Structuurvisie Kanaalzone Nederweert

Home > Structuurvisie > Structuurvisie Kanaalzone Nederweert

Structuurvisie Kanaalzone Nederweert

De gemeenteraad heeft op 15 november 2016 de structuurvisie Kanaalzone Nederweert gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de formulering van enkele zinnen.

De structuurvisie is bedoeld als leidraad voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kanaalzone, zowel de Nederweertse zijde als de zijde van Budschop. Het plangebied reikt vanaf de randwegbrug in het zuiden tot en met Hoebenakker en Merenveld in het noorden.

U kunt de stukken inzien bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Ze zijn ook digitaal raadpleegbaar www.ruimtelijkeplannen.nl. Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de structuurvisie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Damoiseaux van het team Samenleving.