Structuurvisies

Home > Structuurvisies

Structuurvisies

Een structuurvisie is een document waarin de gemeente het ruimtelijke beleid van de komende jaren vastlegt.
Vanaf 1 juli 2008 zijn gemeenten verplicht om een structuurvisie op te stellen voor de hele gemeente.

Visies

Voor de gemeente Nederweert zijn er de volgende structuurvisies: