18-07-2019 Fractie JAN vragen en antwoorden - huisvesting scouting