Structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving

Home > Structuurvisie > Structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving

Structuurvisie wonen, zorg en woonomgeving

De raad heeft op 16 december 2014 de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg vastgesteld. In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van het beleidsveld “Wonen’ voor de korte termijn (2014 tot en met 2017) met een doorkijk naar de langere termijn (2018 tot en met 2023) vastgelegd.

In deze structuurvisie wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met demografische ontwikkelingen in relatie tot de bestaande en toekomstige woningvoorraad in Midden Limburg.

Meer informatie www.ruimtelijkeplannen.nl