk, net als het gebruiken van gecertificeerd hang- en sluitwerk. En in buurten waar bewoners op elkaars eigendommen letten, komen inbrekers liever niet.

  Wees de ongenode gasten voor.
  Het allerbelangrijkste om op te letten is zo vanzelfsprekend dat veel mensen het vergeten. Eén op de zes inbraken betreft ‘insluiping’. Ofwel, inbrekers komen binnen via een open raam of deur. Inbrekers kijken dus niet alleen naar wat er te halen valt in je huis, maar óók of ze makkelijk binnen kunnen komen.

  Geen gedonder in de glazen.
  De kans op inbraak in uw woning kunt u aanzienlijk verlagen als u rekening houdt met de volgende (logische) tips

  • Doe de deur op slot en de ramen dicht (ook als u maar even weggaat)
  • Breng goede buitenverlichting aan
  • Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk
  • Neem deel aan een Buurtwhatsapp groep in uw wijk/kern
  • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weg bent
  • Laat geen dure spullen in je woonkamer slingeren op zichtbare of gemakkelijk vindbare plekken


  Face-book en twitter, iedereen kijkt er op.
  Het is verleidelijk, maar vertel op social media niet dat u niet thuis bent. Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders.

  En nog 'n 'veiligheidstip' die mijn moeder ons altijd mee gaf voordat we het dorp in gingen

  "Doe maar een oude jas aan, dan is het niet zo erg als ie smerig wordt of kwijt raakt".

  Ich wuns uch unne schoeëne Vasteloavendj. Allemoal ein en allemoal pin. Hodj uch.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________

 • De kop is er af, de eerste weken van 2018

  (21-01-2018)


  ....In de eerste drie weken van 2018 bezocht ik samen met wethouder(s)  5 gouden bruidsparen en 1 diamanten bruidspaar.
  Een mooie traditie; bruidsparen, kinderen en kleinkinderen komen op een ongedwongen manier in contact met het gemeentebestuur. En visa versa, keukentafelgesprekken, nog vóór dat dat woord bestond.  Het gaat over vroeger maar heel vaak ook over nu en altijd over Nederweert.  Leerzaam dus, "je gaat het pas zien als je het door hebt". (Johan Cruijff)

  ---

  ....De vastelaovendj is nadrukkelijk in aantocht. Bonte Avonden, prinsenrecepties, afspraken met de vorsten en voorzitters over de sleuteloverdracht en natuurlijk de finale van het buuttekampioenschap in Roermond. Bjorn Smits uit Eind was de glorieuze winnaar. Met Will Knapen, Bloaskracht11, en heel veel plaatsgenoten behoorde de Oranjerie in Roermond even tot Nederweert-Eind’s grondgebied. Thea en ik deelden mee in de feestvreugde. Tijdens de sleuteloverdracht gaan we Bjorn extra in het zonnetje zetten. 

  ---

  ....Op 8 januari vond de evaluatie 2017 plaats van de Commissie Bezwaar en Beroep. Burgers, organisaties en bedrijven kunnen bij de commissie bezwaar aantekenen als ze het niet eens zijn met een besluit van het college of een ander overheidsorgaan.
  De evaluatie zal uiteraard worden aangeboden aan de huidige gemeenteraad. Om alvast een tipje van de sluier op te tillen; het totaal aantal ingediende bezwaarschriften in 2017 is ten opzichte van andere jaren gedaald.

  Onze commissie Bezwaar en Beroep bestaat uit deskundigen van buitenaf. In veel andere gemeenten wordt deze commissie door eigen mensen bezet.
  In het kader van professionele dienstverlening heeft Nederweert gekozen voor een onafhankelijke commissie.

  ---

  ....Op dinsdag  9 en woensdag 10 januari stonden vele plaatsgenoten stil bij het overlijden van Bèr Bijlmakers. Een unieke en goedgekende Nederweertenaar. Bèr bleef tot het laatst altijd geïnteresseerd in Nederweert en de Nederweerter mensen.

   Mijn eerste herinneringen aan Bèr dateren uit de tijd van de ‘Santa Maria’, het schip van Columbus dat lang geleden meetrok tijden een carnavalsoptocht in Nederweert. Het werd opgetuigd door de buurtvereniging rondom het Sint Antoniusplein. Ongelooflijk interessant voor een menneke van pak ‘m beet 5 jaar.

  Tijdens mijn burgemeesterschap in de afgelopen 11 jaar hadden we met enige regelmaat contact. Dan was Bèr Bijlmakers toch voor mij vooral het geweten van Nederweert.

  ---

  ....In het Golden Tulip Hotel Weert vond een bijeenkomst plaats over trends en ontwikkelingen in de hotelwereld. Dit vanuit het gezichtspunt van de hoteliers. Het ging onder andere over de macht van de boekingskantoren maar ook over de effecten van overaanbod van kamers. Dit is een reële dreiging in Midden-Limburg. De een zijn dood is de ander zijn brood maar dan omgekeerd....

  Nou ja, de echt grote jongens zijn van dit soort 'bijverschijnselen' niet onder de indruk. Ongebreidelde marktwerking kan immers niet zonder het principe van ‘het recht van de sterkste’.

  ---

  ....Met een frisse blik kijken twee jonge ambtenaren (Dirk-Jan Pereboom en Chrit Damoiseaux) naar de integrale ontwikkelingen die zich in de kern van Nederweert voordoen. Daar worden vele belanghebbenden bij betrokken. Binnenkort hoort u er vast en zeker meer van. Ons college had er alvast een serieus gesprek over.

  ---

  ....De politieke partijen die in Nederweert deelnemen aan de verkiezingen gaan gezamenlijk een verkiezingsdebat organiseren. Een goed initiatief, er moet wat te kiezen zijn.

  Samen met onze ambtenaren Katja Gerasimova, Esther Schrier en Marcel Tinnemans ga ik aan de slag met ‘opkomstbevorderende’ activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Politiek neutraal en uitsluitend gericht op het grote doel:
  “Allen die mogen zouden op 21 maart moeten gaan stemmen”.  Zeker als Nederweert u lief is.

  ---

  ....'Akela, wij doen ons best', dat was de leus waarmee indertijd onze wekelijkse activiteit van de welpen begon. Dit jaar bestaat Scouting Nederweert 65 jaar. O.a. oud-leiders kwamen afgelopen zaterdagmiddag bij elkaar om te spreken, brainstormen, over een  jubileum-activiteit. Zo zag ik het scoutinggebouw op Steer nog eens goed van buiten en van binnen.
  De bijeenkomst was een toppertje. Practisch, doelgericht en met heel veel ruimte voor het gesprek. toen ik vanmorgen (maandag) naar het werk fietste dacht ik, "Daar had ik best op mijn blog melding van kunnen maken". Bij deze dus. Op naar 65 jaar scouting in Nederweert.
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • De feiten achter één enkel mailtje

  (12-01-2018)


  Het hoeft natuurlijk geen betoog. We gaan voor een goede dienstverlening aan onze inwoners, bezoekers en bedrijven. Natuurlijk gaat het daarbij ook wel eens niet goed. Dat is geen excuus maar wel een verklaring voor mijn politiek credo: "Alles kan anders, alles kan beter". Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ik hoop dat alle kandidaten dát motto delen.

  Het Dagblad de Limburger had afgelopen week bepaald geen malse kritiek op de afhandeling van mails door onze organisatie. De krant baseerde haar conclusies op een onderzoek waarbij er sprake was van één mail. Deze mail werd niet beantwoord. Dat is niet goed, klaar.

  In een onderzoek dat tweejaarlijks wordt uitgevoerd concludeert het onafhankelijke onderzoeksbureau SCC Consultancy dat Nederweert zeer goed presteert op klantvriendelijkheid, ook waar het e-mailverkeer betreft. Op het gebied van emailafhandeling (onder andere door anoniem onderzoek) was de gemiddelde score een 8,8.
  Als understatement; het is een cijfer dat ik op het Bisschoppelijk College destijds niet elke dag scoorde.
  Het onderzoek dateert uit 2016/2017. We hadden er de loftrompet over kunnen afsteken maar hebben dat niet gedaan. Achteraf valse bescheidenheid.

  Toch had de onderzoeker wel 'n punt. We moeten mensen immers niet meer vragen dan we voor de afhandeling van een vraag nodig hebben. Daar ben ik dezelfde ochtend nadat ik de krant bij het ontbijt had gelezen mee aan de slag gegaan en we hebben nieuwe afspraken gemaakt.  Bij vragen via e-mail gaan we niet meer doorvragen naar naam, adres en woonplaatsgegevens als de vraagstelling dat niet strikt noodzakelijk maakt. Zo hebben we er toch van geleerd.

  Wij staan altijd open voor reële kritiek. Heeft u verbetersuggesties, mail ons via info@nederweert.nl. Één mailtje volstaat.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nieuwjaarstoespraak 2018

  (03-01-2018)

  DAMES EN HEREN,

  Namens de gemeenteraad en het college mag ik u zeggen: "Welkom in dit huis, fijn dat u er allemaal bent”.

  Tot mijn verwondering las ik vlak voor Kerst in de krant dat de burgemeester van Nederweert zijn vertrek had aangekondigd. Het was leuk geweest als hij me dat van te voren had verteld dacht ik nog.......

  Bijzonder hoe een krantenkop de werkelijkheid fris en fruitig maar ook ánders kan weergeven.

  Ik denk dat velen van u weten dat per 1 oktober 2018 mijn tweede ambtstermijn afloopt. Tegen die tijd ben ik de 65 al enige maanden gepasseerd. Tijd dus om te overdenken hoe het verder moet. Immers zou ik een volle nieuwe ambtsperiode ambieren en zou politiek Nederweert dat willen dan spreken we over 1 oktober 2024 en ben ik 71 jaar en 6 maanden. Dat kan helemaal niet want als een burgemeester 70 wordt eindigt het burgemeesterschap van rechtswege.

  Met de huidige fractievoorzitters heb ik daarom afgesproken dat de nieuwe gemeenteraad aan de slag gaat met de opvolgingsprocedure. Dat zal niet de dag na de verkiezingen van 21 maart aanstaande  gaan gebeuren. De raad moet ingewerkt worden en dat geldt ook voor het nieuwe college, dat neemt allemaal tijd in beslag. Voor je het weet ben je al snel een half jaar verder. En gouverneur Bovens speelt in die procedure een belangrijke rol.

  IK GA NIET ONVERWACHTS MIJN HIELEN LICHTEN

  Ik werk nog steeds met heel veel plezier in en voor Nederweert. De journaliste had wat mij betreft dus vele betere koppen kunnen bedenken.

  Om er eens twee te noemen:

  Burgemeester Evers dubbele punt aanhalingstekens openen: “Ik ben beschikbaar tot mijn opvolg(st)er begint” of nog beter: Burgemeester Evers: “Ik kan de mensen en Nederweert nog lang niet missen”.

  Ben ik nou boos op de journaliste. Nee, in tegendeel. Het geeft mij een mooie gelegenheid om er vanavond uitgebreid bij stil te staan. En in ieder geval weet u nu 100% zeker dat ik niet onverwachts mijn hielen ga lichten.

  GEEF JONGEREN RUIM BAAN, ZET ERVARING OM IN DIENSTBAARHEID

  Ik zei het al de de nieuwe gemeenteraad komt er aan. 21 Maart 2018 vinden de verkiezingen plaats. Voorzover de lijsten nu bekend zijn zien we ook veel jonge en nieuwe gezichten. Geweldig, ik hoop dat deze enthousiaste nieuwe politici royaal de kans krijgen. Veranderingen in het politieke bestuur moeten weliswaar niet in één keer al te schoksgewijs zich voordoen maar moeten wel zichtbaar en nadrukkelijk plaatsvinden, ook in de personele sfeer.

  Wij, de ‘oudere jongeren’, moeten de nieuwe generatie steunen en koesteren en hun met onze ervaring van dienst zijn. Want dat is de goede kracht en het zinvolle belang van oude rotten; en vooral niet betweterig zijn.

  Laat de nieuwe bestuursgeneratie op hun manier hun werk doen. Daar wil ik me nog graag dienstbaar aan opstellen. En dat, zonder te kort te doen aan het belang van ervaring en continuiteit in het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat

  NIET OP DE CENTEN ZITTEN, ONZE AMBITIES REIKEN VEEL VERDER

  Nederweert moet niet op de centen zitten maar ook niet kiezen voor megalomane prestigeprojecten. Alles naar de maat van Nederweert zeggen we dan. Sober en doelmatig. We werken immers met gemeenschapsgeld en niet met onze eigen euro’s. Onze financiele positie is zeer sterk en dat moet zo blijven willen we ons voortbestaan niet in gevaar brengen, dat is welhaast les één in de politiek.

  Nederweert is daarbij een ambitieuze gemeente en het mooie is dat die ambities -door onze zuinige inslag- ook nog eens te betalen zijn. Dat geldt in versterkte mate voor de komende jaren. Wat mij betreft kan er best een tandje bij waar het gaat om verduurzaming van de samenleving, de ontwikkeling van het toerisme, nieuwbouw voor de scouting en de verankering van de culturele infrastructuur. Velen denken bij dat laatste aan een eigentijdse en functionele voorziening, voor muziek, theater, toneel en andere uitvoeringen. De Ruchte in Someren, Ellenhof, de multifunctionele voorziening in Ell zijn mooie voorbeelden. Het komend jaar zal duidelijk worden welke richting het college voorstaat. Dat doen we dan vanuit een bredere kijk op het voorzieningenniveau in Nederweert.

  NEDERWEERT IS NOG LANG NIET AF

  Dames en heren ik zou nog uren kunnen vertellen over andere belangrijke zaken, het buitengebied, de intensieve veehouderij, de verkeersinfrastructuur in en om Nederweert, ontwikkelingen in het centrum, de wijze waarop we met onze plaatsgenoten samen willen optrekken, de sociale ontwikkeling van Nederweert. Het grote belang van vitale dorpskernen, de regionale samenwerking. De forse bevolkingsgroei en het welkom aan onze 17.000ste inwoner Suze Strijbos. Nederweert is nog lang niet af en zal dat moment -gelukkig- ook nooit bereiken.

  BANDEN MET HET VERLEDEN

  We blijven ons daarbij bewust van onze banden met het Nederweerts verleden. Zo weet u ongetijfeld dat een aantal prominente (oud) plaatsgenoten zich in zetten voor de restauraties van de kerktorens in Ospel en in Nederweert. Samen met de bijdragen van de overheid  zien we het als onze dure plicht om deze kerkgebouwen in stand te houden. Net zoals onze voorouders dat al heel lang vóór ons deden. De gebouwen horen bij Nederweert. Als u vanavond hier in de raadzaal een glas wijn drinkt. Wit of rood én u vindt de wijn lekker dat komt dat goed uit. Het is de Lambertuswijn en een deel van de opbrengst van de wijn gaat naar de Lambertustoren. Nu komt het mooie, u kunt, eigenlijk, u mag vandaag de wijn kopen en u er op een ander moment thuis aan laven. Is me dat even een buitenkansje. En als u dan van te voren een kopje koffie wilt drinken met oer Ospelse cake, of als u gewoon de restauratie van de kerk in Ospel wilt steunen ook dat kan. U vindt de standjes in de hal.

  NEDERWEERT IS BIJZONDER OMDAT WE ZO GEWOON ZIJN.

  Het bijzondere van Nederweert is dat we zo gewoon zijn, het nadele van het gewone is dat we -soms- niet meer zien hoe bijzonder we zijn.

  Dit jaar staan de gemeentecomplimenten daarom in het teken van het gewone Nederweert. Gewoon, gewoon, wat zo bijzonder is.

  U kent ons gemeentecompliment:
  Deze gemeentelijke onderscheiding is –heel eenvoudig gezegd- onder andere een blijk van waardering en erkentelijkheid voor betoonde inzet en verdiensten.

  GEMEENTECOMPLIMENT VOOR DE VOGELWERKGROEP

  Ik begin met Sportief Nederweert. Dit jaar omgedoopt in ‘Natuurlijk Nederweert.Sportief betekent immers veel meer dan op hoog niveau sporten. Het Gemeentecompliment in deze categorie is toegekend aan de Vogelwerkgroep Nederweert. Ik nodig het bestuur uit om naar voren te komen. Intussen kan ik u dan vertellen, ik ben ooit met mijn echtgenote ’s morgens zeer in de vroegte meegefietst naar het Sarsven en de Banen. Dat gezamenlijk spotten en tellen van de vogels is echt een sport op zich

  Op 30 november 1993, staken enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. Zij vieren dit jaar hun zilveren jubileum. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie. En u zult begrijpen dat zij in een natuurrijke omgeving als Nederweert daar de handen vol aan hebben.

  Een aantal huidige leden verrichtten al voor 1993 inventarisaties voor een landelijke organisatie in zogenaamde atlasblokken. Nu men met voldoende 'tellers' was, werd al snel het idee geboren om de Gemeente Nederweert gebiedsdekkend te inventariseren. Dit gebeurde in 2010 al voor de zeventiende keer! Naast het doorsturen van de gegevens voor aan de overkoepelende instantie SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een Inventarisatie-rapport van Nederweert uitgebracht. Tijdens het tien-jarig bestaan werd er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste decennium gepresenteerd.

  De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met inmiddels ruim honderd leden uit heel de gemeente Nederweert is zij op velerlei gebieden actief.

  En om een goede ‘vogelaar’ te zijn moet je vooral niet opvallen. En dat doen ze dan ook niet. Zij doen dat gewoon. En daarom doet het mij veel plezier om hen het Gemeentecompliment voor Natuurlijk Nederweert uit te reiken.

  GEMEENTECOMPLIMENT VOOR TRUUS WETEMANS

  Ik kom bij het Gemeentecompliment voor Ondernemend Nederweert. Dit jaar hebben we gekozen voor een zeer bijzonder gewone ondernemer en wel Truus Wetemans. En omdat Truus niet meer zo goed ter been is zal ik haar van hieruit toespreken.

  Ruim honderd jaar geleden is het allemaal al begonnen. Velen kwamen vanuit de kerk bij vader Wetemans terecht, of het nu was om een bruiloft te vieren of een afscheid of om er een kaartje te leggen zoals dat vroeger na de hoogmis ging.

  Café Wetemans is niet zonder Truus voor te stellen en Truus niet zonder Café Wetemans, het vaste gezicht van hét dorpscafé in Leveroy. In het verleden deed ze dit samen met haar broer Miel, die haar altijd terzijde stond. 

  Truus (want ik mag geen mevrouw tegen je zeggen), jij bent al bijna 50 jaar uitbaatster van Café-Zaal Wetemans te Leveroy. Jij biedt in je lokaliteit gastvrij onderdak aan veel Leveroyse verenigingen én activiteiten. Hierbij laat jij je meestal niet leiden door bedrijfseconomische motieven. Integendeel zelfs.

  Jij stimuleert jeugd om muziek te maken. Voor de diverse popbands bied/bood jij een repetitielocatie aan. Nimmer klopt een Leveroyse vereniging tevergeefs aan voor financiële of materiële steun. Het gemeenschapsbelang staat bij jou voorop. Café-Zaal Wetemans is mede hierdoor al ruim 100 jaar de ‘huiskamer’ van het dorp voor oud én jong.

  “Truus Wetemans” is een begrip in Leveroy en de verre omgeving. Een bijzondere vrouw met een groot hart. Jij maakt het mogelijk dat in deze kleine kern bijzonder veel verenigingen actief kunnen zijn wat de leefbaarheid zondermeer ten goede komt. Jij ondersteunt het verenigingsleven in grote mate en belangeloos, zowel materieel als immaterieel.

  In 2011 mocht ik jou een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Eén citaat uit de brief die ik destijds in dit kader  kreeg wil ik u niet onthouden: “Truus Wetemans is een onmisbaar fundament voor de Leveroyse verenigingen en de hele Leveroyse gemeenschap”. De brief was ondertekend door een indrukwekkende lijst van ondersteuners.

  U zult begrijpen dat het mij een bijzonder genoegen is het Gemeentecompliment voor Ondernemend Nederweert  aan haar uit te mogen reiken. Geef het een mooie prominente plaats in jouw zaak en hang er een briefje bij “gewoon, gewoon”.

  GEMEENTECOMPLIMENT VOOR PIET KNAPEN

  Dan het gemeentecompliment in de categorie Sociaal Nederweert. Dat compliment gaat dit jaar naar Piet Knapen uit Nederweert-West. Mag ik Piet samen met echtgenote Mia vragen om naar voren te komen.

  In 1976 deed de toen nog jonge Buurtvereniging West een verzoek aan de gemeente om op het terrein tussen de Florastraat en het handbalcomplex een klein dierentuintje op te richten. De buurt zou dan hand- en spandiensten verrichten bij de oprichting en het beheer van deze voorziening. De kosten werden geschat op iets meer dan 9.000 gulden.

  Het terrein werd met hulp van buurtbewoners klaar gemaakt en het dierentuintje kwam.  De eerste bezetting bestond uit 2 damherten, 4 dwerggeiten, 2 drentse heideschapen, 2 dwergezels, 2 vietnamese varkens, konijnen, knobbelganzen, eenden, kuifhoenders etc.

  Dames en heren wij spreken wel vaak over gemeenschapszin maar dit is toch wel een burgerinitiatief waarbij we kunnen stellen; participatie én leefbaarheid avant la lettre!

  Piet Knapen, destijds de beheerder van de sporthal, ging in zijn eigen tijd het parkje beheren en de beesten voederen waarbij de gemeente de kosten van het voer tot op de dag van vandaag voor zijn rekening neemt. Dat wil zeggen dat Piet Knapen al ruim 40 jaar heel heel veel vrije tijd steekt in dit dierentuintje  Een plek in Nederweert waar talloze opa’s en oma’s maar ook pappa’s en mama’s met hun kroost naar de dieren gaan kijken. Soms al in een tweede of derde generatie.

  En Piet? Nou die heeft al die aandacht liever niet. Hij doet zijn werk met plezier en liever op de achtergrond. Maar vandaag even niet want hij wordt gewaardeerd voor zijn inzet en dat al ruim 40 jaar. Piet wordt ouder, hij wil met ons spreken over de toekomst van het parkje. Het gemeentebestuur zal echt met hem meedenken. We weten allemaal niet wat de toekomst brengt. We weten wel zeker dat wanneer we spreken over het gewone Nederweert dat daarom zo bijzonder is ook Piet het gemeentecompliment meer dan verdient.

  Met plezier overhandig ik hem het Gemeentecompliment voor Sociaal Nederweert.

  DE BESTE WENSEN

  Ik wil u mede namens mijn echtgenote een fantastisch 2018 toewensen. Ik wens alle partijen een geweldig verkiezingsresultaat toe, Nederweert de beste bestuurders die er zijn en u allen vooral een goede gezondheid en heel veel geluk voor u en iedereen die u dierbaar is ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bij het afscheid van Pierre Stienen

  (24-12-2017)


  Afgelopen week overleed Pierre Stienen, weduwnaar van mijn zus Elly.
  De laatste jaren wogen voor hem mentaal en fysiek heel zwaar. Uiteindelijk zag hij zijn leven als voltooid.
  Zaterdag hebben we hem bijgezet in het familiegraf van de familie Stienen hier in Nederweert.


  De afscheidsbijeenkomst vond plaats Bi-j Siem onder de rook van de Lambertuskerk. Een ingetogen en mooi afscheid, met toespraken van de (klein)kinderen, muziek en door gewoon bij elkaar te zijn.

  Zoon Wim sprak warme woorden over ‘oos pap’. Hoe het thuis was, het rechtvaardigheidsgevoel van Pierre, zijn onvoorwaardelijke liefde voor Elly.
  Het gemis dat hij na haar dood nooit kon verwerken. De laatste weken die zo intens en liefdevol waren.

  Mijn oudere broer Gerard haalde herinneringen op over de komst van Pierre in ons gezin aan het St. Antoniusplein in Nederweert.

  "1958, Nederland zat volop in de wederopbouw. Oeroude waarden en normen begonnen scheurtjes te vertonen. Maar mijnheer pastoor maakte ook toen al de dienst uit, toen nog samen met het hoofd van de school en de burgemeester. Jij was de tweede vrijer die kwam aanschuiven. Piet was jou voorgegaan, maar die kwam voor Joke. Carla had mij in het geniep toegefluisterd dat jij en Elly elkaar ontmoet hadden op de fiets, op weg naar het werk. Elly naar de Boerenleenbank jij naar de Limco. En dat jullie daarom nu verkering hadden......Ik was 8,  Verkering, ik vond dat zeer indrukwekkend. Ik vond jou zeer indrukwekkend. Een soort Limburgse versie van Johny Cash. Of beter misschien Pat Boone. In ieder geval met een hoofd vol brillantine. De sigaretten in de rechterzak van het colbertje, Dr. Dushkind. Een rood pakje. Af en toe speelde jij op verzoek op je mondharmonica: faria, faria faria en wij zongen allemaal mee” 

  Pierre Stienen is waardig en moedig overleden. Voor mij getuigt zijn dood van werkelijk oprechte eerbied voor het leven en de schepping.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Drei Männer im Schnee en nog veel meer gasten

  (13-12-2017)


  Drei Männer im Schnee, het was het eerste boek dat we 'op' het College lazen in de Duitse taal, waarschijnlijk toen al bij Mevr. van Dooren die ons ‘moederlijk’ aanmoedigde. Ik kan me nog zeker drie andere titels herinneren; Mutter Courage van Bertolt Brecht en Amphytrion van Peter Hacks, een toneelstuk dat we uiteindelijk  bezochten in een schouwburg in Eindhoven (of was dat toch de Kaukasische Kreidekreis ook van Brecht?)
  Het is bijna 50 jaar geleden, Peter Hacks moet nog wel ergens thuis in een boekenkast staan.

  Goed, afgelopen zondag lag nagenoeg heel Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Mijn goede vriend Nick Naus was kortgeleden 65 jaar geworden en we hadden besloten dit heuglijke feit luister bij te zetten door hem en zijn echtgenote Wil uit te nodigen voor de zesde Nederweerter proeventocht. Gezien het bourgondische karakter van het evenement was het logisch te voet naar het dorp te gaan, natuurlijk via het Salmespaedje, Zo wandelden we toch nog een klein stukje, in een frisse sneeuwstorm, tussen de witte akkers door.

  Het was voor ons de eerste keer dat we meededen. Van de organisatie begreep ik dat bijna 400 mensen zich hadden aangemeld. De proeventocht was helemaal volgeboekt

  Eigenlijk is er maar één zinnetje op zijn plaats: “Wat was dat leuk”.
  Natuurlijk in sommige etablissementen was het erg druk, op één plek was het bitter koud maar over het algemeen; het was buitengewoon lekker en heel plezierig.

  Een goede promotie van Nederweert, zeker ook met gasten van buiten de gemeente in het gezelschap. Het weer, de sneeuw droeg in het begin van de middag ook nog eens echt bij aan een mooie ambiance.

  In de vroege avond keerden we tevreden huiswaarts, de dooi al weer ingetreden. Ach ja, de sneeuw blijft in Nederland maar zelden een paar dagen liggen.

  Een burgemeester staat tussen of boven de partijen maar in dit geval denk ik toch echt te kunnen zeggen; “Volgend jaar zijn we weer van de partij”.
  Dank dus aan de horeca-ondernemers maar –om nog in het Duits te eindigen- ook dank aan de 400 gemütliche Gäste.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 • "Veiligheid voorop" betekent meer dan alleen een nieuwe brandweerkazerne

  (04-12-2017)


  Natuurlijk, de nieuwe kazerne is voor de veiligheid van Nederweert van groot belang. De bereikbaarheid, de kwaliteit van de huidige kazerne is dringend aan vernieuwing toe. Maar alleen met een nieuwe kazerne komen we er niet.

  Onlangs nam ik in Rotterdam deel aan een bijeenkomst over eigentijdse veiligheidsrisico's. Dan gaat het niet uitsluitend om branden en ernstige ongelukken.

  Burgemeester Ahmed Aboutaleb was 's ochtends aanwezig en vertelde ons in het prachtige stadhuis van Rotterdam waar hij als burgemeester van een grote stad zoal mee wordt geconfronteerd. De moderne werkstad van Nederland kent zijn eigen problematieken en risico's. We hoeven alleen maar te denken aan Pernis.

  Wij werden ontvangen in de "Trouwzaal der eerste klasse". En ik maar denken dat Rotterdam geen rangen en standen kent.......  In onze tijd zijn er vele veiligheidsvraagstukken die om onze aandacht vragen.

  Wat te doen bij langdurige stroomuitval? Sinds enkele jaren beschikken we over een noodaggregaat. Zorginstellingen zullen er vast en zeker ook in hebben voorzien maar hoe bereiken we de mensen thuis. Je zou bijna adviseren om toch maar een radiootje op batterijen bij de hand te houden.

  Een grote zorg zijn de kwetsbare bevolkingsgroepen. In de tijd dat het overheidsbeleid er op is gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen is dat een belangrijk aandachtspunt. Hebben we een goed overzicht over de individuele woonsituatie van plaatsgenoten die minder zelfredzaam zijn?

  Wat zijn de gevolgen wanneer computersystemen worden lamgelegd. "Heel de wereld staat stil als uw computer dat wil". We kunnen ons nauwelijks voorstellingen maken van de gevolgen voor burgers, bedrijven en overheidsdiensten.

  Ook andere grotere en kleinere gevaren liggen op de loer;  Vergiftiging van het ecosysteem, Sabotage van de watervoorziening en natuurlijk dreigingen van terroristische aard.

  De moderne wereld brengt moderne gevaren met zich mee. 100% Veiligheid bestaat niet. We kunnen ons wel zo goed mogelijk voorbereiden. Dat begint met gevaren onder ogen te zien en ons er op te prepareren.

  We blijven daarbij attent én optimistisch, immers "de mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest.

  En zeker, een stroomuitval van pak 'm beet 24 uur kent ontegenzeggelijk ook een demografisch voordeel.
  Waarschijnlijk is er 9 maanden na deze calamiteit een stijging van geboorteaangiften waarneembaar

  Wat wil je, de televisie doet het niet, de iPad is op enig moment leeg en het is te donker om een boek te lezen.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nederweert, verkiezingen, vertrouwen, vooruit

  (25-11-2017)


  In de noordelijke provincies vonden er afgelopen week verkiezingen plaats. Verkiezingen naar aanleiding van gemeentelijke herindelingen.. Lokale verkiezingen en landelijke politici waren er als de kippen bij om ze nader te analyseren. Daar is in principe niets mis mee.

  Er werd vrolijk op los getwitterd: Ik geef u er twee als voorbeeld.
  Sybrand van Haersma Buma: "Mooie uitslagen voor het CDA bij de herindelingsverkieizingen. Nu met de rest van Nederland op naar een mooie uitslag op 21 maart."

  Lodewijk Asscher: "Prachtig resultaat, dank voor het vertrouwen, hulde aan alle vrijwilligers en natuurlijk: #nolutznoglory."

  We kunnen er een blog mee vullen.
  In Landgraaf en Brunssum beleeft de politiek roerige tijden. In beide gemeenten leidt de mogelijke herindeling tot een politieke splijtzwam. Zo van een afstandje gaat het er niet altijd even fris aan toe. Bezinning en wijsheid gun ik daar aan alle raadsleden.

  Heel anders is de sfeer in mijn oude gemeente Onderbanken. De gemeenteraad van Onderbanken heeft besloten een fusie aan te gaan met Schinnen en Nuth. Alle partijen waren het er over eens. Het was een unaniem raadsbesluit.  Dat is meer dan nastrevenswaardig wanneer het om het continuïteitsvraagstuk van een gemeente gaat.

  Met zijn 29 jaar is zoon Rens al bijna 4 jaar wethouder van Onderbanken. Hij is beoogd lijsttrekker van Groen Links voor de nieuwe gemeente Beekdaelen maar wil natuurlijk eerst zijn klus afmaken en daarmee Onderbanken netjes in de nieuwe gemeente laten landen.

  Af en toe word ik wel bevraagd op wat ik daarvan vind en of ik er trots op ben. Is zogezegd "de appel (te) ver van de boom gevallen?"
  Welnee, natuurlijk ben ik gepast trots op Rens, op al mijn kinderen trouwens.

  De tijden veranderen maar in de kern blijft er veel hetzelfde. Het gaat om het inzicht dat iedereen even veel kansen moet krijgen, dat de aarde niet alleen van onze generatie is maar wij ook duurzaam de aarde moeten koesteren.  Dat we alleen samen een gemeenschap kunnen vormen. En uiteindelijk gaat het om vertrouwen in de mensen die je vertegenwoordigen en gehouden zijn belangrijke beslissingen te nemen die ook jou kunnen raken.

  Vanuit die uitgangspunten kun je gelukkig bij veel partijen terecht, ook heel goed bij de partij van zoon Rens.

  Zou ik op Rens stemmen? Als Rens een garagehouder was, kocht ik vast en zeker bij hem mijn auto's. Dus als ik in Beekdaelen woonde, ik wist het wel. Vol vertrouwen.

  Op woensdag 27 december zullen we weten welke partijen mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert. Naast CDA, JAN en VVD zullen zeer waarschijnlijk D66 en Nederweert Anders om de kiezersgunst gaan dingen. Als achtergrondinformatie vindt u onderstaand de verkiezingskalender tot 21 maart 2018.

  https://www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten


  Op onze oproep om u aan te melden als lid van een stembureau hebben zich vele plaatsgenoten gemeld. Geweldig, zo veel dat we er om gaan loten wie lid wordt. Dat is ook nieuw, vroeger werd het lijstje kandidaten met de burgemeester doorgenomen en de bezetting bepaald. Dat vond ik wel erg ouderwets.
   

  Tijdens de laatste raadsvergadering sprak de gemeenteraad over de Strategische Agenda voor Nederweert. Het is een richtinggevend document, geen bijbel, geen blauwdruk en geen spoorboekje. De agenda creëert de ruimte om als partijen met de samenleving en met elkaar aan de slag te gaan.

  Met een knipoog zou ik kunnen zeggen dat de agenda het verkiezingsprogramma van de burgemeester is.

  In mijn blog kom ik er binnenkort op terug. Een ding heeft de raad al heel helder vastgesteld: Nederweert gaat verder als zelfstandige gemeente.
  _________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Engels Kerkhof in Nederweert, remembrance day, we shall not forget

  (10-11-2017)


  Aan de Mgr. Kreijelmansstraat in Nederweert ligt een bijzondere plek.
  Bijgevoegd filmpje zal waarschijnlijk voor u zeer herkenbare beelden bevatten  https://youtu.be/wP70VKY3eNo

  Hier liggen op de Britse Militaire Begraafplaats 363 militairen uit het Gemenebest begraven die gesneuveld zijn in de laatste dagen van WO II.


  Onder hen Henry Eric Harden die postuum de hoogste onderscheiding kreeg, het Victoria Cross, voor het redden van kameraden.

  Hij liet hierbij zelf het leven. Zijn verhaal staat op de luisterkei die op het voorterrein van het kerkhof is geplaatst. De straat tegenover de Begraafplaats is naar hem vernoemd.

  Op zaterdag 11 november om 15.00 uur wordt op de begraafplaats een herdenking georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel ter gelegenheid van Remembrance Day.

  Voorafgaand aan de plechtigheid zal ik de aanwezig militairen van het Royal British Legion welkom heten in het gemeentehuis. Daar krijgen zij van het gemeentebestuur een eenvoudige broodmaaltijd aangeboden.
  Door verplichtingen elders kan ik helaas  dit jaar zelf niet bij de plechtigheid en de kranslegging aanwezig zijn.  Ik weet zeker dat wethouder Geraats en echtgenote Karin op een voortreffelijke manier de gemeentelijke honneurs zullen waarnemen.


  Ik ben de Bond van Wapenbroeders Ospel en in het bijzonder hun voorzitter en oud burgemeester van Thorn, dhr Arie van der Lee, zeer erkentelijk voor de organisatie. 
  Arie van der Lee zal de herdenking leiden. Hij zal eveneens de inleiding voor de Engelstalige gasten verzorgen. Bij slechte weersomstandigheden wordt er uitgeweken naar een binnenlocatie.  

  Iedereen is van harte uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop bent u welkom in het gemeentehuis van Nederweert, waar wij u een kopje koffie of thee aanbieden. 

  Het programma ziet er als volgt uit.

  15.00 uur – Intrede Banierwacht

  • Welkomstwoord door de voorzitter van de Bond van  Wapenbroeders afdeling Ospel, de heer  A.P. van der  Lee.
  • Koraal, gezongen door zangvereniging  “De Leeuwerik”
  • Overweging uitgesproken door Pastoor Marcus Vankan.
  • “Exhortation” door een afgevaardigde van het  ”Royal British Legion”.
  • Krans/bloemlegging door de leden van de scouting en militaire  autoriteiten  met achtergrondmuziek  verzorgd door  “Harmonie Pro Musica”  uit Nederweert-Eind en kranslegging op het graf van Henry Harden V.C. en Pte. Foster
  • The “Last Post” door trompettist Yanick Douven.
    

                      Een minuut stilte
   

  • Muziekstuk  “Lament”.  Het  ‘Reveille” door trompettist Yanick Douven.
  • “Dedication” door een afgevaardigde van het  ‘Royal British Legion”.
  • “God save the Queen”  Het  “Wilhelmus”  en Gedicht door Niek Hendrix
  • Uittreden van de Banieren en afsluiting.
    

  Ik hoop dat u in de gelegenheid bent de bijeenkomst bij te wonen "opdat wij hen nooit zullen vergeten".

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

   

 • Het was weer een mooie week....

  (27-10-2017)

  Een aantal vroegere plaatsgenoten en de prachtige natuurontwikkeling van Schinveld zijn ons nog steeds zeer dierbaar. Daarom brachten wij afgelopen zondag een bezoek aan de goede kennissen Emile Beulen en Riet Toussaint. Zij wonen in de Gendarmerie, een voormalige marechausseekazerne die tot 1923 in gebruik was. Een uitgebreid grensgebied met Duitsland moest indertijd immers fors worden bewaakt.  En veel meer dan het stalen ros was er niet ter beschikking, alhoewel, die geweren liegen er niet om..........
  Het ietwat druilerige weer leende zich prima voor een herfstwandeling door de Schinveldse bossen. En zo maakte ik een foto van deze reuze parasolzwam. Hij blijkt eetbaar te zijn. We hebben het niet geprobeerd. In mijn jeugd heb ik té veel verontrustende verhalen gehoord over giftige paddenstoelen. Daar bleef je maar liever van af. Het is al met al ook veel beter voor het natuurbehoud.                                                                                                      -------------------


  Op maandagavond begonnen we al vroeg met het presidium. Centraal stond de agenda van de raadsvergadering van 14 november. Daar komen veel belangrijke onderwerpen aan de orde. Ik zag zo juist dat de agenda nog niet op onze website staat anders had ik het linkje toegevoegd. Binnenkort kunt u de stukken zeker tot u nemen.

                                                                                                      -------------------

  Dezelfde avond vond er naast een "technisch beraad" over de begroting 2018, een themaraad plaats over de tweede bestuursrapportage 2017 (BERAP). In deze themaraad passeerden de  meest in het oog springende ontwikkelingen of  financiële wijzigingen van 2017 de revue. Een belangrijk moment in de bestuurscyclus van een gemeente is de bespreking van de BERAB's

                                                                                                      ------------------

  Over regelmaat in de bestuurscyclus gesproken. Het belang daarvan is prominent zichtbaar tijdens de collegevergadering op de dinsdagmorgen. Daar worden wekelijks ontwikkelingen geanalyseerd, daar worden de lijnen uitgezet en belangrijke, soms moeilijke, besluiten genomen. Het gaat dan echt om het besturen van de gemeente en de inhoud. Het is prachtig dat dat in Nederweert kan plaatsvinden onder meer dan uitstekende collegiale verhoudingen. Dat hoor ik ook voortdurend terug van andere burgemeesters over hun colleges. Gelukkig maar!

                                                                                                      ------------------

  Dinsdagavond was het aangenaam druk bij de themaraad over het Sociaal Domein, de stand van zaken met betrekking tot de 'drie decentralisaties' werd uitgebreid toegelicht. Het is goed om te zien dat de klanttevredenheid onder de inwoners van Nederweert groot is. 
  Speciale gast die avond was Jan Karel Jobse. Met hem werd gesproken over de toekomst van de Risse.  Belangrijke onderwerpen dus voor de mensen van Nederweert. Het grootste deel van de begroting wordt zoals u wellicht heeft gezien ingezet voor het sociale domein.

                                                                                                       ------------------
   

  Vraag en aanbod zijn wat de hotelaccommodaties in Limburg betreft niet echt in evenwicht. Daarover spraken wij in Maastricht met hoteliers, de branche en gemeentebestuurders. Dit naar aanleiding van een conceptrapport van een gerenommeerd onderzoeksbureau. Voor Midden-Limburg geldt dat als alle plannen worden geëffectueerd er veel meer aanbod is dan vraag. Er ontvouwden zich interessante gesprekken. Ik was voorzitter van de discussietafel Midden-Limburg. Het gaat bij zo'n bijeenkomst overigens niet om individuele plannen in gemeenten maar om de vraag hoe met de problematiek/uitdagingen beleidsmatig om te gaan. Lastig, niemand wil er rigide of te bureaucratisch mee omgaan en anderzijds schiet het ook niet op als het wordt over gelaten aan de krachten, sommigen zeggen 'jungle', van de vrije markt.

                                                                                                       -------------------

  Bij een calamiteit kan het noodzakelijk blijken een 'officier van dienst bevolkingszorg (OVD bevolkingszorg) in te zetten. Deze man/vrouw heeft een spilfunctie in de relatie tussen de getroffen burgers en de inzet van gemeenten/burgemeester. Nu heeft een dag voor ieder mens maar 24 uur en vandaar dat wij voor de gemeenten Leudal, Weert en Nederweert beschikken over 7 functionarissen. Uiteraard doen ze dat werk naast hun gewone job.

                                                                                                       --------------------

  Het luistert heel, nauw burgemeesters en officieren van dienst bevolkingszorg moeten elkaar kennen en op elkaar kunnen vertrouwen.  Wij organiseerden in Nederweert daarom een kennismakingsgesprek tussen de officieren en de drie burgemeesters (Verhoeven (Leudal), burgemeester Heijmans (Weert) en ik zelf). Het is altijd goed om dat te doen in een 'koude' situatie dus zonder dat er de druk op zit van en grotere of kleinere crisis.

                                                                                                       --------------------

  Komend weekend wordt de klok een uur terug gezet. Dan is het nog eerder donker. Ach ja, ook een mooie tijd toch?
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Moet je horen Henk......

  (06-10-2017)


  Gisteren was de onderwijsstaking. 60.000 Leerkrachten vonden hun weg naar den Haag. Jarenlang te hoge werkdruk en lage salarissen.
  Vandaag in de Volkskrant kunnen we onder andere een citaat van een onderwijzer uit  Amsterdam Nieuw West lezen:

  "Ik ben hier voor de kinderen. Extra geld is mooi als waardering, maar het gaat mij om de enorme werkdruk, door het lerarentekort en volle klassen......Je kunt de kinderen niet de aandacht geven die ze nodig hebben. Dan sta je machteloos.........
  Toch vind ik in het onderwijs werken geweldig, bijdragen aan het fundament van ons land. Maar op zeker moment moet je een grens trekken".

  Einde citaat.

  Opa en oma Evers (en eerlijk gezegd vooral oma) hebben tijdens de staking de kleinkinderen opgevangen. Zo waren we toch nog een beetje solidair.

  Via de facebookpagina van Thea werd ik attent gemaakt op een foto van Ron van Wessel uit Schinveld. Hij is onderwijzer en was blijkbaar bij de demonstratie In Den Haag. Op de foto zien we Ron (rechts)) in gesprek met Lodewijk Asscher. 
  Ron's vader Thei -consequent PvdA stemmer- heb ik goed gekend. Hij werkte in zijn arbeidszaam leven overwegend ondergronds en als bij zovele koempels werden stoflongen hem uiteindelijk fataal.

  Thei was wedstrijdsecretaris bij de voetbalclub Schinveld in de tijd dat ik er voorzitter was. Daarnaast had hij een grote voorliefde voor motoren. Hij wist er alles van.  In de jaren 80 kwam ik voor de voetbalclub en met achtereenvolgende motoren en scooters (Jawa, DKW, Vespa, Lambretta, Heinkel) zeker wekelijks bij hem over de vloer.

  Ik herinner me dat op enig moment de driewieler van Bertien (destijds een jaar of 4) stuk was. Zij keek, schatte in dat ik het niet voor elkaar zou krijgen en sprak de opbeurende woorden: "Zullen we het maar aan Thei van Wessel vragen"?

  Regelmatig vroeg ik Thei wat hij aan het doen was. Steevast begon hij dan met: "Moet je horen Henk" ...... en dan volgde in de regel een ingewikkelde verhandeling over het bovenste dode punt,  de afstelling van de contactpuntjes of een versleten lager. Thei van Wessel had een aangeboren technisch vernunft. In het uitleggen was hij iets minder sterk.

  Zo heeft iedereen zijn kwaliteiten. Het is de mooie taak van onderwijzers en onderwijzeressen om talenten tot hun recht te laten komen. Dat begint bij het stimuleren en begeleiden van kinderen en een goede uitleg. Dat helpt Nederland vooruit. De acties van gisteren naar ik hoopvol verwacht ook.


  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Bericht uit Maastricht en nog twee dingen

  (30-09-2017)


  Bericht uit Maastricht

  Met de stemmen van de PVV en Groen Links tegen hebben Provinciale Staten ingestemd met een voorstel om naast de onderzoeken voor de randweg ook een alternatief voor de randweg te gaan uitwerken.
  Een goed besluit en compromis. Het is in mijn ogen de enige manier om tot resultaat te komen.  Natuurlijk: als je pertinent voorstander bent van de randweg ligt er straks een alternatief op de plank en voor de geharde tegenstanders geldt dat de randweg niet in de prullenbak ligt. Dat is de politieke werkelijkheid van dit moment en we zullen er gezamenlijk uit moeten komen. Het is in de kern ook conform het advies van een meerderheid in de gemeenteraad.

  In het verleden heeft er een stevige lobby plaatsgevonden voor de financiering van de randweg. Die lobby was zeker succesvol en leidde tot de afspraak dat de gemeente Nederweert 25% (5 miljoen) ter beschikking stelt voor de randweg, de gezamenlijke gemeenten in Midden Limburg  ook 5 miljoen en de provincie de helft (10 miljoen). Het was fantastisch nieuws om te horen dat gedeputeerde Geurts desgevraagd de provinciale randweggelden wil behouden voor een mogelijk alternatief.

  Alle kinderen naar Eynderhoof

  Het nieuwe kabinet wil dat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd het Rijksmuseum gaan bezoeken. Ik vind dat een heel mooi initiatief en hoop dat het wordt doorgezet. Nog steeds herinner ik me dat we met het Bisschoppelijk College in Weert naar de theatervoorstelling  " der kaukasische Kreidekreis" van Bertolt Brecht gingen. In die tijd kwamen arbeiderskinderen nauwelijks in het theater. Voor mij was het in ieder geval de eerste keer, ik keek mijn ogen uit en vond het geweldig.

  De gedachte op zich is overigens niet nieuw. In Frankrijk bezoeken alle kinderen in hun schooljaren Oradour-sur-Glane. Het dorpje werd op het einde van de Tweede. Wereldoorlog verwoest en zoals het toen achter werd gelaten ligt het er nu nog bij.  Ons gezinnetje was er ooit toen de kinderen nog klein waren.  Onvergetelijk indrukwekkend. https://www.frankrijk.nl/2017/05/oradour-sur-glane-dorpje-limousin-wo2-herdenking/ Het is een monument tegen de oorlog.

  De kennis van de geschiedenis, kennis van de cultuur verrijkt ons mensen. Het is absoluut niet verkeerd als de Nederweerter kinderen kennis opdoen over de geschiedenis en het leven in onze gemeente en de regio. Een verplichte excursie met de school is waarschijnlijk niet eens nodig.
  Eynderhoof is erg laagdrempelig, vrijwel alle kinderen zullen er wel zijn geweest en anders is het een toch leuke suggestie voor het nieuw coalitieakkoord van de gemeenteraad.

  Een eigen gemeentelijk Wilhelmus hebben we (helaas) niet. Als kers op de taart kan onze Jean Stassen samen met de Hot Buskers een Nederweerter volkslied componeren voor de muzieklessen op school. Met muziekarrangementen voor de harmonieën en de fanfare, voor de accordeon (Johan Veugelers/Eric Kessels), in een klassieke versie (Florieke Beelen/Ellen Valkenburg) en met een bluesharp natuurlijk (Maikel van Bogget).
  Nederweert maakt het muzikaal.

  Tevreden burgers

  Tot slot onderstaand bericht. Ik kreeg een handgeschreven brief over de voortreffelijke hulp die onze brandweer aan een ouder echtpaar heeft geboden. Hartverwarmend en daarom een publiek compliment aan ons brandweerkorps. We moeten vooral ook uitdragen wat goed is en niet alleen de minpuntjes cultiveren.

  En nog iets positiefs. Zo heb ik zojuist aan dhr. Rob Caris uit Nederweert-Eind een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds mogen uitreiken. In de loop van het weekend zult u er ongetwijfeld over kunnen lezen op Nederweert24 of anders natuurlijk in het weekblad.

  Chapeau!

  _________________________________________________________________________________________________________________

Archief