17-02-2019 Fractie JAN vragen en antwoorden - Naleving vergunningsvoorschriften geitenhouderijen