Structuurvisie Nederweert

Home > Structuurvisie > Structuurvisie Nederweert

Structuurvisie Nederweert

De structuurvisie Nederweert gaat over het ruimtelijke beleid op hoofdlijnen voor het hele grondgebied van Nederweert. De visie bevat bestaand beleid en geen nieuwe ontwikkelingen. Het gaat dan om beleid op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, omgeving en mobiliteit. In de structuurvisie staat beschreven welke ontwikkelingen altijd mogelijk moeten zijn, welke ontwikkelingen de gemeente graag zou willen bereiken en wat we juist willen voorkomen. Naast de structuurvisie is er ook een nota kostenverhaal vastgesteld. Hierin wordt verantwoord op welke wijze de kosten die de gemeente maakt voor ruimtelijke ontwikkelingen verhaald kunnen worden op projecten. De structuurvisie Nederweert en nota kostenverhaal zijn op 9 november 2010 vastgesteld door de raad.